Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

av_adxpert-2019_02kopie_2_20190528_161346

Gecertificeerde arbodienst

Expertise

Wij bieden onze arbodienstverlening aan onder de naam ‘doen-wat-werkt’. Onze aanpak is pragmatisch, met het doel de emotionele, organisatorische en financiële schade van verzuim door ziekte te beperken. 

Ons adagium is: kijk wat werkt en doe er meer van. Stop met wat niet werkt en bedenk iets anders. Door onze voorsprong in kennis kunnen we bij hoofdpijndossiers oplossingen voorstellen die zowel voor werknemer als werkgever perspectief bieden.

Het liefst bieden we een all-inclusive pakket op maat aan, waardoor we op het gebied van verzuim een partner kunnen zijn voor de HRM’er of werkgever. Bij zo’n pakket hoort niet alleen arbeidsdeskundig onderzoek, tweede spoor, bedrijfsarts, maar bijvoorbeeld ook coaching van teamleiders, begeleiding bezoek van een werknemer aan het UWV en beroeps- en bezwaarzaken tegenover een beslissing van het UWV. We kunnen de arbodienstverlening ook aanbieden op verrichtingenbasis.

Wat maakt onze arbodienstverlening uniek?

 • De start: Bij of zelfs nog vóór de ingangsdatum nemen we de dossiers van langdurig zieken door en schrijven een plan van aanpak. Bij de start scannen we ook alle personeelsdossiers op bijvoorbeeld no-riskers, vangnetters en teveel betaalde afdrachten.
 • De-medicalisering: In plaats van een bedrijfsarts is het onze arbeidsdeskundige die gesprekken voert met werknemers die langdurig in verzuim zijn of dreigen te komen. Samen met de werknemer (en eventueel diens partner) kijken wij wat effectief en gewenst is voor de toekomst. Aan onze bedrijfsartsen stellen we altijd specifieke vragen.
 • Communicatie: Wij zien verzuim als een gezamenlijk probleem en overleggen met de teamleiders, bijvoorbeeld voor een arbeidskundig consult of een bezoek aan de bedrijfsarts. We geven gevraagd en ongevraagd advies. 

Offerte aanvragen

Lees hier meer over onze gecertificeerde arbodienstverlening.

Meer weten over:

 • - Arbodienst Rotterdam
 • - Arbodienst Dordrecht
 • - Arbodienst Schiedam
 • - Arbodienst Vlaardingen
 • - Arbodienst Barendrecht
 •  

  Arbodienst-verlening

  Wilt u gebruikmaken van onze expertises?

  Vraag een offerte aan