Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Re-integratie tweede spoor (Spoor 2)

Expertise

adxpert-64

Re-integratie tweede spoor is de aangewezen route zodra er zicht is dat een werknemer niet meer op de oude werkplek kan terugkeren. Volgens de Wet verbetering poortwachter (Wvp) hebben zowel de werkgever als de werknemer de opdracht om samen te zorgen voor een goede re-integratie van de zieke werknemers binnen of buiten de eigen organisatie. De werkgever is eindverantwoordelijk voor de uitvoering en bewaking van het gehele re-integratieproces, zowel het eerste als het tweede spoor. Tegelijkertijd wordt er van de werknemer een actieve en constructieve houding verwacht tijdens het re-integratieproces. 

Hoe gaat traject re-integratie tweede spoor in zijn werk?

Het doel van het re-integratie tweede spoortraject is om passend werk te vinden voor de werknemer buiten de eigen organisatie. De werknemer wordt actief begeleid bij het vinden en behouden van een voor hem of haar geschikte functie in een andere organisatie dan in die van de eigen werkgever. Het tweede spoortraject bestaat uit drie delen:

Intakefase

De eerste fase is de intakefase. Deze fase bestaat uit één of twee gesprekken met de werknemer om kennis te maken en informatie te verzamelen. De informatie die we al hebben vanuit bijvoorbeeld het arbeidsdeskundig onderzoek en de functionele mogelijkhedenlijst wordt samen met de informatie van de werknemer in een trajectplan gezet.

Daarnaast is het driegesprek onderdeel van de intakefase. Het driegesprek is samen met de werkgever en werknemer. Vaak bereiden we dit gesprek samen met de werknemer voor omdat we zien dat een dergelijk gesprek spannend kan zijn. Het doel van het driegesprek is om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Het trajectplan wordt doorgenomen, evenals het arbeidsdeskundig onderzoek en wat daarvan belangrijk is voor het tweede spoortraject. Daarnaast spreken we de wederzijdse verwachtingen naar elkaar uit.

Oriëntatiefase

Na het driegesprek gaat het traject van start en beginnen we met de oriëntatiefase. Tijdens deze fase doen we samen met de werknemer onderzoek door middel van loopbaantesten en andere loopbaanopdrachten. We onderzoeken wie de werknemer is, wat hij of zij kan en belangrijk vindt, wat zijn of haar drijfveren en kwaliteiten zijn.

Er wordt een persoonsprofiel opgesteld, waarin wordt beschreven welke arbeidservaring is opgedaan, welke opleidingen en cursussen zijn gevolgd, wat de ambities, voorkeuren en wensen zijn, wat de belemmeringen en de persoonsgebonden kenmerken van de zieke werknemer zijn.

We maken gebruik van een beroependatabase op een online platform als basis om samen met de werknemer het zoekprofiel op te stellen. We inventariseren in welke branche de werknemer wil werken, wat voor soort functies, wat de arbeidsdeskundige heeft geadviseerd en we onderzoeken hoe passend en kansrijk deze functie is. In deze fase werken we ook samen met de werknemer aan de motivatiebrief en cv. Soms moet er een compleet nieuw cv worden opgesteld omdat er nog geen cv is, bij anderen geven we alleen tips.

Arbeidsmarktgerichte fase

Na de oriëntatiefase zijn het zoekprofiel, cv en motivatiebrief klaar. Vervolgens volgt de arbeidsmarktgerichte fase. Afhankelijk van wat de werknemer nodig heeft kan er bijvoorbeeld een individuele sollicitatietraining of social mediatraining worden ingezet.

In deze fase moeten werknemers wel gaan solliciteren. De ene werknemer heeft daarbij begeleiding bij nodig dan de andere. Elk traject is weer anders, omdat het iedereen kan overkomen.

Een werkervaringsplek kan onderdeel zijn van deze fase en is bedoeld om de werknemer de mogelijkheid te geven om werkervaring op te doen bij een andere werkgever. De werknemer gaat dan voor twee maanden op een nieuwe plek het rustig aan proberen. Op deze manier kan de werknemer ervaren of het werk bij hem of haar past en kan de nieuwe werkgever kijken of de werknemer geschikt is voor de functie.

De resultaten van een tweede spoortraject kunnen variëren, afhankelijk van verschillende factoren. Voor veel werknemers is het mogelijk om terug te keren in de eigen functie of in een andere functie bij de eigen werkgever. Als dat niet mogelijk is, is het gewenste resultaat dat hij of zij bij een andere werkgever aan de slag gaat, al dan niet via een werkervaringsplaats. Het kan ook zijn dat het niet lukt om passend werk buiten de eigen organisatie te vinden.

Waarom ADXpert?

We werken vanuit een mensgerichte aanpak waarbij de persoon centraal staat. Zieke werknemers die bij ons komen hebben het vaak al moeilijk genoeg. Een mensgerichte aanpak kan hierbij helpen, omdat de focus ligt op de persoon en niet alleen op het werk.

We gaan ervoor dat het traject aansluit op de persoon die we tegenover ons hebben zitten. Per persoon kijken we naar wat diegene nodig heeft. Het kan zijn dat we de tijd die we hebben met de werknemer besteden door samen te solliciteren, terwijl we een ander juist de ruimte moeten geven om zelf te solliciteren.

Daarbij werken we vanuit een oplossingsgerichte methode. Deze methode gaat ervan uit dat we met de persoon die we tegenover ons hebben zitten samen gaan kijken welke middelen er ingezet kunnen worden om de problemen waar we tegen aan lopen op te lossen. De stappen die we hierbij doorlopen zijn mensgericht.

Daarnaast zijn we een lerende organisatie. We zijn steeds zoekende naar hoe we onze processen kunnen verbeteren om de tevredenheid van zowel werkgever als werknemer te vergroten. We doorlopen het traject samen met de werknemer, we doen het echt samen.

Meer weten over Re-integratie tweede spoor? 

Wilt u de mogelijkheden met ons bespreken over Re-integratie tweede spoor? Neem dan contact met ons op of vraag geheel vrijblijvend een offerte aan.

Neem contact op

Tweede spoor reintegratie -traject

Wilt u gebruikmaken van onze expertises?

Vraag een offerte aan