Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Pareto-principe voor effectief werken

4w5a9451_1_20200404_115940

Het Pareto-principe helpt om effectief om te gaan met je tijd. In dit artikel leggen onze experts stap voor stap uit hoe je als werknemer of werkgever het Pareto-principe kan gebruiken voor effectief werken.

1. Het is uitstekend om dingen perfect te doen. 100% in orde.

2. Realiseer je dat voor de laatste 20% van het resultaat, vaak 80% van de tijd/inzet/middelen nodig is.

3. Realiseer je dat je met 20% inspanning, vaak 80% resultaat bereikt.

4. Je kunt er in een aantal gevallen bewust voor kiezen om tevreden te zijn met 80% resultaat.

5. Je houdt dan 80% tijd over voor andere taken of voor jezelf.

6. Je leert het door te doen en vervolgens niet te focussen op de 20% die nog ontbreken in resultaat, maar te focussen op de 80 % tijd die je nu nog beschikbaar hebt. En blij, dankbaar te zijn, dat je dit kunt.

Voorbeelden
  1. Je kunt een afspraak maken voor een echte ontmoeting, of je kunt videobellen;
  2. Je kunt een punt op een vergadering inbrengen door onderzoek te doen en een rapport te schrijven, of je kunt vijf dilemma’s formuleren;
  3. Je kunt notulen maken van een vergadering, of een actielijst bijhouden;
  4. Je kunt je kamer helemaal schoonmaken, of toonbaar maken.


Meer lezen over stress en burn-out? Of het vervolg van dit artikel lezen over perfectionisme? Onze experts hebben diverse artikelen voor u geschreven over dit onderwerp en hebben een dossier opgesteld met de meestgestelde vragen rondom stress- en burn-out coaching.