Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

KOBA-DI tool

Groepsfoto_2

De Kosten Baten-tool Duurzame Inzetbaarheid (KOBA-DI tool) is ontwikkeld door het Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid en TNO. De tool maakt direct inzichtelijk wat duurzame inzetbaarheid een bedrijf of instelling aan productiviteit kan opleveren. Met dit inzicht komen werkgevers tot verantwoorde investeringsbeslissingen.

Gebruiksvriendelijk

De KOBA-DI tool is geavanceerd, maar zeer gebruiksvriendelijk! Het vergroot de kans op meer en doeltreffende duurzame inzetbaarheid van werknemers. Dat is in de eerste plaats van groot belang voor bedrijven en hun werknemers, maar zeker ook voor de Nederlandse economie. Gerichte investeringen in duurzame inzetbaarheid zorgen ervoor dat meer mensen nu en in de toekomst gezonder, productiever en gemotiveerder aan het werk zijn en blijven.

Meer weten?

De KOBA-DI tool is per direct beschikbaar via ADXpert. Bedrijven die daar meer over willen weten, kunnen contact opnemen met Cees Willem Dam.