Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Wanneer moet je een arbodienst inschakelen?

4w5a0310_1_20220920_144104

Een arbodienst zoals ADXpert is een essentiële partner voor werkgevers en werknemers als het gaat om gezondheid, veiligheid en welzijn op de werkplek. Maar wanneer is het precies nodig om een arbodienst in te schakelen? Hieronder volgen zeven voorbeelden waarbij de expertise van een arbodienst van onschatbare waarde kan zijn. Het gaat om:

1. Langdurig ziekteverzuim

Wanneer een werknemer langdurig afwezig is vanwege ziekte, is de arbodienst onmisbaar om te helpen bij het opstellen van een analyse en een re-integratieplan. De arbodienst kan medische beoordelingen uitvoeren, advies geven over passende arbeidsaanpassingen en begeleiding bieden om de werknemer terug te laten keren naar het werk.

2. Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Elke werkgever is verplicht een RI&E uit te voeren om de risico's met betrekking tot de psychosociale arbeidsbelasting (PSA), gezondheid en veiligheid op de werkplek te identificeren en ermee aan de slag te gaan. Een arbodienst is noodzakelijk voor de verplichte toetsing van de RI&E. De toetsingsnormen zijn per 1 juli 2022 veranderd.

3. Preventief medisch onderzoek (PMO) en ePMO zoals de Arbometer

Een arbodienst kan helpen bij het uitvoeren van preventief medisch onderzoek onder werknemers. Dit kan helpen bij het opsporen van overbelasting en gezondheidsproblemen die verband houden met het werk en de organisatie ervan.

4. Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Psychosociale arbeidsbelasting, zoals stress, werkdruk en pesten op het werk, kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid en het welzijn van werknemers. Een arbodienst kan ondersteuning bieden door het uitvoeren van onderzoeken, het opstellen van beleid en het bieden van begeleiding en training om deze problemen aan te pakken. ADXpert heeft een gevalideerd instrument ontwikkeld, Arbometer. Dit instrument is op het JD-R-model gebaseerd en geeft veel inzicht. Elke medewerker ontvangt een individuele rapportage. De werkgever ontvangt rapportages op teamniveau en op organisatieniveau. 

5. Werkplekonderzoek

Een ergonomisch verantwoorde werkplek draagt bij aan het voorkomen van fysieke klachten en blessures bij werknemers. Arbodiensten kunnen werkplekonderzoeken uitvoeren om ergonomische risico's te identificeren en aanbevelingen te geven voor verbeteringen, zoals het aanpassen van werkstations en het verstrekken van ergonomisch meubilair. ADXpert een gespecialiseerd bedrijfsfysiotherapeut die graag bij u langskomt.

6. Arbobeleid en preventie

Het terugdringen van verzuim en het voorkomen van arbeidsongeschiktheid zijn belangrijke doelen voor werkgevers. Arbodiensten bieden ondersteuning bij opstellen van arbobeleid en bijvoorbeeld bij het opstellen van verzuimprotocollen, het bieden van advies aan leidinggevenden en het begeleiden van zieke werknemers om hun terugkeer naar werk te bevorderen.

7. Bedrijfsmaatschappelijk werk en vertrouwenspersoon

Een arbodienst staat werknemers bij als er problemen op het werk of in privé en het functioneren wordt belemmerd. De bedrijfsmaatschappelijk werker heeft een belangrijke rol in het verlenen van ‘eerste hulp’ en het doorverwijzen. Ook in het oplossen van beginnende conflicten en de communicatie tussen werkgever en werknemer. Elke organisatie heeft een externe vertrouwenspersoon; vaak vervult de arbodienst ook deze rol. 

Als u  meer wilt weten over hoe ADXpert uw organisatie kan ondersteunen bij het waarborgen van gezondheid, veiligheid en welzijn op de werkplek, neem dan vandaag nog contact met ons op via onze contactpagina.

Neem contact op