Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Arbeidsdeskundig onderzoek

Expertise

groepsfoto_1_1_20190705_141458

Wat is een arbeidsdeskundig onderzoek?

Een arbeidsdeskundig onderzoek is noodzakelijk als een werknemer langdurig ziek is of als er aan het begin van de verzuimperiode geen zicht is op herstel. ADXpert helpt werkgevers hier graag bij. Dit geeft een objectief oordeel over de vraag of de werknemer kan terugkeren op de eigen werkplek. Aan de hand van interviews door een arbeidsdeskundige wordt bepaald of de werknemer het werk kan hervatten.

Als de werknemer het werk kan hervatten, dan bekijken we of dit bij de eigen werkgever mogelijk is, eventueel door het werk passend te maken, of dat we op zoek moeten naar ander passend werk bij een andere werkgever.

Lange wachttijden in zo’n periode is voor niemand gewenst, daarom levert ADXpert het arbeidsdeskundig rapport af binnen vijf werkdagen.

Wanneer een arbeidsdeskundig onderzoek starten?

Het onderzoek kan gestart worden als een werknemer ziek of arbeidsongeschikt is geworden.

Is een arbeidsdeskundig onderzoek wettelijk verplicht?

Het UWV hecht veel waarde aan een AD-onderzoek. Wie het te laat inzet, kan rekenen op een loonsanctie. Daarom wordt het onderzoek ingezet uiterlijk aan het einde van het eerste ziektejaar (tussen de 42e en 52e week). 

Arbeidsdeskundig onderzoek is wettelijk verplicht. De Wet Verbetering Poortwachter verplicht de werkgever om een AD-onderzoek uit te laten voeren. Het UWV controleert of het is uitgevoerd bij de WIA-aanvraag.

Hoe werkt een arbeidsdeskundig onderzoek?

Een arbeidsdeskundig onderzoek geeft antwoord op vragen zoals:

 • Hoe staat het met de belastbaarheid van uw werknemer?
 • Is er zicht voor de werknemer op terugkeer naar de eigen werkplek?
 • Kan het werk aangepast worden aan de mogelijkheden van uw werknemer?
 • Is er een andere functie binnen uw organisatie voor de werknemer?
 • Moet er gezocht worden naar een werkplek buiten de eigen organisatie (re-integratie tweede spoor)?

Bij een arbeidsdeskundig onderzoek neemt de registerarbeidsdeskundige een interview af met zowel de werkgever als de werknemer. Hij verzamelt gegevens over de werknemer - onder andere via de bedrijfsarts - maar ook van het bedrijf of de organisatie. Zo is een goede afweging te maken of de werknemer terug kan keren naar de eigen werkplek. Is dat niet het geval? Dan beoordeelt de arbeidsdeskundige of er mogelijk een andere passende functie is binnen het bedrijf (re-integratie spoor 1) of dat het nodig is om passend werk te zoeken buiten de eigen werkplek, bij een andere werkgever (re-integratie spoor 2). Natuurlijk neemt de arbeidsdeskundige de belastbaarheid, ervaring, het scholingsniveau en de mogelijkheden op de arbeidsmarkt mee in zijn afweging.

Waarom kiezen voor ADXpert?

ADXpert gaat voor een snelle en deskundige afhandeling.

 1. Inplannen van de interviews binnen vijf werkdagen na de opdrachtverstrekking;
 2. Oplevering van het conceptrapport binnen vijf werkdagen na uitvoering;
 3. Een heldere en duidelijke arbeidsdeskundige rapportage, UWV-proof!

  Bent u benieuwd hoe een arbeidsdeskundig onderzoek eruitziet?
  Bekijk een geanonimiseerd voorbeeldrapport.

Contact

Het kantoor van ADXpert is gevestigd tussen Rotterdam en Dordrecht (in Ridderkerk). De arbeidsdeskundigen van ADXpert zijn landelijk actief en helpt werkgevers in heel Nederland. Neem vrijblijvend contact met ons op, dan helpen wij u verder!

Neem contact op

Arbeidsdeskundig onderzoek

Wilt u gebruikmaken van onze expertises?

Vraag een offerte aan
ceeswillemdam_1_20190718_113010

Cees Willem Dam

Registerarbeidsdeskundige

'Als registerarbeidsdeskundige ben ik als ondernemend professional actief bij ADXpert op het gebied van arbodienstverlening, coaching, arbeidsdeskundige onderzoeken, AOV, letsel, rechtsbijstand en organisatie-advies. Ik ben lid van het SRA en daarnaast gecertificeerd door SKO-Hobeon. Sinds 2018 ben ik ook actief als gerechtelijk deskundige en aangesloten bij NGRD. Expertise en persoonlijk contact staan bij mij centraal.'

Neem hier contact op met Cees Willem.