Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Re-integratie tweede spoor (Spoor 2)

Expertise

adxpert-64

Conform Wet verbetering poortwachter (Wvp) hebben zowel de werkgever als de werknemer opdracht om gezamenlijk zorg te dragen voor adequate re-integratie van de zieke werknemer binnen of buiten de eigen organisatie. In gevallen waarin een werknemer niet meer op de oude werkplek kan terugkeren, is een tweede spoortraject de aangewezen route. De coaches van ADXpert begeleiden de werknemer op zoek naar een passende werkplek. Zij hechten veel waarde aan een menselijke, professionele en transparante aanpak. Om een adequaat traject te garanderen, werken wij aan de hand van modules met een heldere doorlooptijd. U weet waarvoor u betaalt.

Hoe gaat re-integratietraject tweede spoor in zijn werk?

De start van een re-integratie via het 2e spoor wordt in de meeste gevallen gebaseerd op een arbeidsdeskundig onderzoek en het advies dat de arbeidsdeskundige aan de hand van dit onderzoek uitbrengt. Het doel daarvan is passend werk te vinden voor uw werknemer buiten de eigen organisatie.

Waarom ADXpert?

Er zijn 7 unieke zekerheden waarom u zou kiezen voor ADXpert:

  1. Onze pragmatische en doelgerichte aanpak, volgens de zogenaamde Oplossingsgerichte Benadering.
  2. Diverse arbeidsmarktversterkende interventies zoals een cv-check, sollicitatietraining, netwerkversterking en LinkedIn instructie.
  3. De inzet van innovatieve vacaturebank TrjcT.
  4. Focus op het vinden van ander werk en/of werkervaringsplek.
  5. Multidisciplinaire ondersteuning gedurende het hele traject door een arbeidsdeskundige en een coach.
  6. Korte en heldere communicatie tussen werkgever en coach met maandelijkse rapportage.
  7. Arbeidskundige ondersteuning bij de WIA-procedure en eventuele beroeps- en bezwaarzaken.

Offerte aanvragen

Tweede spoor reintegratie -traject

Wilt u gebruikmaken van onze expertises?

Vraag een offerte aan