Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E)

Expertise

4w5a9539-min_1_20200506_190414

De RI&E, of risico-inventarisatie & evaluatie, is een onderzoek dat de risico’s in een organisatie op gebied van veiligheid en gezondheid in kaart brengt. Elke werkgever met werknemers in dienst is verplicht volgens de Arbowet om een RI&E uit te laten voeren. Een van de vier aandachtspunten bij een bezoek van een inspecteur van de SZW is het opvragen van de RI&E. Wanneer een RI&E ontbreekt, vormt dit een groot risico bij een inspectieonderzoek, en in het bijzonder als er iets fout gaat. Er zijn al honderden bedrijven geholpen aan een pragmatisch ingevulde RI&E door ADXpert . 

Een inventarisatie van de risicofactoren moet dienen als richtlijn voor het beslissen welke verbeteringen kunnen worden doorgevoerd in jouw organisatie. Deze afweging maak je als werkgever na de inventarisatie. Het uitvoeren van een RI&E is een eenmalige investering, omdat deze maar één keer hoeft worden uitgevoerd. Het uiteindelijke document moet wel regelmatig worden geactualiseerd, bijvoorbeeld wanneer er binnen het werkproces allerlei aanzienlijke veranderingen plaatsvinden. De punten waarop die veranderingen betrekking hebben, moeten worden bijgewerkt in de RI&E. Hierbij kan je ook denken aan wijzigingen die betrekking hebben op gebruikte techniek of werkomstandigheden.  

Begin inventarisatie  

De arbeidsdeskundige maakt de rondgang door het bedrijf en bestudeert hij relevante beleidsdocumenten om een goed en volledig beeld te krijgen. Dit wordt ook gedaan door middel van het interviewen van sleutelfiguren en verschillende werknemers. Daarmee brengt hij de risico’s in kaart. De verschillende soorten risico’s waar hij op let zijn: fysieke risico’s, psychosociale risico’s en veiligheidsrisico’s. 

Evaluatie van de risico’s 

Vervolgens vindt er na de inventarisatie een ordening plaats. Er wordt afgewogen welke van de verschillende risico’s prioriteit heeft. Daarnaast wordt er gekeken naar hoe groot de kans is op bepaalde risico’s en op hoeveel personen een eventueel ongeval betrekking heeft. Ook wordt er rekening gehouden met wat de werknemers belangrijk vinden en de mogelijke impact van een veiligheidsrisico. Tot slot worden de keuzes die een leidinggevende zou maken meegenomen. 

Plan van Aanpak ontwerpen 

De arbeidsdeskundige ontwerpt een plan van aanpak op basis van de gemaakte inventarisatie en evaluatie. Er worden concrete stappen bedacht wat er moet gebeuren om de vastgestelde risico’s te verminderen. Er worden personen aangewezen in het plan en termijnen gesteld. Ook wordt er een budget genoemd. Het is van belang dat het plan van aanpak haalbaar is en de termijnen goed zijn afgestemd op prioriteiten en mogelijkheden.  

Waarom ADXpert? 

Zoals eerder genoemd kenmerkt ADXpert zich door zijn pragmatische aanpak. ADXpert bestaat zelf uit ondernemers en wij willen een goede sparringpartner zijn voor andere ondernemers. Zo pakken wij het werk aan.  

Mocht je de RI&E zelf uitvoeren, bespaar je daarmee kosten. Laat de RI&E en plan van aanpak dan wel altijd nakijken door een gecertificeerde arbodienst. Zoals ADXpert. 

Neem contact met ons op

Risico-inventarisatie & evaluatie

Wilt u gebruikmaken van onze expertises?

Vraag een offerte aan
algemeen_1_20210218_102452

In gesprek met Cees Willem Dam, registerarbeidsdeskundige en directielid bij arbodienst ADXpert over de RI&E.

Is een RI&E voor elke organisatie een verplichting?

Ja, het volgens de Arbowet iets waar elke werkgever aandacht aan moet besteden. De handhaving door de Arbeidsinspectie staat steeds meer in de picture. Ik spreek de laatste maanden geregeld werkgevers of HR-medewerkers die een brief krijgen van de Arbeidsinspectie en die noodgedwongen intensief met de RI&E aan de slag gaan.

Hoezo, noodgedwongen?

Er is sprake van 'lik op stukbeleid'. Dat creëert een schrikeffect. ADXpert krijgt veel spoedaanvragen. Bij het niet tijdig aanleveren van de RI&E wordt een boete opgelegd van € 4.500,- bij werkgevers met meer dan 5 medewerkers.

Kun je een RI&E zelf uitvoeren?

Ik zie in de praktijk dat een RI&E in een minder dan de helft van de situaties zelf wordt uitgevoerd. Via de branche-organisaties zijn er vaak tools beschikbaar. Als er meer dan 25 medewerkers actief zijn is het wel verplicht om de RI&E door de hogere veiligheidskundige van de arbodienst te laten toetsen.

Hoe is het bij ADXpert zelf geregeld?

Toevallig hebben wij recent onze RI&E laten aanpassen omdat onze kantoorruimte fors uitgebreid is. Ik vind het een eyeopener welke inzichten een uitgebreide RI&E ons als arbodienstorganisatie biedt. Naast een gezonde werkomgeving gaat het ook om de psychosociale aspecten die in beeld gebracht worden. Het is voor ons ook een goed preventie-instrument.

Kun je iets zeggen over de doorlooptijd en kosten van een RI&E?

Ik heb even in het klantvolgsysteem gekeken. De tijd tussen het akkoord op de offerte en de presentatie van de RI&E bij de opdrachtgever is gemiddeld 6 weken. Als er eerder opgeleverd moet worden om een boete te voorkomen is dat meestal wel mogelijk. De investering voor een organisatie met één locatie is nog geen duizend euro.