Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Dossier

Duurzame inzetbaarheid

Werkgevers die de focus leggen op duurzame inzetbaarheid, plukken daar vaak direct de vruchten van. Het thema duurzame inzetbaarheid omvat onderwerpen zoals: ziekteverzuim, werkplezier, ontwikkelingsmogelijkheden, vitaliteit en werkdruk. Snelle maatschappelijke ontwikkelingen maken deze thema's steeds relevanter. 

Wat is duurzame inzetbaarheid?

Duurzame inzetbaarheid is een abstract begrip. Met duurzame inzetbaarheid wordt aandacht besteed aan de wensen van de medewerker tijdens de verschillende fases van hun leven en loopbaan. Duurzame inzetbaarheid kan bijdragen aan meer werkplezier en een hogere arbeidsproductiviteit. Het is voor een werkgever dan ook zeer interessant om te focussen op duurzaamheid. 

Welke subsidie kun je aanvragen voor duurzame inzetbaarheid?

Investeren in duurzame inzetbaarheid heeft een positief effect op de bedrijfsstrategie en productiviteit. Maar, een investering kost geld. Om het voor de werkgever interessant te maken is de ESF-subsidie in het leven geroepen.

Een werkgever komt in aanmerking voor een ESF-subsidie wanneer het project voldoet aan een of meer van onderstaande thema's:

  • Het project bevordert gezond en veilig werken, hieronder vallen een gezondere leefstijl en het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag op de werkvloer;
  • Het project bevordert een leercultuur voor de werknemers;
  • Het project stimuleert de interne mobiliteit van werknemers, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap;
  • Of het project bevordert een flexibele werkcultuur. 

Een ESF-subsidie kan oplopen tot €12.500. Voor werkgevers dus een zeer interessant middel. 

Succesvol verstuurd

We nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Vragen over duurzame inzetbaarheid?

Bel ons op 085 27 33 409 of laat u terugbellen