Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

4w5a0272_1_20211229_141514

Risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E)

Expertise

Wat is RI&E?

Een RI&E is een onderzoek naar de veiligheids- en gezondheidsrisico’s van werknemers in een organisatie. De Arbowet verplicht iedere werkgever met personeel een RI&E te laten uitvoeren. Vindt er een bedrijfsongeval plaats? Dan wordt er een beroep gedaan op de RI&E. De RI&E is ook een van de vier aandachtspunten waar de inspecteur van SZW naar zal kijken bij een bezoek.

Download hier een overzicht van de mogelijkheden voor het uitvoeren van de RI&E.

Is RI&E verplicht?

De Arbowet verplicht iedere werkgever met personeel een RI&E te laten uitvoeren. Als er een bedrijfsongeval plaatsvindt, zal er een RI&E op tafel moeten komen. 

Het ontbreken van een RI&E is een groot risico bij een inspectieonderzoek, maar zeker als er iets fout gaat. ADXpert heeft al honderden bedrijven geholpen aan een pragmatisch ingevulde RI&E.

Hoe vaak moet je een RI&E laten uitvoeren?

Je hoeft een RI&E maar één keer te laten uitvoeren. Het is dus een eenmalige investering. Wel is het belangrijk dat het document actueel blijft. Bij een substantiële wijziging van het werkproces, de werkomstandigheden of gebruikte techniek, moet de RI&E geactualiseerd worden op die specifieke punten. Na een inventarisatie van de risicofactoren beslist u als werkgever welke verbeteringen doorgevoerd kunnen worden in uw bedrijf.

Hoe werkt een RI&E?

Een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) wordt uitgevoerd in drie stappen. Stap 1 is inventarisatie door een veiligheidskundige, Stap 2 is evaluatie en risico’s in kaart brengen en Stap 3 is een plan van aanpak afgestemd op prioriteiten.

Stap 1. Inventarisatie

Om een goed en volledig beeld te krijgen maakt de arbodeskundige een rondgang door het bedrijf en bestudeert hij relevante beleidsdocumenten. Daarnaast interviewt hij sleutelfiguren en andere werknemers. Zo brengt hij de risico’s in kaart. Hij let daarbij op drie soorten risico’s: fysieke risico’s (bijvoorbeeld tillen en beeldschermwerk), psychosociale risico’s (stressfactoren) en veiligheidsrisico’s.

Stap 2. Evaluatie

Na de inventarisatie vindt er een ordening plaats. Welk risico heeft de hoogste prioriteit? Hoe groot is de kans op dit risico en hoeveel personen zijn betrokken bij een eventueel ongeval? Wat vinden de werknemers belangrijk? Wat is de mogelijke impact van een veiligheidsrisico? Welke keuze zou de leidinggevende maken?

Stap 3. Plan van Aanpak

Op basis van de inventarisatie en evaluatie ontwerpt de arbodeskundige een plan van aanpak. Wat moet er gebeuren? Door wie en binnen welke termijn? Welk budget is hiervoor nodig? Het is belangrijk dat het plan van aanpak werkbaar is en dat de termijnen goed zijn afgestemd op prioriteiten en mogelijkheden.

Waarom kiezen voor een Risico Inventarisatie en Evaluatie?

Waarom een risico inventarisatie uitvoeren? De ene ondernemer is de andere niet. De een is avontuurlijk en durft gerust een gokje te wagen, de ander is zorgvuldiger. Maar er is geen enkele ondernemer die het risico wil lopen dat hij of zij verantwoordelijk is voor fysieke of psychische schade bij een medewerker. Ook als er onverhoopt een bedrijfsongeval plaatsvindt, wil een ondernemer zichzelf recht in de ogen kunnen blijven kijken. Daarom is er de RI&E.

Met de RI&E neemt een bedrijf de verantwoordelijkheid op het gebied van fysieke, psychische en sociale veiligheid. Maar niet alleen dat. Een RI&E helpt om een gezond bedrijf te worden en te blijven. Werknemers in een gezond bedrijf zijn minder vaak ziek, presteren meer, en versterken een positieve sfeer en uitstraling.

Tip: U kunt de RI&E ook zelf uitvoeren: daarmee bespaart u kosten. Wij adviseren u graag.

Bel ons, of vraag meteen een offerte aan.

Offerte aanvragen

Risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E)

Wilt u gebruikmaken van onze expertises?

Vraag een offerte aan
algemeen_1_20210218_102452

In gesprek met Cees Willem Dam, registerarbeidsdeskundige en directielid bij arbodienst ADXpert over de RI&E.

Is een RI&E voor elke organisatie een verplichting?

Ja, het volgens de Arbowet iets waar elke werkgever aandacht aan moet besteden. De handhaving door de Arbeidsinspectie staat steeds meer in de picture. Ik spreek de laatste maanden geregeld werkgevers of HR-medewerkers die een brief krijgen van de Arbeidsinspectie en die noodgedwongen intensief met de RI&E aan de slag gaan.

Hoezo, noodgedwongen?

Er is sprake van 'lik op stukbeleid'. Dat creëert een schrikeffect. ADXpert krijgt veel spoedaanvragen. Bij het niet tijdig aanleveren van de RI&E wordt een boete opgelegd van € 4.500,- bij werkgevers met meer dan 5 medewerkers.

Kun je een RI&E zelf uitvoeren?

Ik zie in de praktijk dat een RI&E in een minder dan de helft van de situaties zelf wordt uitgevoerd. Via de branche-organisaties zijn er vaak tools beschikbaar. Als er meer dan 25 medewerkers actief zijn is het wel verplicht om de RI&E door de hogere veiligheidskundige van de arbodienst te laten toetsen.

Hoe is het bij ADXpert zelf geregeld?

Toevallig hebben wij recent onze RI&E laten aanpassen omdat onze kantoorruimte fors uitgebreid is. Ik vind het een eyeopener welke inzichten een uitgebreide RI&E ons als arbodienstorganisatie biedt. Naast een gezonde werkomgeving gaat het ook om de psychosociale aspecten die in beeld gebracht worden. Het is voor ons ook een goed preventie-instrument.

Kun je iets zeggen over de doorlooptijd en kosten van een RI&E?

Ik heb even in het klantvolgsysteem gekeken. De tijd tussen het akkoord op de offerte en de presentatie van de RI&E bij de opdrachtgever is gemiddeld 6 weken. Als er eerder opgeleverd moet worden om een boete te voorkomen is dat meestal wel mogelijk. De investering voor een organisatie met één locatie is nog geen duizend euro.