Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Extern vertrouwenspersoon

Expertise

adxpert-64_1_20221220_133956

Binnen elke organisatie kunnen werknemers geconfronteerd worden met ongewenste omgangsvormen zoals (seksuele) intimidatie, pesten, discriminatie, agressie, integriteitskwesties en zelfs geweld. De gevolgen van deze ongewenste omgangsvormen zijn aanzienlijk: ze kunnen leiden tot een gevoel van onveiligheid, personeelsverloop, menselijk leed, productiviteitsverlies en verzuim. Een onafhankelijk vertrouwenspersoon is dan wenselijk.

Bij ADXpert begrijpen we dat een veilige en gezonde werkomgeving essentieel is voor het welzijn en de productiviteit van medewerkers. Daarom hebben we onze dienstverlening uitgebreid met het aanbieden van een externe vertrouwenspersoon. We geloven dat het hebben van een vertrouwenspersoon van onschatbare waarde is voor organisaties.

Wat is de taak van een extern vertrouwenspersoon?

Kort gezegd, wij zijn er om te luisteren, te ondersteunen en te begeleiden. Als externe vertrouwenspersoon zijn wij een onafhankelijke en neutrale partij binnen jouw organisatie. We bieden medewerkers een veilige plek om hun zorgen, problemen of klachten te uiten, of het nu gaat om werkgerelateerde kwesties, conflicten, ongewenst gedrag of persoonlijke uitdagingen.

Onze persoonlijke benadering staat centraal in alles wat we doen. We geloven in het opbouwen van vertrouwen en het creëren van een open en vertrouwelijke sfeer. Onze vertrouwenspersoon is een empathische professional die met zorg en respect luistert naar de verhalen en ervaringen van medewerkers. We bieden geen kant-en-klare oplossingen, maar werken samen met de betrokkenen om tot gepaste maatregelen en oplossingen te komen.

De externe vertrouwenspersoon is er als luisterend oor voor de werknemer. Zij biedt ook ondersteuning bij het bespreekbaar maken van het probleem binnen de organisatie. Vanuit een onafhankelijke en neutrale rol en met een open vizier kijkt de externe vertrouwenspersoon naar wat er speelt. Zij is immers geen onderdeel van de organisatie en organisatiestructuur.

Is het hebben van een vertrouwenspersoon verplicht?

De Tweede Kamer heeft op 23 mei de initiatiefwet met betrekking tot het verplichten van een vertrouwenspersoon bij bedrijven aangenomen. Als de Eerste Kamer ook instemt, zal het aanstellen van een vertrouwenspersoon voor bedrijven vanaf 10 medewerkers verplicht worden. Het hebben van een vertrouwenspersoon wordt gezien als een belangrijke stap in het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving voor medewerkers.

Uit onderzoek blijkt dat het aanstellen van een vertrouwenspersoon een positief effect heeft op het voorkomen van ongewenste omgangsvormen. Een vertrouwenspersoon verlaagt de drempel voor het bespreekbaar maken van de problemen en de zorgen van

medewerkers. Het draagt actief bij aan een goede werksfeer en het houdt medewerkers betrokken en gemotiveerd. Een vertrouwenspersoon kan vanuit de organisatie zelf worden aangewezen (de interne vertrouwenspersoon), maar kan ook een externe vertrouwenspersoon zijn.

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenspersoon?

Een vertrouwenspersoon is verplicht om jouw persoonlijke en gevoelige informatie privé te houden, tenzij je expliciet toestemming geeft om deze te delen. Dit betekent dat uw gesprekken, zorgen en eventuele meldingen volledig vertrouwelijk blijven. Vertrouwelijkheid is een essentieel aspect van het werk van een vertrouwenspersoon.

Waarom kiezen voor een extern vertrouwenspersoon?

Door te kiezen voor ADXpert als jouw extern vertrouwenspersoon, kun je ervoor zorgen dat je organisatie voorbereid is op deze mogelijke wetswijziging. ADXpert zorgt voor een zichtbaar en bereikbaar vertrouwenspersoon en biedt een veilig, vertrouwelijk en warm aanspreekpunt voor werknemers. Signaleert of er sprake is van een veilige werkomgeving en adviseert het management hierover.

Wil je meer weten over de mogelijkheden van een extern vertrouwenspersoon bij ADXpert? Neem dan contact met ons op of vraag geheel vrijblijvend een offerte op.

Neem contact met ons op

Vertrouwenspersoon

Wilt u gebruikmaken van onze expertises?

Neem contact met ons op