Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Compensatie Transitievergoeding - Interview Fiscaal Deskundige

av_adxpert-2019_04kopie_4_20190528_161348

Interview met Ida van Eenennaam, fiscaal deskundige bij Arbeidskundig Expertisecentrum ADXpert over het proces ‘Terugvragen Compensatie Transitievergoedingen’

Vertel, wanneer kom ik als werkgever in aanmerking voor de nieuwe Wet Compensatie Transitievergoeding?

De vuistregel is dat je geld terugkrijgt, voor ieder dossier waarbij aan een werknemer een transitievergoeding is betaald. Dit gebeurt rondom het beëindigen van de arbeidsovereenkomst, wegens het niet kunnen verrichten van de arbeid door ziekte of gebreken. 

De Wet Compensatie Transitievergoeding heeft een terugwerkende kracht. Hoe zit dat precies?

De Wet heeft inderdaad een terugwerkende kracht. Jij krijgt namelijk de compensatie ook als je tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 een dienstverband hebt beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

Volgens mij kom ik hier ook voor in aanmerking. Wat moet ik aanleveren?

Het is een heel verhaal. Je moet de stukken verzamelen waarmee je kunt bewijzen dat je echt recht hebt op deze vergoeding. Natuurlijk moet je een arbeidsovereenkomst hebben. Stel dat je die niet meer hebt, dan vraagt het UWV om op een andere manier te bewijzen dat je iemand echt in dienst hebt gehad. Heb je nog een loonstrookje, waarop de begindatum staat?

Je moet ook kunnen bewijzen dat de arbeidsovereenkomst tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 daadwerkelijk is beëindigd. Wat heb je in het dossier? Het gaat om iets als een opzeggingsbrief, een uitspraak van de rechter of een ondertekende beëindigingsovereenkomst.

Je hebt ook andere papieren nodig. Zo moet je bewijzen dat je tijdens de ziekte het loon hebt doorbetaald en moet je niet alleen het betaalbewijs van de transitievergoeding laten zien, maar ook de berekening van de hoogte hiervan.

Pff, dat is heel wat!

Zeker, en daar komt nog bij dat het UWV in een aantal situaties nog meer documentatie verlangt. Dat kan zijn voor werknemers die in ploegen hebben gewerkt, of overwerktoeslagen hebben ontvangen, voor situaties waarin de inzetbaarheidskosten in mindering zijn gebracht, bij winstuitkeringen of bonussen, enzovoort.

Wat een papierwinkel. Moet je het eigenlijk aanvragen?

Het hoeft natuurlijk niet. Vrijheid blijheid. Maar je laat wel een hoop geld liggen. Veel werkgevers laten zich ontzorgen. Wij zijn erin gespecialiseerd en willen het graag voor je regelen.

Iets anders, moet ik een slapend dienstverband per se stopzetten?

Je hoeft niet zelf het initiatief te nemen tot beëindiging van het dienstverband. Maar als je werknemer het wil, ben je wel verplicht om mee te werken. De werkgever heeft dan recht op een bedrag, gelijk aan de transitievergoeding op de dag direct na het aflopen van de 104 weken termijn. Dit geld krijg zelf weer terug van het UWV.

Wat zou je adviseren? Zou ik zelf initiatief moeten nemen om een slapend dienstverband te beëindigen?

Dat zou ik wel adviseren. Maar let wel op. Er is een risico. Je bent namelijk in beginsel verplicht om de WWZ-vergoeding te betalen aan de werknemer als de wachttijd vóór 1 januari 2020 is verstreken, ook als je pas na 1 januari 2020 besluit de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Van het UWV krijgt je in dat geval enkel de (lagere) WAB-vergoeding gecompenseerd. Je snap het al, je loopt dan het risico dat een werknemer het verschil tussen de “oude” (WWZ)vergoeding en de lagere (WAB)vergoeding, bij jou neerlegt. Hij zou bijvoorbeeld kunnen stellen dat je in strijd hebt gehandeld met goed werkgeverschap door de werknemer niet goed in te lichten over zijn situatie, temeer omdat Minister Koolmees in zijn brief van 13 december jl. werkgevers expliciet oproept om slapende dienstverbanden te beëindigen.

Ida, je gaf net aan dat jullie werkgevers adviseren en ontzorgen. Wat zou je voor mij kunnen betekenen?

Inderdaad, ik wil werkgevers graag helpen en ontzorgen. Zelf zitten werkgevers niet altijd goed in deze materie en ze kunnen hun tijd wel beter gebruiken. En de terugwerkende kracht regeling is maar kort van toepassing. Bedenk dat de vakantieperiode daar ook nog invalt. Opdrachtgevers leggen de hele klus bij mij neer met de wetenschap dat ze voor 1 oktober 2020 de betaalde transitievergoedingen vanaf 2015 alsnog op hun bankrekening gestort krijgen. Het is mijn vakgebied en ik vind het fijn om met collega's werkgevers met onze kennis te ontzorgen. Een goed resultaat en een tevreden klant: daar doe ik het voor!

Wilt u meer lezen over de compensatie transitievergoeding? Onze experts hebben een uitgebreid dossier voor u opgesteld met antwoorden op al uw vragen, registerarbeidsdeskundige Cees Willem Dam legt de Wet Compensatie Transitievergoeding uit in een interview en de Wet Compensatie Transitievergoeding is voor u samengevat.