Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Expertise

ontwerpzondertitel1_1_20210305_124352

Wat is een Preventief Medisch Onderzoek (PMO)?

Een PMO is een preventief medisch onderzoek, zonder dat er meteen sprake is van concrete klachten of van ziekte. Er wordt gekeken naar de algehele gezondheid van uw werknemers, bijvoorbeeld op het gebied van leefstijl en voeding, maar ook naar de mentale werkbalans. De uitkomst van een risicoinventarisatie en evaluatie (RI&E) dient vaak als uitgangspunt voor het opstellen van een PMO. Een PMO kan erg laagdrempelig zijn via een (jaarlijkse) digitale basis vragenlijst. Het kan ook persoonlijker en op maat.

ADXpert heeft Arbometer ontwikkeld. Dit is een geavanceerde vragenlijst die is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en is bedoeld voor alle werknemers binnen uw organisatie. Met Arbometer kunnen we bestaande en potentiĆ«le problemen traceren, zoals overmatige werkdruk, werkstress, onveiligheid en andere psychosociale factoren, die van invloed kunnen zijn op het welzijn en de duurzame inzetbaarheid van uw werknemers.

Arbometer is interessant voor middelgrote en grote organisaties in verschillende branches die willen voorkomen dat personeel uitvalt door psychosociale arbeidsfactoren.

Met de uitkomsten van het onderzoek krijgen:

  • Werknemers duidelijkheid over hun gezondheid, risico's en leefstijl. 
  • Werkgevers (anoniem) inzicht in de grootste risico's op mogelijk verzuim. 

Is preventief medisch onderzoek verplicht? 

Iedere werkgever is verplicht om zijn werknemers een PMO aan te bieden. Veel werkgevers kiezen voor een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) vanuit de gedachte dat bij verzuimbeleid voorkomen beter is dan genezen. Liever de juiste maatregelen vooraf, dan straks geld uitgeven aan re-integratie en vervanging van een zieke werknemer. Werkgevers die ervoor kiezen om het PMO periodiek in te zetten, kunnen het beleid rondom vitaliteit en gezondheid op de werkvloer hierop zinvol afstemmen. Een PMO is dus een waardevol instrument om hoge verzuimcijfers te voorkomen of terug te dringen.

De minimale verplichting is een PMO in de vorm van een digitale vragenlijst. Dit kan via Arbometer. Indien gewenst of geadviseerd vanuit de RI&E kan een aanvulling met een fysiek onderzoek aangevraagd worden. 

PMO, onze werkwijze

Wij beginnen een PMO altijd met een (telefonisch), gesprek met de werkgever om helder te krijgen wat de behoeften zijn van de organisatie. 

ADXpert vindt het belangrijk dat een PMO doelmatig, uitvoerbaar en proportioneel wordt vormgegeven. De kosten en inzet moeten in verhouding staan tot het resultaat. We staan ten slotte bekend om onze zorgvuldige en pragmatische aanpak en dat willen we graag zo houden.

Acceptatie van het proces door de mensen op de werkvloer is essentieel voor goede resultaten. Daarom besteden we in het plan ook veel aandacht aan goede communicatie.

Een medewerker die de Arbometer-vragenlijst heeft ingevuld, ontvangt binnen drie weken een individueel rapport met inzichten en aanbevelingen. Het rapport bevat grenswaarden, benchmarks, en individuele feedback teksten. Het management ontvangt binnen drie weken een rapportage op team- en organisatieniveau, die wij graag komen toelichten. Op basis van deze rapporten kan afgewogen worden wat een volgende stap is.

Indien er een fysiek onderzoek gewenst is gebeurt dat altijd op locatie. We gaan uit van standaard metingen en uitbreiding is mogelijk op maat. Het onderzoek is inclusief aanvullend persoonlijk advies- en coachingsgesprek. 

Benieuwd hoe ADXpert u kan helpen? Maak vrijblijvend een afspraak. 

Neem contact met ons op

Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Wilt u gebruikmaken van onze expertises?

Vraag een offerte aan