Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Compensatie transitievergoeding berekenen

4w5a06341_1_20211229_141623
Vraag

Hoe bereken ik de transitievergoeding compensatie?

Sinds 1 juli 2015 hebben werknemers recht op een transitievergoeding bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst vanwege het feit dat de werknemer wegens ziekte of gebreken niet meer in staat was de bedongen arbeid te verrichten.

De Wet compensatie transitievergoeding bepaalt dat het UWV de werkgever een compensatie schuldig is ter hoogte van de transitievergoeding die is betaald bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Deze compensatieregeling transitievergoeding is met terugwerkende kracht van toepassing, waardoor ook de compensatie van een transitievergoeding bij het beëindigen van een dienstverband tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 nog kan worden ontvangen.

De hoogte van de compensatie transitievergoeding die u als werkgever kunt ontvangen, wordt bepaald op basis van 2 onderdelen: het maandsalaris en de lengte van het dienstverband. De compensatie is maximaal € 83.000 bruto.

U heeft recht op compensatie

Maak gebruik van uw recht en vraag uw geld terug.

Regel het meteen