Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

av_adxpert-2019_02kopie_2_20190528_161346

Eigenrisicodrager voor de Ziektewet

Expertise

ERD ZW, oftewel eigenrisiciodragerschap Ziektewet, wordt door steeds meer werkgevers gekozen. Ze nemen afscheid van het UWV. Dat is vaak een goede beslissing. Door ERD Ziektewet te worden, bespaart u jaarlijks een flink bedrag. Wel is het belangrijk om een deskundige en goed bereikbare partner te hebben. ADXpert heeft zich op dit gebied als specialist ontwikkeld. 

Wat kan ADXpert voor u betekenen? Samen met u maken wij de afweging van kansen en risico’s. Wij zorgen voor een adequate en effectieve handelswijze en ontzorgen u in het hele proces. We begeleiden uw ex-werknemer op een persoonlijke en adequate wijze, zodat hij niet langer dan nodig voor uw rekening komt.

Ziektewet kan 10 jaar lang WGA-schade veroorzaken

Als uw ex-werknemer met een Ziektewetuitkering in de Ziektewet blijft, volgt na twee jaar ziekte een WIA-beoordeling. De WIA-uitkering van uw ex-werknemer schuift het UWV ongevraagd op uw bordje. Deze WGA-schade als gevolg van de Ziektewet, gaat u veel geld kosten. Het kan zomaar oplopen tot boven de 200.000 euro.

Waarom is Eigen Risicodragerschap Ziektewet slim?

ERD Ziektewet worden betekent: de regie nemen over uw eigen geld. Nu wordt u via de Werkhervattingskasbeschikking (Whk) pas achteraf geconfronteerd met deze Ziektewetpremie. De hoogte van de premie in de Werkhervattingskasbeschikking is gebaseerd op Ziektewetuitkeringen die uw ex-werknemers de achterliggende twee jaar hebben ontvangen. U betaalt wel de boete, maar staat voor een voldongen feit. U kunt niets meer doen. Alleen betalen. Dat wordt volledig anders als u besluit zelf de regie op de Ziektewet te gaan nemen.

Voordelen van Eigen Risico Ziektewet

Onderzoek onder werkgevers die zelf de Ziektewet uitvoeren laat het volgende zien:

  • Het aantal ex-werknemers dat een Ziektewetuitkering aanvraagt is 40% lager
  • De periode waarin ex-werknemers een Ziektewetuitkering ontvangen is 50% korter

Hoe komt dit? Ex-werknemers ervaren geen drempel om een Ziektewetuitkering bij het UWV aan te vragen. Die drempel is er wel als ze bij de ex-werkgever aan moeten kloppen voor de Ziektewet. Niet het UWV, maar uw gespecialiseerde bedrijfsarts zal bepalen of de ex-werknemer recht heeft op de Ziektewet.
Daarnaast zult u uw ex-werknemers veel intensiever laten begeleiden dan het UWV. Er is voor u immers een groot financieel belang. U kunt als eigenrisicodrager ZW veel geld besparen.

ADXpert ondersteunt werkgevers bij zelf uitvoeren van de Ziektewet

Als u eigen risicodrager ZW wordt, neemt onze afdeling ZiektewetExpert het hele proces van u over. We zorgen voor een adequate en effectieve begeleiding van uw ex-werknemer, zodat die geen maand langer dan nodig op uw kosten drukt. We ontzorgen u volledig. En houden u op de hoogte.

ADXpert werkt volledig transparant. Geen versluierde dossierprijzen en hoge aansluitkosten, maar een heldere doorberekening van uitgevoerde activiteiten. We komen het graag met u doorspreken. Bel of mail!

Offerte aanvragen

Eigenrisicodrager voor de Ziektewet

Wilt u gebruikmaken van onze expertises?

Vraag een offerte aan