Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Coach aan het woord | Janneke Vogelaar

4W5A0728-min

‘Mee mogen lopen op het stukje levenspad waar iemand belemmeringen en obstakels ervaart’. Dat is hoe Janneke Vogelaar, coach bij ADXpert, haar werk omschrijft. In dit interview vertelt ze hoe haar werk eruitziet en waarom ze hiervoor heeft gekozen.

Waarom heb je voor het werk van coach gekozen?

Coaching is werken vanuit je intuïtie. Het is niet ingewikkeld, je hoeft slechts de juiste toetsen op het juiste moment te raken. Het doel van coaching is door bewustwording persoonlijke groei te bereiken, doelen te formuleren en stappen te zetten. In een coachtraject hanteer ik het principe dat ik procesbegeleider ben en de coachee zelf het werk moet doen. Als coach mag ik oplossingsgerichte suggesties aandragen, zolang de coachee zelf de richting blijft bepalen. Uiteindelijk gaat het om de zelfredzaamheid van de coachee. Coaching kan pas slagen als de coach samen met de coachee diens gedrag en innerlijke wereld weet te analyseren en te benoemen zonder te beoordelen. Tegelijkertijd werk ik als coach op de achtergrond, vanuit een bescheiden en dienstbare houding. Als een spiegel in de gang, die niet prominent aanwezig is, maar er is op de momenten die nodig zijn. Daarnaast is aandacht voor waarden een niet onbelangrijk item. Het maken van keuzes draait om de waarden die voor iemand van belang zijn; het zijn de levensdrijfveren waarmee iemand elke dag wakker wordt. Dat kan bijvoorbeeld zingeving, plezier of autonomie zijn, maar ook: gebruik maken van intellectuele bagage of in contact staan met mensen. Het beantwoorden aan die essentiële behoeften is de kern van elk coachingstraject. Soms is het goed om enigszins te provoceren dan afwachten. Om te voorkomen dat een coachingstraject eindeloos duurt, is het goed dat ik als coach technieken toepast om het proces in beweging te houden. Soms kan provocatie goed werken, soms is het zinvol als de coach actief enige oplossingsrichtingen aandraagt. Het is mijn taak als coach om voortdurend te toetsen welke techniek bij een coachee het meest effectief is.

Werken vanuit intuïtie, oog voor de ander, ieder traject op maat met persoonlijke aandacht!

Hoe ziet jouw werkdag eruit?

Geen dag is hetzelfde, mijn werkdagen zijn net zo divers als mijn werk. Vandaag ben ik de dag gestart met jobhunting, dus op zoek gegaan naar passend werk voor coachees. Daarna heb ik een casuïstiek bespreking gehad met een collega, wat veel inzicht geeft in de aanpak die andere coaches hebben richting hun coachees. Een moment van onderling overleg gehad met collega coaches bij ADXpert. In dit overleg hebben we uiteenlopende onderwerpen behandeld. Verder een drietal coachgesprekken. Daarnaast administratieve klussen. Veelzijdige dag dus!

Je hebt ons eigenlijk al verteld wat je zo leuk vindt, maar wat is het hoogtepunt van je werk als coach?

Het allerleukste vind ik het individuele contact. Een hoogtepunt is als er resultaat te zien is in een coachtraject. Soms in kleine stappen, wat zorgt voor succes en verdere persoonlijke groei!

Je werkt inmiddels een jaar bij ADXpert. Hoe bevalt dat?

ADXpert is een organisatie waarbij innovatie voorop staat. Samen voor beter. Bij ADXpert zijn alle expertises in huis en daardoor heb ik de mogelijkheid om altijd met iemand te overleggen en zo snel mogelijk te schakelen in dossiers. Heel efficiënt Er is aandacht en ruimte voor het opdoen van vakkennis, leren van elkaar en persoonlijke groei. Je mag zijn wie je bent en dat vind ik een belangrijke werkwaarde!

Collega van Janneke worden en deel uitmaken van een team dat weet wat werkt? Dat kan! Bekijk de vacature voor coach hier.