Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Wet Compensatie Transitievergoeding samengevat in 8 punten

av_adxpert-2019_12kopie_12_20190528_161358

Het kan uw aandacht niet meer zijn ontgaan: de veranderende regels m.b.t. de Transitievergoeding en de per 1 april 2020 in werking tredende Wet Compensatie Transitievergoeding. ADXpert ondersteunt en ontzorgt werkgevers met terugvragen van reeds betaalde vergoedingen. 

Wij vatten deze prachtige regeling voor u samen in 8 punten.

  1. Overheid wil af van slapende dienstverbanden en geeft daarom een compensatie voor betaalde (of nog te betalen) transitievergoedingen.
  2. Hoofdregel om in aanmerking te komen voor een compensatie van de transitievergoeding is beëindiging van het dienstverband omdat wegens ziekte of gebrek de arbeid niet meer verricht kon worden en de wachttijd voor de WIA (104 weken) moet zijn verstreken.
  3. Compensatie wordt met terugwerkende kracht gegeven voor betaalde ontslagvergoedingen na 1 juli 2015.
  4. Aanvragen voor compensatie moeten gedaan worden tussen 1 april en 1 oktober 2020 voor transitievergoedingen die betaald zijn tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020. De ontslagvergoedingen moeten vóór 1 oktober 2020 daadwerkelijk betaald zijn aan de werknemer.
  5. Aanvragen voor compensatie van transitievergoedingen ná 1 april 2020 moeten binnen 6 maanden nadat de betaling aan de werknemer heeft plaatsgevonden worden ingediend.
  6. Documentatie die nodig is om de aanvraag te kunnen doen, kunt u vinden op de website van het UWV en bestaat voornamelijk uit bewijsstukken van: de arbeidsovereenkomst, het einde van de arbeidsovereenkomst b.v. de vaststellingsovereenkomst, de kosten van loondoorbetaling, de betaalde transitievergoeding en de berekening ervan.
  7. Let op de valkuil voor het beëindigen van slapende dienstverbanden voor oudere werknemers (50+) die langer dan 10 jaar in dienst zijn geweest i.v.m. de veranderde wetgeving voor de transitievergoeding per 1 januari 2020.
  8. Er hoeft in principe geen ontslagvergoeding betaald te worden over de jaren dat het dienstverband slapende was.

ADXpert helpt u graag met de aanvraag van deze compensatie transitievergoeding. Ons team beschikt over de juiste expertises en gaat zorgvuldig te werk.

Wilt u meer lezen over de compensatie transitievergoeding? Onze experts hebben een uitgebreid dossier voor u opgesteld met antwoorden op al uw vragen en de Wet Compensatie Transitievergoeding voor u samengevat.