Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Duurzame inzetbaarheid: doen wat werkt!

4W5A06341

Er valt op het gebied van duurzame inzetbaarheid winst te behalen, zowel financieel als organisatorisch. Uit onderzoek blijken kleine organisaties het op dit gebied beter te doen dan grote organisaties. Wij leggen u de nieuwste ontwikkelingen uit. 

Arbeidsmarktontwikkelingen

Het inzetten van duurzame inzetbaarheid gaat hand in hand met het volgen van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

  • In Nederland werken 8,3 miljoen mensen (6,9 miljoen werknemers, 1 miljoen ZZP’ers, 300.000 ondernemers met personeel);
  • Het aantal werkenden met een vast contract is de afgelopen jaren afgenomen van ruim 80% naar 70% in 2020. Dat betekent dat het aantal tijdelijke contracten richting de 30% gaat. Het aandeel ZZP’ers op het aantal werkenden stijgt naar 12%;
  • Commerciële en zorg- en welzijnsberoepen nemen toe. Administratie, creatieve en agrarische beroepen nemen juist af;
  • De omvang van een arbeidscontract is gemiddeld 30 uur.
Werkbelasting – meer beeldschermwerk

Over werkbelasting en beeldschermwerk zijn interessante feiten te noemen. Steeds meer mensen verrichten langdurig beeldschermwerk, gemiddeld 6 uur per dag. Het risico op KANS (klachten aan arm, nek en schouder) neemt hierdoor toe. 38% van de werknemers ervaren hoge tijdsdruk op het werk. Het aantal burn-outklachten stijgt naar 14%.

Hoger verzuim bij vast contract

Het ziekteverzuim van werknemers met een vast dienstverband is bijna twee keer zo hoog als dat van werknemers met een tijdelijk contract. Uitzendkrachten en oproep- of invalkrachten hebben een relatief laag verzuim. Het verzuimpercentage is relatief hoog onder vrouwen, oudere werknemers en laagopgeleide werknemers. Voor oudere werknemers is dat te verklaren, omdat ze vaker chronische aandoeningen hebben. Lager opgeleide werknemers hebben vaker gezondheidsproblemen en werken bovendien onder relatief belastende arbeidsomstandigheden. Sectoren die hoog scoren op het gebied van verzuim zijn gezondheidszorg, openbaar bestuur, bouw, vervoer, industrie en onderwijs.

Doorwerken op hogere leeftijd valt tegen

Bijna de helft van de werkgevers neemt maatregelen om langer doorwerken te bevorderen. Denk aan scholing, taakroulatie en ontziemaatregelen. De verschillen per sector zijn groot. Een werknemer wil gemiddeld doorwerken tot 63 jaar. Dat is lager dan de daadwerkelijke pensioenleeftijd van 64,4 jaar (niveau van 2012). In onze arbeidsdeskundige praktijk zien we dagelijks situaties waarbij werknemers al langere tijd (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn voor hun eigen werk. De Wet verbetering poortwachter vraagt van werkgevers dat ze veel doen om deze werknemers binnen hun organisatie in aangepast of ander passend werk actief houden.

ADXpert voert jaarlijks circa honderd Sociaal Fiscaal Arbeidskundige onderzoeken uit bij diverse werkgevers. Veel werkgevers zijn niet op de hoogte van werkgeversvoordelen vanuit de Belastingdienst. Zo zijn er voordelen voor een werkgever die oudere werknemers in dienst neemt. Meer weten? Klik hier!

Unieke tool geeft inzicht

TNO heeft onlangs samen met het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid (NPDI) een mooie tool ontwikkeld, de KOBA-DI. Deze tool is ontstaan vanuit de vraag wat duurzame inzetbaarheid oplevert. Werkgevers kunnen eenvoudig doelen stellen en inzichtelijk maken wat de kosten en baten zijn, ondersteund met gevalideerde data en ervaringscijfers.

Doen wat werkt

In de afgelopen jaren heeft ADXpert voor werkgevers een nieuw concept ontwikkeld: ‘doen wat werkt’. Deze methodiek gaat aan de slag met ‘betrokkenheid’, ‘bewustwording’ en ‘dialoog’. Ons advies? Investeer vooral in werknemers die het op dit moment nodig hebben, minder in gezonde werknemers zonder problematiek. Oplossingsgericht verzuimmanagement heeft zichzelf bewezen. Winst is er te behalen op het vlak van:

  • Betrokkenheid: de werknemer is de expert;
  • Bewustwording: frequent en/of langdurig verzuim leidt tot concrete medische adviezen en interventies;
  • Dialoog: veel aandacht voor elkaar.
En nu? Aan de slag

1. Organisatiebreed definiëren wat duurzame inzetbaarheid betekent;

2. Concrete doelen stellen, bijvoorbeeld afname verzuim met 30%, herinrichten werkplekken;

3. Vaardigheden van leidinggevenden: zij zijn de ambassadeurs. Oplossingsgerichte gesprekstechniek toepassen;

4. Inzichtelijk maken van de resultaten.