Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Veel winst behalen met een omzetting van WIA naar IVA

4w5a0342-min_8_20211229_141510

Het komt regelmatig voor dat het UWV beslist dat een werknemer 80 – 100% arbeidsongeschikt is, maar (nog) niet duurzaam en dus een WGA-uitkering ontvangt. Soms heeft u, als werkgever al direct uw twijfels over deze beslissing, omdat u van mening bent dat er sprake is van duurzame arbeidsongeschiktheid en geen zicht op verbetering. Vaak legt een werkgever zich bij de beslissing van het UWV neer. Toch is het raadzaam om, zeker wanneer u (middel)grote werkgever bent, de gevolgen van deze beslissing goed te overwegen. Er spelen namelijk grote financiële belangen mee, die u wellicht niet goed bekend zijn.

Voor de werkgever die bij het UWV aangesloten is

Als het UWV beslist dat het een WGA-uitkering wordt, dan zal de uitkering die aan uw werknemer door het UWV wordt betaald, aan u worden doorbelast via de Werkhervattingskas-beschikking, mits u een (gedeeltelijk) gedifferentieerde premie betaalt. Blijft uw werknemer zijn uitkering behouden, dan zal het UWV deze kosten zelfs 10 jaar lang aan u doorberekenen. Heeft u te maken met een loonsom die gedurende de jaren stijgt, dan kan de te betalen premie zelfs veel hoger worden dan de daadwerkelijk uitgekeerde uitkering aan de werknemer. Beslist het UWV dat het een IVA wordt, dan zal de werknemer niet aan u worden doorbelast. Dit kan u in de loop der jaren dus enorm veel geld besparen. Bent u niet aangesloten bij het UWV maar loopt het via een grote verzekeraar dan geldt bovenstaande ook voor u, alleen betaalt u dan de premie aan de verzekeraar.

Voor de werknemer

Ook de werknemer kan beter af zijn met een IVA. Als duidelijk is dat er geen sprake zal zijn dat de arbeidsongeschiktheid kan verbeteren, is het voor de werknemer fijn als er direct duidelijkheid bestaat over de toekomst. Krijgt de werknemer een IVA dan is hij tot aan zijn pensioen zeker van zijn uitkering. Ook zal de uitkering hoger zijn dan bij een WGA, namelijk 75 % tot 100% van het verdiende inkomen (anders 70%). Tevens wordt de werknemer vrijgesteld van verplichtingen zoals herbeoordelingen, er is immers geen sprake van toekomstige verbeteringen!

Kan 80-100% WGA alsnog IVA worden?

Ja, dat kan zeker. Het kan zijn dat aan het einde van de wachttijd WIA nog niet duidelijk is dat er sprake is van duurzame arbeidsongeschiktheid, omdat er b.v. nog behandelingen gaande zijn. Mocht na het einde van de behandelingen of b.v. na een jaar blijken dat er geen verbetering is en zal komen, dan kan opnieuw een medische beoordeling worden aangevraagd.

Dit kan ook als er geruime tijd is verstreken en de situatie niet is verbeterd. Als er binnen vijf jaar geen herstel optreedt, dan is er sprake van duurzame arbeidsongeschiktheid en bestaat er mogelijk recht op een IVA-uitkering. Het is essentieel voor werkgevers en werknemers om zich bewust te zijn van deze mogelijkheid en tijdig te overwegen of een herbeoordeling van de arbeidsongeschiktheidssituatie passend is voor hun specifieke omstandigheden. 

Wat kunt u doen?

Als werkgever kunt u uiteraard zelf aan de bel trekken bij het UWV. Wat u ook kunt doen, is dit uit handen geven aan een expert, die dagelijks met deze zaken te maken hebben. Bel of mail vandaag nog met ADXpert en leg uw casus aan ons voor. Wij kijken kosteloos met u mee en geven u een eerlijk advies.