Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Compensatie Transitievergoeding - Interview Registerarbeidsdeskundige

av_adxpert-2019_02kopie_2_20190528_161346

Interview met Cees Willem Dam, registerarbeidsdeskundige bij Arbeidskundig Expertisecentrum ADXpert over de Wet Compensatie Transitievergoeding.

Waarom staat de Transitievergoeding nu zo in de belangstelling?

Dat heeft alles te maken met wetgeving. Voordat de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking trad, moest een werkgever aan een medewerker die al twee jaar ziek was en daarom uit dienst ging, een flink bedrag aan ontslagvergoeding meegeven. Deze verplichte ontslagvergoeding heette Transitievergoeding. Deze transitievergoeding werd ervaren als een onterechte lastenverzwaring. Het punt is namelijk, dat hij voor deze medewerker niet alleen twee jaar een loondoorbetalingsplicht heeft gehad, maar daarnaast nog een flink bedrag aan verzuimkosten opzij had moeten leggen. Gelukkig heeft de overheid naar de kritiek geluisterd, en wordt deze onrechtvaardigheid nu rechtgezet met een nieuwe wet, de Wet Compensatie Transitievergoeding

Dus de Wet Compensatie Transitievergoeding is er gekomen om een onrechtvaardige lastenverzwaring te corrigeren?

Klopt. Maar de overheid had nog een ander belang: het terugdringen van slapende dienstverbanden. Om te voorkomen dat er transitievergoeding betaald moest worden, hielden veel werkgevers hun zieke werknemers in dienst, zonder dat er loon uitbetaald hoefde te worden. Zo’n dienstverband, waar dus geen loon tegenover staat, heet een slapend dienstverband. Dat is niet wenselijk en met de Wet Compensatie Transitievergoeding wil de overheid drempels wegnemen voor het beëindigen hiervan.

Wat houdt de Wet Compensatie Transitievergoeding in?

De wet is van toepassing als er de verplichte transitievergoeding is betaald bij het beëindigen van een dienstverband wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Als dat het geval is, krijgt de werkgever deze transitievergoeding, soms voor een deel, gecompenseerd.

Dit is geregeld in het nieuwe artikel 7:673e van het Burgerlijk Wetboek, dat bepaalt dat het UWV op verzoek van de werkgever een vergoeding verstrekt, de compensatie dus, ter hoogte van de vergoeding die de werkgever heeft betaald bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst vanwege het feit dat de werknemer wegens ziekte of gebreken niet meer in staat was de bedongen arbeid te verrichten. 

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de compensatie Transitievergoeding?

Om in aanmerking te komen voor compensatie van de betaalde transitievergoeding moet door een werkgever aan een hele rij voorwaarden worden voldaan. Zo moet de WIA-wachttijd zijn verstreken, ook als er sprake is van een eventuele verlenging. Het dienstverband moet beëindigd zijn wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Dat kan zijn door middel van opzegging met toestemming UWV, ontbinding door de rechter of met wederzijdse instemming via een vaststellingsovereenkomst. Het dienstverband moet van rechtswege zijn beëindigd, waarbij de werknemer op dat moment wegens ziekte niet in staat was de arbeid te verrichten. De werkgever moet een vergoeding hebben betaald en daarnaast moet hij de door het UWV gevraagde documenten kunnen verstrekken.

Ik snap dat dit best ingewikkeld is voor de gemiddelde werkgever. Maar de wetgever wil het natuurlijk wel zorgvuldig regelen.

Wanneer kan de Compensatie Transitievergoeding worden aangevraagd?

Voor nieuwe gevallen, dat wil zeggen vanaf 1 april 2020, is dat binnen een half jaar na de betaling van de transitievergoeding. Voor oude gevallen, dat wil zeggen waarbij de arbeidsovereenkomst, inclusief transitievergoeding, is beëindigd tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020, moet de aanvraag gedaan worden tussen 1 april en 30 september.

Die termijnen zijn serieus belangrijk. Je moet allerlei documenten regelen en bewijsmateriaal verzamelen, als je het als werkgever dan ook nog druk hebt, dan vis je al snel achter het net. Vandaar dat veel werkgevers het door een derde partij laten regelen. Dan weet je zeker dat het in orde komt en heb je er geen omkijken meer naar.

Hoelang duurt het voor het UWV reageert?

Het UWV moet binnen een redelijke termijn beslissen. Voor nieuwe gevallen is dat een periode van 8 weken, waarbij nog een verlenging mogelijk is. Voor de oude gevallen compensatie transitievergoeding heeft het UWV 6 maanden de tijd.

En nu de hamvraag: hoeveel krijg ik terug?

Je krijgt in principe de hele transitievergoeding terug, maar nooit meer dan wat je werkelijk hebt betaald. Als je ook transitievergoeding hebt betaald over de periode na twee jaar (slapend dienstverband), krijg je dat deel niet terug. Zo zijn er nog enkele restricties en details. Als je precies wilt weten waarop je recht hebt, kunnen we dat voor je uitrekenen en dienen we de aanvraag ook tijdig voor je in. Neem voor meer informatie contact met ons op. Ons team van specialisten helpt u graag bij uw aanvraag!

Wilt u meer lezen over de compensatie transitievergoeding? Onze experts hebben een uitgebreid dossier voor u opgesteld met antwoorden op al uw vragen, fiscaal deskundige Ida van Eenennaam legt de Wet Compensatie Transitievergoeding uit in een interview en de Wet Compensatie Transitievergoeding is voor u samengevat. Staat uw vraag hier niet tussen? Of wilt u meer weten over deze compensatieregeling? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.