Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Ziektewet Eigenrisicodragerschap

4w5a0853-min_15_20210112_205215

Wanneer de werkgever eigenrisicodrager is voor de Ziektewet, betaalt de werkgever de Ziektewetuitwerking voor werknemers die daar bij ziekte recht op hebben. Deze regeling geldt ook voor werknemers die inmiddels uit dienst zijn. Daarnaast is de werkgever verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding en re-integratie van zieke (ex-) werknemers.

De werknemers die onder het eigenrisicodragerschap van de werkgever vallen, zijn:

  • Werknemers zonder ‘normaal’ arbeidscontract, zoals thuiswerkers en stagiairs;
  • Werknemers die binnen 28 dagen ziek werden na het einde van hun arbeidscontract;
  • Werknemers met een (tijdelijk) arbeidscontract dat eindigt tijdens hun ziekte.

De werknemers die niet onder het eigenrisicodragerschap van de werkgever vallen, zijn:

  • Werknemers die ziek zijn door orgaandonatie of zwangerschap;
  • Werknemers die vallen onder de no-riskpolis of compensatieregeling.

Wat zijn de voordelen van het Ziektewet eigenrisicodragerschap?

  • Binnen de werkhervattingskas betaalt de werkgever geen gedifferentieerde premie Ziektewet;
  • De ‘staartlasten’ bij het UWV blijven achter; dit zijn uitkeringen de ontstaan bij zieke werknemers. De werkgever begint dus met een schone lei aan het eigenrisicodragerschap, waardoor vooral de eerste periode financieel aantrekkelijk is;
  • De werkgever heeft meer grip op de schadelast. Er kunnen duidelijke regels en afspraken worden opgesteld over het ziekteverzuimbeleid, vaak in samenwerking met een private uitvoerder Ziektewet.

Wat zijn de nadelen?

  • De werkgever draagt zelf de lasten van de uitkering en de kosten voor de re-integratie. Daarnaast komen er kosten bij voor arbodienstverlening en het inrichten van een gescheiden verzuimadministratie.
  • Er is veel kennis vereist voor de wettelijke aspecten van de Ziektewet. De werkgever is immers verplicht om zelf regels en afspraken op te stellen om het ziekteverzuim te kunnen controleren. Het is belangrijk dat de organisatie zelf grip heeft op de situatie. Het derde Ziektewet jaar moet bijvoorbeeld worden betaald wanneer de re-integratie onvoldoende is geweest en de werkgever risico loopt op een loonsanctie.

ADXpert staat klaar om u te helpen bij het Ziektewet eigenrisicodragerschap.