Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Hoogte van de compensatie transitievergoeding

4w5a06881_1_20211022_183550
Vraag
Is er ook een maximale hoogte verbonden aan de compensatie transitievergoeding?

Het aanvragen en ontvangen van compensatie voor de transitievergoeding is een belangrijk aspect voor werkgevers die worden geconfronteerd met kosten bij het beëindigen van arbeidsovereenkomsten, vooral bij langdurige arbeidsongeschiktheid van werknemers. In dit artikel zullen we nader ingaan op de vraag of er een maximale hoogte is verbonden aan de compensatie van de transitievergoeding en welke factoren deze hoogte beïnvloeden. 

De hoogte van de Compensatie Transitievergoeding

De hoogte van de compensatie transitievergoeding die u als werkgever kunt ontvangen, wordt bepaald op basis van 2 onderdelen: het maandsalaris en de lengte van het dienstverband. De compensatie is maximaal € 83.000 bruto.

De compensatie transitievergoeding vanuit het UWV is vastgesteld met het oog op een aantal wettelijke grenzen. Er is vastgelegd dat de compensatie voor de uitbetaalde transitievergoedingen nooit hoger uitvalt dan:

  • De hoogte van de uitbetaalde transitievergoeding op de dag direct na het aflopen van de 104 weken wachttijd.
    Indien de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid pas lange tijd na de 104 weken WIA-wachttijd wordt beëindigd, is de transitievergoeding verder opgebouwd en zal dus hoger uitvallen. Het UWV compenseert het gedeelte dat is opgebouwd na de 104 weken niet.
  • Het maximumbedrag voor de transitievergoeding.
    Jaarlijks wordt er een maximumbedrag vastgesteld voor de transitievergoeding. Een ander maximum dat gehandhaafd wordt, is het jaarsalaris van de werknemer. Dit wordt aangehouden wanneer het jaarsalaris hoger is dan de maximum transitievergoeding. De compensatie van de transitievergoeding kan niet hoger zijn dan deze maximumbedragen.
  • De hoogte van de uitbetaalde vergoeding.
    Wanneer er een lagere transitievergoeding is betaald dan wettelijk is voorgeschreven, zal de compensatie transitievergoeding niet hoger zijn dan wat er daadwerkelijk is uitbetaald.

Hiernaast is bepaald dat wettelijke rente en extra loonkosten rondom loonsanctie niet worden vergoed. De Wet compensatie transitievergoeding is met terugwerkende kracht van toepassing. Dit betekent dat u ook compensatie van de transitievergoeding ontvangt als u een dienstverband tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 hebt beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

Om uw compensatie niet mis te lopen, hebben onze experts een aantal tips voor u op een rijtje gezet. Alle antwoorden op uw overige vragen, vindt u in ons zorgvuldig opgestelde dossier over Compensatie Transitievergoeding.

Vanaf 1 april 2020 is deze compensatie aan te vragen voor de in het verleden betaalde transitievergoedingen. Bij ADXpert houden we ons al jaren bezig met de teruggave van belastingen en vergoedingen die ten onrechte door het UWV bij werkgevers worden geïnd. Wij kennen het UWV en onze experts kunnen de aanvraag van A tot Z voor u regelen. Zo weet u dat het goed komt en loopt u ook niet het risico een termijn te missen.

ADXpert helpt u daarom graag bij de aanvraag van deze compensatie voor de transitievergoedingen, die u ten onrechte zelf betaald hebt.

U heeft recht op compensatie

Maak gebruik van uw recht en vraag uw geld terug.

Regel het meteen