Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Wat is de compensatieregeling transitievergoeding?

4w5a06341_1_20211229_141236
Uitleg

Wet Compensatie transitievergoeding

De regels met betrekking tot de Transitievergoeding en de per 1 april 2020 in werking tredende Wet Compensatie Transitievergoeding zijn veranderd. Bij ADXpert helpen en ontzorgen we werkgevers bij het terugvragen van reeds betaalde vergoedingen. 

We hebben de belangrijkste punten van deze regeling voor u samengevat: 

  1. Overheid wil af van slapende dienstverbanden en geeft daarom een compensatie voor betaalde (of nog te betalen) transitievergoedingen. 
  2. De hoofdregel om in aanmerking te komen voor een compensatie van de transitievergoeding is beëindiging van het dienstverband, omdat wegens ziekte of gebrek de arbeid niet meer verricht kon worden en de wachttijd voor de WIA (104 weken) moet zijn verstreken. 
  3. De compensatie wordt met terugwerkende kracht gegeven voor betaalde ontslagvergoedingen na 1 juli 2015.
  4. Aanvragen voor compensatie moeten gedaan worden tussen 1 april en 1 oktober 2020 voor transitievergoedingen die betaald zijn tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020. De ontslagvergoedingen moeten vóór 1 oktober 2020 daadwerkelijk betaald zijn aan de werknemer. 
  5. Aanvragen voor compensatie van transitievergoedingen ná 1 april 2020 moeten binnen 6 maanden nadat de betaling aan de werknemer heeft plaatsgevonden worden ingediend.
  6. Documentatie die nodig is om de aanvraag te kunnen doen, kunt u vinden op de website van het UWV en bestaat voornamelijk uit bewijsstukken van: de arbeidsovereenkomst, het einde van de arbeidsovereenkomst b.v. de vaststellingsovereenkomst, de kosten van loondoorbetaling, de betaalde transitievergoeding en de berekening ervan.
  7. Let op de valkuil voor het beëindigen van slapende dienstverbanden voor oudere werknemers (50+) die meer dan 10 jaar in dienst zijn geweest i.v.m. de veranderde wetgeving voor de transitievergoeding per 1 januari 2020. 
  8. In principe hoeft er geen ontslagvergoeding betaald te worden over de jaren dat het dienstverband slapende was.

Om uw compensatie niet mis te lopen, hebben onze experts een aantal tips voor u op een rijtje gezet. Voor antwoorden op overige vragen verwijzen we u graag naar ons uigebreide dossier over Compensatie Transitievergoeding.

Vanaf 1 april 2020 kunt u compensatie aanvragen voor de in het verleden betaalde transitievergoedingen. Bij ADXpert houden we ons al jaren bezig met de teruggave van belastingen en vergoedingen die ten onrechte door het UWV bij werkgevers worden geïnd. Wij kennen het UWV en onze experts kunnen de aanvraag van A tot Z voor u regelen. Zo weet u dat het goed komt en loopt u ook niet het risico een termijn te missen.

ADXpert helpt u daarom graag bij de aanvraag van deze compensatie voor de transitievergoedingen, die u ten onrechte zelf betaald hebt.

U heeft recht op compensatie

Maak gebruik van uw recht en vraag uw geld terug.

Regel het meteen