Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Eigenrisicodrager voor de Ziektewet

Expertise

thumbnail_1_20191011_195706

ERD ZW, oftewel eigenrisiciodragerschap Ziektewet, wordt door steeds meer werkgevers gekozen. Ze nemen afscheid van het UWV. Dat is vaak een goede beslissing. Door ERD Ziektewet te worden, bespaart u jaarlijks een flink bedrag. Wel is het belangrijk om een deskundige en goed bereikbare partner te hebben. ADXpert heeft zich op dit gebied als specialist ontwikkeld. 

Wat kan ADXpert voor u betekenen? Samen met u maken wij de afweging van kansen en risico’s. Wij zorgen voor een adequate en effectieve handelswijze en ontzorgen u in het hele proces. We begeleiden uw ex-werknemer op een persoonlijke en adequate wijze, zodat hij niet langer dan nodig voor uw rekening komt.

Ziektewet kan 10 jaar lang WGA-schade veroorzaken

Als uw ex-werknemer met een Ziektewetuitkering in de Ziektewet blijft, volgt na twee jaar ziekte een WIA-beoordeling. De WIA-uitkering van uw ex-werknemer schuift het UWV ongevraagd op uw bordje. Deze WGA-schade als gevolg van de Ziektewet, gaat u veel geld kosten. Het kan zomaar oplopen tot boven de 200.000 euro.

Waarom is Eigen Risicodragerschap Ziektewet slim?

ERD Ziektewet worden betekent: de regie nemen over uw eigen geld. Nu wordt u via de Werkhervattingskasbeschikking (Whk) pas achteraf geconfronteerd met deze Ziektewetpremie. De hoogte van de premie in de Werkhervattingskasbeschikking is gebaseerd op Ziektewetuitkeringen die uw ex-werknemers de achterliggende twee jaar hebben ontvangen. U betaalt wel de boete, maar staat voor een voldongen feit. U kunt niets meer doen. Alleen betalen. Dat wordt volledig anders als u besluit zelf de regie op de Ziektewet te gaan nemen.

Voordelen van Eigen Risico Ziektewet

Onderzoek onder werkgevers die zelf de Ziektewet uitvoeren laat het volgende zien:

  • Het aantal ex-werknemers dat een Ziektewetuitkering aanvraagt is 40% lager
  • De periode waarin ex-werknemers een Ziektewetuitkering ontvangen is 50% korter

Hoe komt dit? Ex-werknemers ervaren geen drempel om een Ziektewetuitkering bij het UWV aan te vragen. Die drempel is er wel als ze bij de ex-werkgever aan moeten kloppen voor de Ziektewet. Niet het UWV, maar uw gespecialiseerde bedrijfsarts zal bepalen of de ex-werknemer recht heeft op de Ziektewet.
Daarnaast zult u uw ex-werknemers veel intensiever laten begeleiden dan het UWV. Er is voor u immers een groot financieel belang. U kunt als eigenrisicodrager ZW veel geld besparen.

ADXpert ondersteunt werkgevers bij zelf uitvoeren van de Ziektewet

Als u eigen risicodrager ZW wordt, neemt onze afdeling ZiektewetExpert het hele proces van u over. We zorgen voor een adequate en effectieve begeleiding van uw ex-werknemer, zodat die geen maand langer dan nodig op uw kosten drukt. We ontzorgen u volledig. En houden u op de hoogte.

ADXpert werkt volledig transparant. Geen versluierde dossierprijzen en hoge aansluitkosten, maar een heldere doorberekening van uitgevoerde activiteiten. We komen het graag met u doorspreken. Bel of mail!

Offerte aanvragen

Eigenrisicodrager voor de Ziektewet

Wilt u gebruikmaken van onze expertises?

Vraag een offerte aan