Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Arbeidsdeskundig onderzoek

Expertise

adxpert-64_7_20221208_152716

Als uw werknemer voor langere tijd uitvalt, moet u als werkgever onderzoeken of uw werknemer naar vermogen kan blijven werken. Een arbeidsdeskundig onderzoek is dan een goed hulpmiddel. Veel werkgevers schakelen voor zo’n onderzoek een arbeidsdeskundige in. Een arbeidsdeskundig onderzoek geeft antwoord op vragen over de belastbaarheid van uw werknemer, de kans op terugkeer naar de eigen werkplek of juist over het zoeken naar een werkplek buiten de eigen organisatie (re-integratie tweede spoor).

ADXpert heeft ruime kennis van werk, wet- en regelgeving om een onderbouwd advies uit te brengen over mogelijkheden voor re-integratie. Daarnaast laat dit rapport zien wat u gedaan heeft aan re-integratie van de werknemer. En dat is in uw voordeel bij een eventuele beoordeling van het UWV vanuit de WIA.

Ga met ons de samenwerking aan

Wat is een arbeidsdeskundig onderzoek?

Een arbeidsdeskundig onderzoek geeft een objectief oordeel over de vraag of de werknemer kan terugkeren op de eigen werkplek. Een arbeidsdeskundige voert gesprekken met de werkgever en werknemer. Ook een bezoek aan de werkplek behoort tot de mogelijkheden. Dit geeft een objectief oordeel over de vraag of de werknemer kan terugkeren op de eigen werkplek.

Samen met de informatie van de bedrijfsarts brengt de arbeidsdeskundige met een re-integratierapportage een gewogen advies uit. Daarin staan de conclusies van het onderzoek en het advies over de vervolgstappen voor herintreding. Zowel werkgever als werknemer ontvangen het rapport.

Lange wachttijden in zo’n periode is voor niemand gewenst. Daarom levert ADXpert het arbeidsdeskundig rapport af binnen vijf werkdagen.

Bekijk een geanonimiseerd voorbeeldrapport.

Wanneer een arbeidsdeskundig onderzoek starten?

Het onderzoek kan gestart worden als een werknemer ziek is geworden en er geen zicht is op snelle terugkeer. Of als de werknemer arbeidsongeschikt is geworden. U vraagt in ieder geval voor het einde van het eerste ziektejaar een onderzoek aan. Maar ons advies is om een arbeidsdeskundig onderzoek zo snel mogelijk aan te vragen. Dan is er nog ruim voldoende tijd om te onderzoeken welke mogelijkheden uw werknemer heeft.

Is een arbeidsdeskundig onderzoek wettelijk verplicht?

Het laten uitvoeren van een arbeidsdeskundig onderzoek is niet wettelijk verplicht in Nederland. Echter, het UWV hecht veel waarde aan een AD-onderzoek. Wie het te laat inzet, kan rekenen op een loonsanctie. Daarom wordt het onderzoek ingezet uiterlijk aan het einde van het eerste ziektejaar (tussen de 42e en 52e week).

Hoewel een arbeidsdeskundig onderzoek niet wettelijk verplicht is, is het dus sterk aan te raden om dit tijdig in te zetten bij langdurig ziekteverzuim. Bovendien kan de training 'Voorkomen Loonsancties' waardevolle inzichten bieden om de kans op loonsancties verder te verminderen. 

Waarom kiezen voor ADXpert?

Kiezen voor ADXpert betekent: 

  • een snelle en deskundige afhandeling
  • binnen vijf werkdagen na opdrachtverstrekking plannen we de interviews
  • oplevering van het conceptrapport binnen vijf werkdagen na uitvoering
  • een heldere en duidelijke arbeidsdeskundige rapportage, UWV-proof!

Neem contact op

Arbeidsdeskundig onderzoek

Wilt u gebruikmaken van onze expertises?

Vraag een offerte aan
ceeswillemdam_1_20190718_113010

Cees Willem Dam

Registerarbeidsdeskundige

'Als registerarbeidsdeskundige ben ik als ondernemend professional actief bij ADXpert op het gebied van arbodienstverlening, coaching, arbeidsdeskundige onderzoeken, AOV, letsel, rechtsbijstand en organisatie-advies. Ik ben lid van het SRA en daarnaast gecertificeerd door SKO-Hobeon. Sinds 2018 ben ik ook actief als gerechtelijk deskundige en aangesloten bij NGRD. Expertise en persoonlijk contact staan bij mij centraal.'

Neem hier contact op met Cees Willem.