Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Wat te doen bij burn-out of stress op het werk?

4w5a9201_1_20200406_091143

Als u in een vroegtijdig stadium stress gerelateerde klachten herkent bij uw werknemer en hierover in gesprek gaat, kunt u arbeidsongeschiktheid voorkomen. Door het richten op energie-gevende elementen in het werk (of privé) ontstaat er beter evenwicht in belasting en belastbaarheid van de werknemer. Met een coach kan onderzocht worden waar de stress op het werk vandaan komt en hoe de werknemer hier zelf beter mee om kan gaan.

Wat kunt u als werkgever doen?

1. Ga in gesprek met de werknemer.

  Als u vermoedt dat een werknemer last heeft van spanningsklachten, nodig dan uw werknemer uit voor een gesprek waarin u uw zorgen deelt over hem of haar. Probeer erachter te komen waar de stress op het werk vandaan komt. Luister zonder oordeel naar uw werknemer, zodat hij of zij zich uitgenodigd voelt om zijn hart te luchten. Probeer erachter te komen wat maakt dat de werknemer teveel belasting ervaart.

  2. Werk samen aan herstel.

   Probeer de belasting (de stress) van de werknemer naar beneden te brengen en de belastbaarheid te vergroten. De belastbaarheid wordt beïnvloed door fysieke en mentale gesteldheid van de werknemer. Herstellen van stress kan op allerlei manier plaats vinden door vakantie op te nemen, hard te lopen, te zingen, de tuin om te spitten of te schilderen etc. In het werk kunt u bijvoorbeeld denken aan tijdelijke taakverlichting. Structuur aanbrengen en overzicht creëren helpen bij het herstel. 

   3. Richt de begeleiding op het creëren van energiebronnen.

    Energiebronnen kunnen bijdragen om weer beter in balans te komen en de stress te compenseren. Energiebronnen kunnen onder andere zijn: steun van een collega of van een leidinggevende, een duidelijk gestructureerd takenpakket, relativeren/humor, autonomie, ontwikkeling, feedback etc. Ook in de werknemer zelf zijn bronnen aanwezig. Competenties en persoonskenmerken kunnen ingezet worden of verder ontwikkeld worden.

    4. Ondersteun de werknemer met een coach.

     Een stress en burn-out coach begeleidt uw medewerker. Uw werknemer voelt zich gesteund door de organisatie en serieus genomen. Samen met de werknemer wordt gewerkt aan de verbetering van de fysieke en de mentale gesteldheid (herstel). Het doel van de coaching is het voorkomen van arbeidsongeschiktheid, bevorderen van de re-integratie en gedragsverandering te stimuleren en te implementeren. Met een multidisciplinaire en oplossingsgerichte aanpak, wordt de werknemer op verschillende persoonlijke aandachtsgebieden gecoacht op een gestructureerde en activerende manier.

     In ons artikel over stress, burn-out & klachten leest u meer over wat stress is en hoe u een burn-out herkent bij uw werknemer. Met vragen kunt u terecht in ons uitgebreide dossier over stress- en burn-out coaching.