Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Inzet tweede spoortrajecten tijdens de loondoorbetalingsperiode – deel 1

4W5A08172

Aan de hand van een analyse op basis van de dossiers van WIA-aanvragers van het UWV zetten wij de belangrijkste inzichten op een rij.

Bij bijna de helft van de WIA-aanvragen werd tweedespoortraject gestart

Uit een QuickScan van tweehonderd WIA-dossiers van werknemers voor wie loondoorbetaling bij ziekte geldt blijkt dat bij 48% die een WIA-uitkering aanvroeg een tweedespoortraject is gestart. Bijna de helft van deze werknemers kreeg een volledige WGA- of IVA-uitkering toegekend. Hieruit komt naar voren dat succes van een tweedespoortraject ook afhankelijk is van de gezondheidsontwikkeling van de werknemer en niet alleen de kwaliteit van het traject of de inzet van de werknemer. De uiteindelijke medische situatie kan te slecht zijn om te kunnen re-integreren.

Aan een tweedespoortraject gaat vrijwel altijd een arbeidsdeskundig onderzoek vooraf

Bij bijna alle tweedespoordossiers is voorafgaand aan het traject een arbeidsdeskundig onderzoek (ADO) uitgevoerd met als advies een tweedespoortraject te starten. 75% van deze trajecten zijn binnen twee maanden na het uitvoeren van arbeidsdeskundig onderzoek gestart.

Bij meerderheid loopt eerste en tweede spoor parallel

Bij 61 van de 100 dossiers met een tweede spoortraject lopen het eerste en tweede parallel. Bij 34 gevallen alleen een tweedespoortraject. Parallelle trajecten komen meer voor bij grote werkgevers.

Klein deel tweedespoortrajecten start in eerste ziektejaar

Bijna alle tweedespoortrajecten zijn extern ingekocht. De re-integratiebureaus zijn divers en zo zijn er 63 verschillende bureaus voor 100 dossiers. 68% van de tweedespoortrajecten start 12 tot 18 maanden na de eerste ziektedag. En 16% start al in het eerste ziektejaar na 4 tot 11 maanden. De overige 17% start in tweede helft van het tweede ziektejaar of na het tweede ziektejaar.