Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Aanvulling Werkwijzer Poortwachter - Quickstart

4w5a6175-min_4_20200824_144558

Afgelopen zomer is de Quickstart als ondersteunend document gepubliceerd om werkgevers en werknemers te helpen in het begrijpen van de wettelijke verplichtingen bij ziekte.

Tijdlijn

In de Quickstart staat de tijdlijn beschreven wanneer de werkgever actie moet ondernemen voor de re-integratie van de zieke werknemer. Deze bestrijkt een periode van 104 weken. Zo moet na zes weken ziekte bijvoorbeeld een probleemanalyse opgesteld worden. Daarnaast is bij sommige stappen een uitgebreidere toelichting te vinden. Bijvoorbeeld als de ziekmelding langer duurt dan zes weken. Als de werkgever zich onvoldoende inspant voor de re-integratie van de zieke medewerker, legt het UWV een loonsanctie op. De loondoorbetalingsplicht en re-integratieverplichting worden dan met hoogstens een jaar verlengd.

Begrijpelijk taalgebruik

De Wet verbetering Poortwachter (Wvp) heeft de ontwikkeling van een compleet vakjargon bewerkstelligt. Denk aan afkortingen en woorden als: DO, PA, EZWB, ba, va, ad-er, ad-onderzoek etc. Bij de naamgeving van onze organisatie zien we dat ook: ADXpert komt van ArbeidsDeskundig Expertisecentrum. Ad-onderzoek van arbeidsdeskundig onderzoek. Gelukkig wordt in de Quickscan begrijpelijke taal gebruikt. Daarbij zit het kwalitatief goed in elkaar. Natuurlijk hebben wij in ons werkgebied vooral de uitzonderingen en de hoofdpijndossiers. Die zijn niet in schema’s te vatten. Maar voor 80% van de situaties voldoet deze Quickscan prima. Het Quickstart document vindt u hier.

Ook voor werkgevers die ERD-ZW zijn

Steeds meer werkgevers kiezen ervoor om het risico van de Ziektewet zelf te dragen. Het is vaak goedkoper op korte termijn. Juist op de langer is het financiële voordeel nog veel groter. Bij goede begeleiding van de ex-werknemer in de Ziektewet wordt instroom in de WIA voorkomen. Daarmee voorkomt de ex-werkgever dat er WIA-uitkeringen in de komende 10 jaar aan hem doorbelast worden. Dit in het kader van: de vervuiler betaalt. Ook voor deze werkgevers die zelf de Ziektewet uitvoeren is het een praktisch document.

Is er u nog steeds iets niet duidelijk? ADXpert ontzorgt u graag. Neem gerust contact met op met onze experts.