Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E)

Expertise

4w5a9539-min_1_20200506_190414

Een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) is een onderzoek dat de risico’s in een organisatie op gebied van veiligheid en gezondheid in kaart brengt. Daarmee kun je gerichte maatregelen nemen om de risico's aan te pakken. Elke werkgever met werknemers in dienst moet volgens de Arbowet een RI&E-inventarisatie laten uitvoeren. Wanneer een RI&E ontbreekt, vormt dit een groot risico bij een inspectieonderzoek en in het bijzonder als er iets fout gaat. Voor een RI&E risico inventarisatie en evaluatie kunt u ADXpert als gecertificeerde deskundige inschakelen. Inmiddels hebben we al honderden bedrijven geholpen met hun RI&E. 

Bekijk hier de checklist voor uw RI&E en krijg een overzicht van de belangrijke onderwerpen voor de RI&E. Een grondige RI&E voorkomt niet alleen onnodige boetes, maar draagt ook bij aan een veiligere werkomgeving voor uw medewerkers. 

Betekenis risico inventarisatie en evaluatie voor uw bedrijf

Een inventarisatie van de risicofactoren dient als richtlijn om te beslissen welke verbeteringen doorgevoerd worden in uw organisatie. Het uitvoeren van een RI&E is een eenmalige investering, omdat deze maar één keer hoeft worden uitgevoerd. Het uiteindelijke document moet wel regelmatig worden geactualiseerd, bijvoorbeeld wanneer er binnen het werkproces allerlei aanzienlijke veranderingen plaatsvinden. De punten waarop de veranderingen betrekking hebben, moeten worden bijgewerkt in de RI&E. Denk hierbij aan wijzigingen die betrekking hebben op de gebruikte technieken of werkomstandigheden. 

Onze aanpak

ADXpert kenmerkt zich door zijn pragmatische aanpak. Wij bestaan zelf uit ondernemers en willen met onze expertises een goede sparringpartner zijn voor andere ondernemers. In de uitvoering van een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) in uw bedrijf nemen wij een doelgerichte benadering aan. Zo pakken wij een ri&e inventarisatie in uw bedrijf aan: 

Inventarisatie

Onze arbeidsdeskundige maakt een rondgang door uw bedrijf en bestudeert relevante beleidsdocumenten om een goed en volledig beeld te krijgen van eventuele arbeidsrisico’s. Als aanvulling worden ook interviews afgenomen met werknemers en leidinggevenden op verschillende posities. Daarbij let onze arbeidsdeskundige op fysieke risico’s, psychosociale risico’s en veiligheidsrisico’s.

Evaluatie van de risico’s 

Vervolgens vindt er na de inventarisatie een ordening plaats. Er wordt afgewogen welke van de verschillende risico’s prioriteit heeft. Er wordt gekeken naar hoe groot de kans is op bepaalde risico’s en op hoeveel personen een eventueel ongeval betrekking heeft. Ook wordt rekening gehouden met wat de werknemers belangrijk vinden en de mogelijke impact van een veiligheidsrisico.

Plan van Aanpak ontwerpen 

De arbeidsdeskundige ontwerpt een plan van aanpak op basis van de gemaakte risico inventarisatie en evaluatie. Er worden concrete stappen bedacht met wat er moet gebeuren om de vastgestelde risico’s te verminderen. Er worden personen aangewezen in het plan en termijnen gesteld. Ook wordt er een budget genoemd dat nodig is om maatregelen te treffen. We kijken daarbij goed naar de haalbaarheid van het plan van aanpak en of de termijnen goed zijn afgestemd op prioriteiten en mogelijkheden. Zodat u verder kunt.

U kunt een RI&E ook zelf uitvoeren. Ons advies: laat de risico-inventarisatie en -evaluatie en het plan van aanpak altijd nakijken door een gecertificeerde arbodienst. Zoals ADXpert.

Neem contact met ons op

Risico-inventarisatie & evaluatie

Wilt u gebruikmaken van onze expertises?

Vraag een offerte aan
algemeen_1_20210218_102452

In gesprek met Cees Willem Dam, registerarbeidsdeskundige en directielid bij arbodienst ADXpert over de RI&E.

Is een RI&E voor elke organisatie een verplichting?

Ja, het volgens de Arbowet iets waar elke werkgever aandacht aan moet besteden. De handhaving door de Arbeidsinspectie staat steeds meer in de picture. Ik spreek de laatste maanden geregeld werkgevers of HR-medewerkers die een brief krijgen van de Arbeidsinspectie en die noodgedwongen intensief met de RI&E aan de slag gaan.

Hoezo, noodgedwongen?

Er is sprake van 'lik op stukbeleid'. Dat creëert een schrikeffect. ADXpert krijgt veel spoedaanvragen. Bij het niet tijdig aanleveren van de RI&E wordt een boete opgelegd van € 4.500,- bij werkgevers met meer dan 5 medewerkers.

Kun je een RI&E zelf uitvoeren?

Ik zie in de praktijk dat een RI&E in een minder dan de helft van de situaties zelf wordt uitgevoerd. Via de branche-organisaties zijn er vaak tools beschikbaar. Als er meer dan 25 medewerkers actief zijn is het wel verplicht om de RI&E door de hogere veiligheidskundige van de arbodienst te laten toetsen.

Hoe is het bij ADXpert zelf geregeld?

Toevallig hebben wij recent onze RI&E laten aanpassen omdat onze kantoorruimte fors uitgebreid is. Ik vind het een eyeopener welke inzichten een uitgebreide RI&E ons als arbodienstorganisatie biedt. Naast een gezonde werkomgeving gaat het ook om de psychosociale aspecten die in beeld gebracht worden. Het is voor ons ook een goed preventie-instrument.

Kun je iets zeggen over de doorlooptijd en kosten van een RI&E?

Ik heb even in het klantvolgsysteem gekeken. De tijd tussen het akkoord op de offerte en de presentatie van de RI&E bij de opdrachtgever is gemiddeld 6 weken. Als er eerder opgeleverd moet worden om een boete te voorkomen is dat meestal wel mogelijk. De investering voor een organisatie met één locatie is nog geen duizend euro.