av_adxpert-2019_02kopie_2_20190528_161346

Arbeidsdeskundig onderzoek

Expertise

Wat is een arbeidsdeskundig onderzoek?


Als een werknemer langdurig ziek is of als er al aan het begin van de verzuimperiode geen perspectief is op herstel, is een arbeidsdeskundig onderzoek nodig. ADXpert helpt werkgevers hier graag bij. Een arbeidsdeskundig onderzoek geeft een objectief oordeel over de vraag of de werknemer kan terugkeren op de eigen werkplek. Aan de hand van interviews door een arbeidsdeskundige wordt bepaald of de werknemer het werk kan hervatten.

Als de werknemer het werk kan hervatten, dan bekijken we of dit bij de eigen werkgever mogelijk is, eventueel door het werk passend te maken, of dat we op zoek moeten naar ander passend werk bij een andere werkgever

Stroperigheid in zo’n periode is voor iedereen ongewenst, daarom levert ADXpert het arbeidsdeskundig rapport af binnen vijf werkdagen.

Wanneer een ad-onderzoek starten?

Een arbeidsdeskundig onderzoek kan gestart worden als een werknemer ziek of arbeidsongeschikt is geworden.

Is een arbeidsdeskundig onderzoek verplicht wettelijk?

Het UWV hecht veel waarde aan een arbeidsdeskundig onderzoek. Wie een arbeidsdeskundig onderzoek te laat inzet, kan rekenen op een loonsanctie. Daarom wordt het arbeidsdeskundig onderzoek ingezet uiterlijk aan het einde van het eerste ziektejaar (tussen de 42e en 52e week). 

Arbeidsdeskundig onderzoek is wettelijk verplicht. De Wet Verbetering Poortwachter verplicht de werkgever om een arbeidskundig onderzoek uit te laten voeren. Het UWV controleert of er een arbeidsdeskundig onderzoek is uitgevoerd bij de WIA-aanvraag

Hoe werkt een arbeidsdeskundig onderzoek?

Een arbeidsdeskundig onderzoek geeft antwoord op vragen zoals:

 • Hoe staat het met de belastbaarheid van uw werknemer?
 • Is er zicht voor de werknemer op terugkeer naar de eigen werkplek?
 • Kan het werk aangepast worden aan de mogelijkheden van uw werknemer?
 • Is er een andere functie binnen uw organisatie voor de werknemer?
 • Moet er gezocht worden naar een werkplek buiten de eigen organisatie (re-integratie tweede spoor)?

Bij een arbeidsdeskundig onderzoek neemt de registerarbeidsdeskundige een interview af met zowel de werkgever als de werknemer. Hij verzamelt gegevens over de werknemer - onder andere via de bedrijfsarts - maar ook van het bedrijf of de organisatie. Zo is een goede afweging te maken of de werknemer terug kan keren naar de eigen werkplek. Is dat niet het geval? Dan beoordeelt de arbeidsdeskundige of er mogelijk een andere passende functie is binnen het bedrijf (re-integratie spoor 1) of dat het nodig is om passend werk te zoeken buiten de eigen werkplek, bij een andere werkgever (re-integratie spoor 2). Natuurlijk neemt de arbeidsdeskundige de belastbaarheid, ervaring, het scholingsniveau en de mogelijkheden op de arbeidsmarkt mee in zijn afweging.

Waarom kiezen voor ADXpert?

ADXpert gaat voor een snelle en deskundige afhandeling.

 1. Inplannen van de interviews binnen vijf werkdagen na de opdrachtverstrekking;
 2. Oplevering van het conceptrapport binnen vijf werkdagen na uitvoering;
 3. Een heldere en duidelijke arbeidsdeskundige rapportage, UWV-proof!

  Benieuwd hoe een arbeidsdeskundig onderzoek eruitziet?
  Bekijk een geanonimiseerd voorbeeldrapport.

Contact

Het kantoor van ADXpert is gevestigd tussen Rotterdam en Dordrecht (in Ridderkerk). De arbeidsdeskundigen van ADXpert zijn landelijk actief en helpt werkgevers in heel Nederland. Neem vrijblijvend contact met ons op, dan helpen wij u verder!

Offerte aanvragen

Arbeidsdeskundig onderzoek

Wilt u gebruikmaken van onze expertises?

Vraag een offerte aan