Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Compensatieregeling transitievergoeding

Expertise

groepsfoto_4_1_20190705_141344

Met de module Compensatieregeling transitievergoeding verzoeken wij het UWV om u als werkgever een financiële compensatie te geven voor de transitievergoedingen die u heeft betaald aan werknemers die wegens ziekte of gebrek de bedongen arbeid niet meer konden verrichten. We regelen alles voor u.

Ten eerste verzamelen we informatie zoals arbeidsovereenkomst(en), specifieke bescheiden over beëindiging van het dienstverband, loonstroken, berekening van de transitievergoeding en het bewijs van volledige betaling van de transitievergoeding. Aan de hand van deze gegevens checken wij of u voldoet aan de eisen voor compensatie. Met de aangeleverde gegevens moet het recht op compensatie onderbouwd worden, alsmede de hoogte van de compensatie.

Wij dienen aan op basis van de gegevens een elektronische aanvraag in bij het UWV waarin wij een compensatie ter hoogte van de (transitie)vergoeding verzoeken. Bij incomplete aanvragen of vragen van het UWV is het van belang dat er tijdig op gereageerd wordt (binnen 14 of 28 dagen). Bij overschrijding van deze en/of andere termijn wordt het verzoek niet meer in behandeling genomen. De termijnen zullen door ons bewaakt worden.

Alle correspondentie betreffende dit verzoek en/of de beslissing met betrekking tot dit verzoek, indien rechtstreeks aan u gericht, dient aan ons te worden overlegd, dan wel inhoudelijk aan ons meegedeeld te worden. Na het indienen van de aanvraag zal door het UWV binnen 8 weken of 6 maanden een beslissing op de aanvraag worden gegeven. Op basis van de beschikking wordt de compensatie op korte termijn aan u verstrekt.

Offerte aanvragen

Transitie
vergoeding

Wilt u gebruikmaken van onze expertises?

Vraag een offerte aan