Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Expertise

ontwerpzondertitel1_1_20210305_124352

Wat is een PMO?

Een PMO is een preventief medisch onderzoek, zonder dat er meteen sprake is van concrete klachten of van ziekte. Een PMO begint met een plan. De uitkomst van een RI&E dient vaak als uitgangspunt voor het opstellen van een PMO-plan. Een PMO kan erg laagdrempelig zijn: jaarlijks of tweejaarlijks de basisvragenlijst. Het kan ook persoonlijker en op maat. Iedere medewerker wordt gezien door de bedrijfsarts en bespreekt de uitkomsten van het onderzoek.

Bij een PMO kan gekozen worden voor gerichte vragen. Preventieve aandachtspunten bij bepaalde beroepsgroepen, bijvoorbeeld het gehoorapparaat bij docenten of emotionele aspecten bij beroepsgroepen die veel te maken hebben met trauma’s.

Waarom een PMO?

Een gezonde medewerker is de basis van een gezond bedrijf. Veel werkgevers kiezen voor een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) vanuit de gedachte dat bij verzuimbeleid voorkomen beter is dan genezen. Liever de juiste maatregelen vooraf, dan het geld uitgeven aan re-integratie en vervanging van een zieke medewerker.

Een belangrijk aspect van een PMO is dat de resultaten op bedrijfs- en groepsniveau worden teruggekoppeld (>15 werknemers). Bedrijven en organisaties die ervoor kiezen om het PMO periodiek in te zetten, kunnen het beleid rondom vitaliteit en gezondheid op de werkvloer hierop zinvol afstemmen. Zo wordt PMO een waardevol instrument om hoge verzuimcijfers te voorkomen of terug te dringen.

Werkwijze PMO

Een PMO kent drie stappen: ontwerp, uitvoering en nabespreking.

Wij beginnen een PMO altijd met een goed en diepgaand gesprek met de werkgever. ADXpert vindt het belangrijk dat een PMO doelmatig, uitvoerbaar en proportioneel wordt vormgegeven. De kosten en inzet moeten in verhouding staan tot het resultaat. Ons bedrijf staat bekend om zijn pragmatische aanpak en dat willen we graag zo houden.

Acceptatie van het proces door de mensen op de werkvloer is essentieel voor goede resultaten. Daarom besteden we in het plan ook veel aandacht aan goede communicatie.

Voor het onderzoek staat het gebruiksvriendelijk gezondheidsportaal ‘Gezondwerkt’ voor u klaar. Gezondwerkt biedt u veel gemak, bespaart u kosten, is snel en zorgt voor een professionele uitstraling. Uiteraard is dit softwarepakket passend gemaakt voor alle verplichtingen van de AVG.

Neem contact met ons op

Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Wilt u gebruikmaken van onze expertises?

Vraag een offerte aan