Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

av_adxpert-2019_02kopie_2_20190528_161346

Risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E)

Expertise

Wat is RI&E?

Een RI&E is een onderzoek naar de veiligheids- en gezondheidsrisico’s van werknemers in een organisatie. De Arbowet verplicht iedere werkgever met personeel een RI&E te laten uitvoeren. Vindt er een bedrijfsongeval plaats? Dan zal er een RI&E op tafel moeten komen. RI&E is ook een van de vier aandachtspunten waar de inspecteur van SZW naar zal kijken bij een bezoek. 

Is RI&E verplicht?

Is een RI&E verplicht? Het antwoord is: ja. De Arbowet verplicht iedere werkgever met personeel een RI&E te laten uitvoeren. Als er een bedrijfsongeval plaatsvindt, zal er een RI&E op tafel moeten komen. RI&E is ook een van de vier aandachtspunten waarnaar de inspecteur van SZW zal kijken bij een bezoek.

Het ontbreken van een RI&E is een groot risico bij een inspectieonderzoek, maar zeker als er iets fout gaat. ADXpert heeft al honderden bedrijven geholpen aan een pragmatisch ingevulde RI&E.

Hoe vaak moet je een RI&E laten uitvoeren?

Je hoeft een RI&E maar één keer te laten uitvoeren. Het is dus een eenmalige investering. Wel is het belangrijk dat het document actueel blijft. Bij een substantiële wijziging van het werkproces, de werkomstandigheden of gebruikte techniek, moet de RI&E geactualiseerd worden op die specifieke punten.

Hoe werkt een RI&E?

Een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) wordt uitgevoerd in drie stappen. Stap 1 is inventarisatie door een veiligheidskundige, Stap 2 is evaluatie en risico’s in kaart brengen en Stap 3 is een plan van aanpak afgestemd op prioriteiten.

Na een inventarisatie van de risicofactoren beslist u als werkgever welke verbeteringen doorgevoerd kunnen worden in uw bedrijf. Een bedrijf hoeft maar een keer een RI&E te laten uitvoeren. Het is dus een eenmalige investering. Wel is het belangrijk dat het document actueel blijft. Bij een substantiële wijziging van het werkproces, de werkomstandigheden of gebruikte techniek, moet de RI&E geactualiseerd worden op die specifieke punten. 

Stap 1. Inventarisatie

Om een goed en volledig beeld te krijgen maakt de arbodeskundige een rondgang door het bedrijf en bestudeert hij relevante beleidsdocumenten. Daarnaast interviewt hij sleutelfiguren en andere werknemers. Zo brengt hij de risico’s in kaart. Hij let daarbij op drie soorten risico’s: fysieke risico’s (bijvoorbeeld tillen en beeldschermwerk), psychosociale risico’s (stressfactoren) en veiligheidsrisico’s.

Stap 2. Evaluatie

Na de inventarisatie vindt er een ordening plaats. Welk risico heeft de hoogste prioriteit? Hoe groot is de kans op dit risico en hoeveel personen zijn betrokken bij een eventueel ongeval? Wat vinden de werknemers belangrijk? Wat is de mogelijke impact van een veiligheidsrisico? Welke keuze zou de leidinggevende maken?

Stap 3. Plan van Aanpak

Op basis van de inventarisatie en evaluatie ontwerpt de arbodeskundige een plan van aanpak. Wat moet er gebeuren? Door wie en binnen welke termijn? Welk budget is hiervoor nodig? Het is belangrijk dat het plan van aanpak werkbaar is en dat de termijnen goed zijn afgestemd op prioriteiten en mogelijkheden.

Waarom ADXpert?

Het kenmerk van ADXpert is een pragmatische aanpak. We zijn zelf ondernemers en willen een goede sparringpartner zijn voor ondernemers. Dat kenmerkt onze aanpak. Zo voorkomt u dat een RI&E een zinloze exercitie wordt. Bij ADXpert werken we met marktconforme tarieven.

Waarom kiezen voor een Risico Inventarisatie en Evaluatie?

Waarom een risico inventarisatie uitvoeren? De ene ondernemer is de andere niet. De een is avontuurlijk en durft gerust een gokje te wagen, de ander is zorgvuldiger. Maar er is geen enkele ondernemer die het risico wil lopen dat hij of zij verantwoordelijk is voor fysieke of psychische schade bij een medewerker. Ook als er onverhoopt een bedrijfsongeval plaatsvindt, wil een ondernemer zichzelf recht in de ogen kunnen blijven kijken. Daarom is er de RI&E.

Met de RI&E neemt een bedrijf de verantwoordelijkheid op het gebied van fysieke, psychische en sociale veiligheid. Maar niet alleen dat. Een RI&E helpt om een gezond bedrijf te worden en te blijven. Werknemers in een gezond bedrijf zijn minder vaak ziek, presteren meer, en versterken een positieve sfeer en uitstraling.

Tip: U kunt de RI&E ook zelf uitvoeren: daarmee bespaart u kosten. Wij adviseren u graag.

Bel ons, of vraag meteen een offerte aan.

Offerte aanvragen

Risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E)

Wilt u gebruikmaken van onze expertises?

Vraag een offerte aan