Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Dossier

Stress- en burn-out coaching

Voor een werknemer is het ingrijpend als hij of zij te maken krijgt met een burn-out. Vooral omdat zo moeilijk voorspelbaar is hoe het herstelproces verloopt. Hoelang gaat een burn-outsituatie (nog) duren? Dezelfde vraag zal een werkgever zich stellen.

Hoe eerder stress gerelateerde klachten worden (h)erkend en er actie op wordt ondernomen, hoe beter. Burn-out herstel kan maanden duren. Voorkomen is daarom beter dan genezen. Wat kunt u als werkgever doen? Onze experts beantwoorden de meestgestelde vragen in dit dossier.

Wat is een burn-out?

Stress ontstaat als er meer van je gevraagd wordt dan je denkt waar te kunnen maken. De belasting is groter dan de belastbaarheid. De belastbaarheid wordt bepaald door de fysieke en mentale gesteldheid van de werknemer. De belasting is de taaklast (werk en privé). Een tegenpool van een werknemer met een burn-out is een werknemer die bevlogen is. Een bevlogen werknemer is iemand die zich vitaal, sterk en fit voelt, bruisend is van energie en beschikkend over een grote veerkracht en over veel doorzettingsvermogen. Zeer bevlogen mensen kunnen ook doorschieten in een burn-out. En mensen met een burn-out kunnen gelukkig weer bevlogen raken.

Hoe ontstaat een burn-out en wat zijn bekende klachten?

Een burn-out ontstaat als een werknemer langdurig last heeft van stress. De werknemer heeft roofbouw op zijn lichaam gepleegd. Ondanks de stress en de spanningsklachten is hij of zij stug blijven doorgaan. Klachten zoals hierna genoemd blijven een indicatie (er kunnen meer of andere klachten zijn), maar specifiek voor burn-out geldt: een ernstige emotionele uitputting, mentale distantie (het ervaren van onverschilligheid of emotionele afstand tot de werksituatie (cynisme)), (het gevoel van) verminderde bekwaamheid in het werk. De diagnose burn-out wordt door een arts of psycholoog gesteld wanneer de overspanning klachten langer dan 6 maanden geleden zijn begonnen en de gevoelens van vermoeidheid en uitputting sterk aanwezig zijn.

Wat is stress?

Burn-out begint bij stress. Stress hoeft niet negatief te zijn. Het zet aan tot actie. Een beetje stress houdt een mens scherp en daardoor verbeteren de prestaties. Zo nu en dan stress ervaren is niet erg. We noemen dit ook wel positieve stress en een werknemer heeft hiervan geen blijvende klachten. Negatieve stress ontstaat wanneer een werknemer er last van gaat krijgen. Het gevoel ontstaat bij de werknemer dat er meer van hem of haar gevraagd wordt, dan hij of zij denkt waar te kunnen maken. In voorgaande zin staat heel bewust “dan hij of zij denkt…” want hoe iemand omgaat met het werk en/of problemen en hoe hij of zij erover denkt (welke gedachten heeft hij of zij erbij) is cruciaal in het ervaren van stress. Stress ontstaat als de belasting (taaklast: werk en privé) groter is dan de belastbaarheid.

Langdurige blootstelling aan stress met weinig herstelperioden kan leiden tot overspannenheid. Overspannenheid is een toestand met aanhoudende fysieke en/of psychische klachten ontstaan door chronische overbelasting en stress waardoor iemand niet meer tot rust komt, het gevoel heeft het niet meer aan te kunnen en minder goed functioneert.

Wat kan ik als werkgever voor mijn werknemer met een burn-out betekenen?

Werkgevers kunnen door de manier van organiseren en de manier van leiding geven invloed hebben op de mate van belasting die een werknemer ervaart. Bovendien kunnen ze de belastbaarheid van een werknemer vergroten. Door middel van coachend leidinggeven en het richten op energiebronnen kan bevlogenheid bevorderd worden. Samen ontdekken welke werkeisen en stressoren te belastend zijn en welke energiebronnen er ingezet kunnen worden, zal bijdragen aan een betere balans

Waarom is het van belang om tijdig stress- en burn-out coaching in te zetten?

Op tijd inzetten van professionele stress en burn-out coaching kan ervoor zorgen dat een werknemer voortijdig kan bijsturen en geholpen wordt bij het ontdekken van de stressbronnen en de ontwikkeling van persoonskenmerken (psychologisch kapitaal) die ervoor zorgen dat men minder stress ervaart. Door het beter benutten en inzetten van energiebronnen leert de werknemer met behulp van de coach de balans te herstellen en neemt de regie in eigen handen.

Hoe ziet een stress- en burn-out coachingtraject eruit?
 • Het coachingstraject start met een oriëntatiegesprek met de werknemer, waarin we het verloop en de mate van de klachten onderzoeken. De persoonlijke doelstellingen en verwachtingen brengen we in kaart.
 • We bepalen de mate van stress met vragenlijsten en een burn-out- assessmenttool.
 • Op basis van de uitkomst van de hierboven genoemde punten stelt de coach een trajectplan op.
 • Het trajectplan en de daarin gestelde doelen worden vervolgens besproken met de coachee en indien van toepassing afgestemd met werkgever.
 • Afhankelijk van de behoefte en fase werken we in het traject aan het volgende:
  • Individuele coaching met als doel bewustwording, leren over de oorzaken van stress en/of burn-out en zijn/haar eigen rol hierin
  • Werken aan herstel van energie en fysieke conditie
  • Versterken van competenties
  • Match met sociale omgeving en werk
  • Werkhervatting, terugvalpreventie en follow-up

Succesvol verstuurd

We nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Advies over stress- en burn-out coaching?

Bel ons op 085 27 33 409 of laat u terugbellen.