Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Wat is de vangnetregeling

981_2160

Twee soorten regelingen

Bij het uitvoeren van het arbo- en verzuimbeleid van een werkgever moet deze zich laten ondersteunen door een arbodienst en/of deskundigen. Er zijn twee regelingen waaruit gekozen kan worden: de maatwerkregeling en de vangnetregeling. Het voornaamste verschil tussen deze regelingen is de mate van regie die de werkgever neemt en de rol van de arbodienst.

Verschil tussen vangnetregeling en maatwerkregeling

Bij de vangnetregeling sluit de werkgever een contract af met één gecertificeerde arbodienst die in ieder geval alle wettelijke arbozaken verzorgt. Bij de maatwerkregeling kan de werkgever zelf kiezen welke deskundigen hij nodig heeft en kan hij verschillende arbodienstverleners inzetten in plaats van één gecontracteerde arbodienst. Wel is de hulp van minimaal één gecertificeerde bedrijfsarts verplicht voor de verzuimbegeleiding, arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) en aanstellingskeuringen. De maatwerkregeling biedt meer ruimte voor flexibiliteit dan de vangnetregeling, maar komt minder vaak voor. Dit kan alleen als de voor uw organisatie geldende cao dit toestaat, of als uw ondernemingsraad hierover overeenstemming bereikt met de bestuurder.

Instemming, OR en arbocontract

Bij de vangnetregeling heeft de bestuurder niet geen overeenstemming nodig, maar wel instemming. De werknemersvertegenwoordiging heeft instemmingsrecht bij de keuze van de arbodienst en de inhoud van het contract. Het instemmingsrecht van de OR is geregeld in artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Bij de maatwerkregeling moet de werkgever overeenstemming bereiken met de OR of Personeelsvertegenwoordiging (PVT). Het overeenstemmingsrecht is sterker dan het instemmingsrecht. Zonder overeenstemming komt er geen maatwerkregeling, ook een gang naar de kantonrechter is daarbij niet mogelijk. De overeenstemming met de OR over de maatwerkregeling moet elke vijf jaar worden vernieuwd. Iedere werkgever moet over een basiscontract beschikken en is zelf verantwoordelijk voor de inhoud – ook bij de vangnetregeling. De Nederlandse Arbeidsinspectie kan handhavend optreden bij het ontbreken van een basiscontract of onderdelen daarvan. Het niet in orde hebben van het contract levert een boete op van 4.500 euro.

Benieuwd naar wat onze professionals op basis van de vangnetregeling voor uw organisatie kan betekenen? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.