Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Werkplekonderzoek

Expertise

4w5a06571_1_20211229_141049

De werkplek is een plek waar werknemers veel tijd doorbrengen. Juist hier kunnen beginnende gezondheidsklachten optreden, wat uiteindelijk kan leiden tot (langdurig) verzuim. Een werkplekonderzoek kan gezondheidsklachten voorkomen en verminderen. Onze bedrijfsfysiotherapeut voert het werkplekonderzoek uit en maakt een heldere rapportage.

Het onderzoek levert u concrete adviezen die de werksituatie verbeteren. Hiermee kunnen klachten bij werknemers worden verminderd én kan de productiviteit en tevredenheid worden verhoogd. De uitvoering kan zowel bij u op het bedrijf of voor een thuiswerkplek bij de medewerker thuis.

Werkplekonderzoek: kosten

We kunnen stellen dat het doorbetalen van een dag dat uw werknemer ziek is, meer kost dan een werkplek onderzoek bij ADXpert. De kosten van een werkplekonderzoek hangen af van de keuze van het soort werkplekonderzoek en wat u gemeten wil hebben. Denk aan: 

  • Persoonlijk digitaal werkplekonderzoek
  • Preventief werkplekonderzoek
  • Werkplekonderzoek bij klachten
  • Groepssessie

Een groepssessie is een interactieve sessie voor een aantal medewerkers tegelijk. Het is mogelijk om daarin informatievertrekking te combineren met het zelf actief bezig zijn met bijvoorbeeld het opmeten van eigen werkplek en oefeningen die gezamenlijk gedaan worden. Uiteraard kunnen er in de groep vragen gesteld worden. Na afloop krijgen de deelnemers per e-mail oefeningen en bij vragen andere aanvullende informatie verstrekt.

Zorgplicht

Als werkgever heeft u een zorgplicht voor een gezonde en veilige werkplek voor de werknemer. Dat betekent dat ook de inrichting van de werkplek is aangepast aan de persoonlijke eigenschappen van de werknemer. Dit geldt ook voor een thuiswerkplek.

Wilt u actief werk maken van het voorkomen en verminderen van gezondheidsklachten op het werk?

Neem contact met ons op

Werkplekonderzoek

Wilt u gebruikmaken van onze expertises?

Vraag een offerte aan