Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Bedrijfsmaatschappelijk werk

Expertise

thumbnail1_1_20191011_200545

Wanneer werknemers in de juiste balans zijn, geven ze het beste van zichzelf. Maar het kan voorkomen dat op het werk of privé situaties ontstaan die het functioneren nadelig beïnvloeden. Dan is het goed om een bedrijfsmaatschappelijk werker in te schakelen. Daarvoor kunt u terecht bij ADXpert!

ADXpert wil uw partner zijn in het uitvoeren van goed werkgeverschap op het gebied van Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA), verzuim en transitie. We geloven in het belang van goed werkgeverschap. En in het creëren van een gezonde werkomgeving die het welzijn en functioneren van werknemers positief beïnvloedt. Maar we weten ook dat er omstandigheden zijn die dat in de weg kunnen staan. Daarom hebben we bedrijfsmaatschappelijk werk aan onze dienstverlening toegevoegd voor psychosociale begeleiding van uw werknemer. 

Wat doet een bedrijfsmaatschappelijk werker van ADXpert?

Na aanmelding voor de inzet van een van onze bedrijfsmaatschappelijk werkers, volgt een intakegesprek. Tijdens de intake wordt de hulpvraag gedefinieerd. Daarna zal de bedrijfsmaatschappelijk werker advies uitbrengen aan de werkgever en werknemer over de te nemen stappen. Het hulpverleningstraject bestaat uit maximaal vijf gesprekken. Mocht na het intakegesprek toch blijken dat bedrijfsmaatschappelijk werk niet de meest passende oplossing is, dan verwijzen we gericht door.

Bent u benieuwd of dit bij uw organisatie past? Of heeft u meteen een concrete casus in gedachten die u aan ons wilt voorleggen? Neem dan contact met ons op.

Heeft u werknemer (intensievere) coaching nodig op het gebied van stress- en burn-outklachten, persoonlijkheid, versterking van persoonlijke competentie en/of professionele begeleiding bij leerprocessen dan bieden wij ook coaching op persoonlijke ontwikkeling en stress- en burn-outcoaching.

Lees hier meer over hoe coaching op persoonlijke ontwikkeling of stress- en burn-out-coaching kan helpen bij het voorkomen van uitval en het bevorderen van het welzijn, motivatie en betrokkenheid van uw medewerkers.

Bedrijfsmaatschappelijk werk: de kosten

De bedrijfsmaatschappelijk werker signaleert problemen in een vroeg stadium, waardoor deze niet groeien en de kosten laag blijven. De inzet is dan ook vaak preventief en ter voorkoming van hoge kosten, vervanging en een lagere productiviteit. Naast voordelen zoals meer rendement, minder verzuim en minder lasten, levert het ook een betere werksfeer op. De kwaliteit van het werk kan zelfs worden verbeterd en werknemers binden zich sneller aan uw organisatie.

Onze toegevoegde waarde

De toegevoegde waarde van bedrijfsmaatschappelijk werk is vooral de laagdrempelige toegankelijkheid voor uw werknemers. Zij vinden het vaak lastig om gevoelens of problematiek bespreekbaar te maken met bijvoorbeeld de leidinggevende of binnen hun sociale omgeving. Hierdoor bestaat het risico dat problemen niet worden opgelost, ze minder gaan presteren, verder uit balans raken en uitvallen.

Van probleem naar wens

Ongeveer de helft van de werknemers zoekt hulp om problemen of uitval te voorkomen (preventief). Voor anderen geldt dat zij (deels) zijn ziek gemeld (curatief). Problemen die voor kunnen komen zijn:

  • Werkstress door overbelasting en problemen die voortvloeien uit verstoorde arbeidsverhoudingen en conflicten;
  • Onzekerheid over de toekomst door organisatieverandering;
  • Dreigende uitval, frequent verzuim en re-integratie;
  • Motiveringsproblemen door onzekerheid over de eigen loopbaanontwikkeling;
  • Traumatische ervaring door agressie, ongeval of overlijden;
  • Problemen met acceptatie van psychische en/of fysieke beperkingen;
  • Omgaan met veranderingen en life events;
  • Verstoorde werk-privébalans door bijvoorbeeld mantelzorgverplichtingen, zorg voor kinderen, verhuizing en andere life-events;
  • Persoonlijke problemen zoals schulden, (v)echtscheiding, rouw- en verlies, verslaving en andere relatieproblemen.

Neem contact met ons op

Bedrijfsmaatschappelijk werk

Wilt u gebruikmaken van onze expertises?

Neem contact met ons op