Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

SFA-support

Expertise

groepsfoto_3_1_20190705_141327

Per 1 januari 2018 zijn premiekortingen vervangen door loonkostenvoordelen (LKV). Voor u als werkgever is het noodzakelijk om fiscale gevolgen continu te monitoren en te beheren. Gebeurt dit onvoldoende of niet adequaat, dan kunt u tot wel € 18.000,– per werknemer aan subsidies mislopen. Om in aanmerking te komen voor het LKV, dient binnen 3 maanden na indiensttreding van een werknemer een doelgroepverklaring opgevraagd te zijn. Met de module Support checken wij of u voor nieuwe werknemers in aanmerking komt voor loonkostenvoordeel vanuit de Belastingdienst.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Iedere maand vragen wij bij u een lijst op met gegevens van werknemers, die nieuw bij u in dienst zijn gekomen. Wij analyseren de aangeleverde gegevens en zetten een vragenlijst uit bij de nieuwe werknemers om te achterhalen of u recht heeft op loonkostenvoordeel.

Als dat zo is, dan verzamelen we voor de betreffende werknemers de bewijzen voor het claimen van loonkostenvoordeel. Hiervoor hebben we contact met de werknemers en diverse instanties, zoals het UWV, gemeentes en de Belastingdienst. Zodra de bewijslast voor een werknemer rond is, zetten we dit naar u door.

Rapportage en beschikkingen

We zetten onze bevindingen in overzichtelijke rapportage, die u direct in uw salarisadministratie moet (laten) corrigeren. Na het einde van het kalenderjaar ontvangt u in maart een voorlopige beschikking van het UWV. Wij controleren voor u of de beschikking juist is. Uiterlijk 31 juli ontvangt u de definitieve beschikking van de Belastingdienst. Het totale bedrag aan loonkostenvoordeel over het afgelopen kalenderjaar wordt binnen zes weken door de Belastingdienst op uw rekening gestort.

Offerte aanvragen

SFA-support

Wilt u gebruikmaken van onze expertises?

Vraag een offerte aan