Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Reiskostenvergoeding tijdens re integratie?

4W5A0355

Een zieke werknemer is in het kader van de Wet verbetering Poortwachter verplicht mee te werken aan zijn re-integratie. Dit kan inhouden dat de werknemer, in samenspraak met de bedrijfsarts en werkgever, tijdelijk aangepast werk moet verrichten dat past bij zijn capaciteiten en mogelijkheden. Deze werkzaamheden kunnen ook elders plaatsvinden. In sommige gevallen kan dit betekenen dat een werknemer daarvoor  reiskosten moet maken.

Reiskosten voor rekening werknemer

De Rechtbank Gelderland heeft op 29 mei 2017 een uitspraak gedaan. Een zieke werknemer die passend werk moet verrichten volgens de bedrijfsarts, dient zelf zijn reiskosten te betalen als hij in het kader van re-integratie moet reizen om de passende arbeid te bereiken.

Het was gebleken dat de werknemer met krukken liep. Reizen per openbaar vervoer was daarom niet mogelijk. Bovendien was de werknemer aangewezen op zittend werk in een werkomgeving met een temperatuur van meer dan 17 graden. De aangeboden werkzaamheden waren volgens de werknemer niet passend vanwege:

  • Het vervoersprobleem van en naar zijn huis;
  • De beperking van het traplopen;
  • De voorwaarde dat hij in een verwarmde omgeving moet werken.

De werknemer zag genoeg redenen om een kort geding tegen zijn werkgever aan te spannen.

Duidelijke uitspraak

De kantonrechter oordeelde echter dat uit het rapport van de arbeidsdeskundige van het UWV niet bleek dat de aangeboden werkzaamheden niet passend zouden zijn. De werknemer was vanwege het gebruik van krukken niet in staat om met de scooter zijn werkplek te bereiken. Reizen met het openbaar vervoer was niet mogelijk vanwege de afstand tussen bushalte en werkplek. Dit waren echter geen redenen om tot een ander oordeel te komen.

Vervoersprobleem

De kantonrechter verwees hiermee naar een uitspraak van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch d.d. 23 juli 2013 (ECLI:NL:GHSHE:2013:3341). Hierin was geoordeeld dat het vervoersprobleem een omstandigheid is die voor rekening komt van de werknemer, althans in zijn risicosfeer ligt. Om die reden oordeelde de kantonrechter in bovengenoemde casus dat de werknemer onterecht niet op zijn werkplek was verschenen. Ook was niet gebleken dat de temperatuur op de begane grond momenteel minder dan 17 graden bedroeg. De kantonrechter concludeerde uiteindelijk dat de werknemer in staat was de aangepaste werkzaamheden te verrichten.