Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Wanneer een arbeidsdeskundig onderzoek?

4W5A6175-min

Wanneer uw medewerker (langdurig) ziek is en te kennen geeft het werk niet meer of gedeeltelijk kan uitvoeren, vindt een arbeidsdeskundig onderzoek plaats. Een arbeidsdeskundig onderzoek geeft een transparant beeld van de arbeidsmogelijkheden en inzetbaarheid van uw medewerker. Het onderzoek geeft u advies op de volgende vragen:

• Is uw medewerker ziek en geeft hij aan zijn functie niet meer of gedeeltelijk te kunnen uitvoeren?
• Kan uw medewerker in de toekomst het werk weer uitvoeren?
• Wat zijn de arbeidsmogelijkheden van uw medewerker na of tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid?
• Verloop de re-integratie niet naar wens en zijn er geen aanwijsbare redenen voor?
• Is het doel van re-integratie voor beide partijen niet duidelijk?

Zodra terugkeer in de eigen functie een probleem gaat worden of niet langer meer mogelijk is , geeft een arbeidsdeskundig onderzoek een helder beeld over de vervolgaanpak. Tijdens de eerstejaarsevaluatie dient dit zeker aan de orde te komen. Dan dient men keuzes te maken over het einddoel van de re-integratie: terug in de eigen functie met eventuele voorzieningen en of hulpmiddelen of een andere functie bij de eigen of andere werkgever. Dat betekent dat een arbeidsdeskundig onderzoek voor de eerstejaarsevaluatie uitgevoerd is.

Vaak leidt een arbeidsdeskundig onderzoek tot een win-winsituatie voor zowel werknemer als voor u als werkgever