Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Coaching is maatschappelijk relevant

4W5A07441

Het aantal aanbieders van coaching is tussen 2014 en 2019 bijna verdubbeld. In 2019 waren er meer dan 63.000 coaches, dit is een stijging van 66%. 

Groeiende vraag naar coaching

Er zijn een aantal maatschappelijke ontwikkelingen die de groeiende vraag naar coaching motiveren. Allereerst is er de druk op de gezondheidszorg. Uit onderzoek van I&O Research blijkt dat de psychische gezondheid van de bevolking achteruit gaat. Depressie- of angstklachten zijn toegenomen en mensen ervaren vaker stress. De wachtlijsten bij de GGZ lopen op en aanbod en vraag zijn niet op elkaar afgestemd. Professionele coaches kunnen worden ingezet om de druk op de GGZ te verminderen. Ten tweede is er de mentale gezondheid op het werk. Een onderzoek laat zien dat coaching steeds meer wordt ingezet om de mentale gezondheid van werknemers te verbeteren. Het vergroten van persoonlijke veerkracht is hierbij een belangrijk onderdeel. Ten derde is het aantal mensen die burn-outklachten ervaart toegenomen. Tijd- en plaatsonafhankelijk werken waarbij werk en privé grenzen vervagen heeft mogelijk betrekking op de gestegen cijfers. Coaching kan bijdragen aan preventie van burn-out klachten en het verbeteren van werk-privé balans. Tot slot draagt coaching bij aan de betrokkenheid en productiviteit van medewerkers. Organisaties zetten graag coaches in omdat de omzetgroei, betrokkenheid en productiviteit toeneemt.

Huidige kennis omtrent de effectiviteit van coaching

Coaching wordt ingezet met het doel om zelfingerichte verandering te faciliteren met het doel om het functioneren en welbevinden te vergroten. Uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat coaching positieve effecten kan bewerkstelligen. Zo heeft coaching een positief effect op vaardigheden, tevredenheid en individuele prestaties. Daarnaast heeft coaching in organisaties een positief effect op vaardigheden, welzijn en werkhouding.

Eigenschappen van een professionele coach

Een professionele coach beschikt over de volgende eigenschappen. Allereerst werkt een coach aan de relatie met de coachee waarbij een veilige omgeving wordt gecreëerd. Ook helpt de coach om inzichten te geven die helpen bij de ontwikkeling van het gestelde doel. Verder helpt de coach bij het ontwerpen van doelgerichte acties. Daarbij blijft de coach zich voortdurend ontwikkelen en reflecteert op zijn of haar eigen werk.

ADXpert begeleidt mensen in en naar (ander) werk. Daarbij gaat het om werknemers die vastgelopen zijn en coaching nodig hebben voor persoonlijke ontwikkeling of beter om te gaan met stress. Daarnaast is er ook begeleiding voor mensen die wegens ziekte, beperkingen of letsel niet meer terug kunnen keren op hun werkplek. Onze coaches zetten hun expertise in en werken naar een oplossing toe.