Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Wet Compensatie Transitievergoeding: Dé financiële meevaller voor werkgevers!

av_adxpert-2019_11kopie_11_20190528_161357

Mogelijk is het u ontgaan, maar per 1 april 2020 treedt de Wet Compensatie Transitievergoeding in werking. Een wet die alerte werkgevers een mooi bedrag kan opleveren. In dit artikel vatten we de inhoud van de wet in jip-en-janneketaal voor u samen, geven we aan hoe u met terugwerkende kracht van deze wet kunt profiteren en attenderen we u op de mogelijkheid om te profiteren zonder dat u de hele bureaucratische exercitie hoeft uit te voeren.

Waarom is de wet er gekomen?

Sinds 2015 moet de werkgever bij ontslag de werknemer geld meegeven. Een ontslagvergoeding. Waarom heette deze vergoeding Transitievergoeding? Dat was omdat deze vergoeding oorspronkelijk bedoeld was om de werknemer de middelen te geven zich voor te bereiden op een nieuwe baan, bijvoorbeeld door een opleiding te gaan volgen. Deze transitievergoeding geldt nog steeds, hoewel sinds 1 januari 2020 in aangepaste vorm. De meeste werkgevers kunnen hiermee wel uit de voeten.

Maar wat werkgevers wel onrechtvaardig vonden, was dat deze ontslagvergoeding ook wettelijk was voorgeschreven als iemand na twee jaar ziek uit dienst ging. Hij had dan al twee jaar gezorgd voor loondoorbetaling en hij had al heel wat verzuimkosten gehad, en als daarbovenop nog eens een forse transitievergoeding kwam, voelde dat als een onterechte opeenstapeling van kosten. Veel werkgevers kozen er daarom voor om de dienstbetrekking na twee jaar om te zetten in een zogenaamd slapend dienstverband. De werknemer stond nog wel als werknemer geregistreerd, maar ontving geen loon meer. Er hoefde op deze manier geen transitievergoeding te worden betaald. Maar voor de werknemer was dit niet prettig.

De Wet Compensatie Transitievergoeding is bedoeld om aan deze situatie een einde te maken.

Wat houdt de wet in?

Iedere werkgever die in het verleden - dat wil zeggen sinds 1 juli 2015 - een ontslagvergoeding heeft betaald, omdat de werknemer twee jaar lang zijn werk niet meer kon doen door ziekte of gebrek, kan zijn geld (gedeeltelijk) terugkrijgen. Natuurlijk zijn er allerlei details en beperkingen, maar hier komt het in hoofdzaak op neer. Het maakt grosso modo niet uit of die werknemer formeel ontslagen is, of dat er sprake is van een zogenaamd slapend dienstverband. Als de ontslagvergoeding is uitbetaald vòòr 1 juli 2015 is compensatie niet meer mogelijk.

Ook werkgevers die na 1 april zo’n transitievergoeding meegeven aan een zieke werknemer, kunnen dit bedrag op basis van deze wet terugkrijgen.

Hoe werkt het?

De aanvraag moet worden ingediend bij het UWV. Natuurlijk moeten er formulieren worden ingevuld en er moeten bewijsstukken verzameld worden. Ook gelden er strikte termijnen.

Aanvraag voor compensatie van Transitievergoeding uit het verleden moet gebeuren tussen 1 april en 1 oktober 2020. Voor nieuwe dossiers geldt een aanvraagtermijn van 6 maanden na de volledige betaling van de transitievergoeding.

Details van de wetgeving

Als u alle details van de wet wilt weten, vindt u op onze website de factsheet van het ministerie van SZW.

Wat kunnen wij voor u doen?

Bij ADXpert houden we ons al jaren bezig met de teruggave van belastingen en vergoedingen die ten onrechte door het UWV bij werkgevers worden geïnd. Wij kennen het UWV en onze experts kunnen de aanvraag van A tot Z voor u regelen. Zo weet u dat het goed komt en loopt u ook niet het risico een termijn te missen. Wilt u meer weten over de wet of over onze dienstverlening, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Wilt u meer lezen over de compensatie transitievergoeding? Onze experts hebben een uitgebreid dossier voor u opgesteld met antwoorden op al uw vragen en de Wet Compensatie Transitievergoeding voor u samengevat.