Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Bedrijfsmaatschappelijk werk

Expertise

thumbnail1_1_20191011_200545

Wanneer werknemers in de juiste balans zijn, geven ze het beste van zichzelf. Maar het kan voorkomen dat op het werk of privé situaties ontstaan die het functioneren nadelig beïnvloeden. Dan is het goed om een bedrijfsmaatschappelijk werker in te schakelen. Daarvoor kunt u terecht bij ADXpert!

ADXpert wil partner zijn in het uitvoeren van goed werkgeverschap op het gebied van Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA), verzuim en transitie, door psychosociale begeleiding. We geloven in het belang van goed werkgeverschap en het creëren van een gezonde werkomgeving die het welzijn en functioneren van werknemers positief kan beïnvloeden. Daarom hebben we bedrijfsmaatschappelijk werk aan onze dienstverlening toegevoegd.

Onze kernwaarden zijn: mensgerichtheid, betrouwbaarheid, duurzame inzetbaarheid en meerzijdige partijdigheid.

Ontdek de voordelen van bedrijfsmaatschappelijk werk

De bedrijfsmaatschappelijk werker signaleert problemen in een vroeg stadium, waardoor deze niet groeien en de kosten laag blijven. De inzet is dan ook vaak preventief en ter voorkoming van hoge kosten, vervanging en een lagere productiviteit. Naast voordelen zoals meer rendement, minder verzuim en minder lasten, levert het ook een betere werksfeer op. De kwaliteit van het werk kan zelfs worden verbeterd en werknemers binden zich sneller aan uw organisatie.

Bij psychosociale hulpverlening van werknemers met emotionele, psychologische of materiële problemen kan bedrijfsmaatschappelijk werk worden ingezet. Waarbij de focus ligt op een strategische en oplossingsgerichte hulpverleningsmethodiek. Kortom, probleemoplossend vermogen creëren.

Van probleem naar wens

Ongeveer de helft van de werknemers zoekt hulp om problemen of uitval te voorkomen (preventief). Voor anderen geldt dat zij (deels) zijn ziek gemeld (curatief). Genoemde problemen zijn bijvoorbeeld:

  • Werkstress door overbelasting en problemen die voortvloeien uit verstoorde arbeidsverhoudingen en conflicten;
  • Onzekerheid over de toekomst door organisatieverandering;
  • Dreigende uitval, frequent verzuim en re-integratie;
  • Motiveringsproblemen door onzekerheid over de eigen loopbaanontwikkeling;
  • Traumatische ervaring door agressie, ongeval of overlijden;
  • Problemen met acceptatie van psychische en/of fysieke beperkingen;
  • Omgaan met veranderingen en life events;
  • Verstoorde werk-privébalans door bijvoorbeeld mantelzorgverplichtingen, zorg voor kinderen, verhuizing en andere life-events;
  • Persoonlijke problemen zoals schulden, (v)echtscheiding, rouw- en verlies, verslaving en andere relatieproblemen.

Toegevoegde waarde van bedrijfsmaatschappelijk werk

De toegevoegde waarde van bedrijfsmaatschappelijk werk voor u als klant is vooral de laagdrempelige toegankelijkheid voor werknemers. Zij vinden het vaak lastig dergelijke gevoelens of problematiek bespreekbaar te maken met bijvoorbeeld de leidinggevende of binnen hun sociale context. Hierdoor bestaat het risico dat problemen niet worden opgelost en zij minder gaan presteren, verder uit balans raken en uitvallen.

Hoe gaan we aan de slag?

Wanneer er een aanmelding is voor de inzet van bedrijfsmaatschappelijk werk, wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Tijdens de intake wordt de hulpvraag gedefinieerd. Na het intakegesprek zal de bedrijfsmaatschappelijk werker een advies uitbrengen aan de werkgever en werknemer over de te nemen interventie. Mocht bijvoorbeeld uit de intake blijken dat bedrijfsmaatschappelijk werk niet de meest passende oplossing is, dan verwijzen we gericht door. Indien uit de intake blijkt dat de te nemen interventie bedrijfsmaatschappelijk werk is, bestaat het hulpverleningstraject uit maximaal vijf gesprekken.

Wilt u een oriënterend gesprek?

Bent u benieuwd of dit bij uw organisatie past? Of heeft u meteen een concrete casus in gedachten die u aan ons wilt voorleggen? Neem dan contact met ons op.

Neem contact met ons op

Bedrijfsmaatschappelijk werk

Wilt u gebruikmaken van onze expertises?

Neem contact met ons op