Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Valkuilen bij arbeidstherapeutisch werk

In de praktijk ontstaan er vaak lastige situaties rondom arbeidstherapeutisch werk. Initiatieven rondom andere taken en additionele werkzaamheden, pakken regelmatig verkeerd uit met als gevolg een loonsanctie en/of nieuwe bedongen arbeid. 

Tips

Ik vraag uw aandacht voor de werkwijzer “Arbeidstherapie” van STECR.

Arbeidstherapie is niet hetzelfde als werkhervatting, waarbij duidelijk is dat iemand belastbaar is voor het werk dat wordt aangeboden. In geval van arbeidstherapie is de arbeid juist bedoeld om na te gaan óf iemand belastbaar is voor (een deel van) de arbeid. Dit is alleen aan de orde als de belastbaarheid niet duidelijk in kaart kan worden gebracht door de bedrijfsarts. Het is dan ook een advies van de bedrijfsarts of de arbeidsdeskundige om arbeidstherapie in te zetten.

Arbeidstherapie duurt nooit lang. Volgens de STERC-werkwijzer duurt ‘Arbeidstherapie’ maximaal 4 weken, maar een paar dagen kan ook voldoende zijn om de belastbaarheid in kaart te brengen. Tijdens deze periode wordt geen loonwaarde aan de arbeid gekoppeld.

Arbeidstherapie is altijd onderdeel van een reeds vastgelegd terugkeerplan, waarin; wat, waar, wie, wanneer wordt vastgelegd met een vooraf vastgesteld resultaat (wanneer is de therapie succesvol?). Ook de vervolgstappen bij wel of geen succes worden vastgelegd. Bij twijfel over het inrichten van de arbeidstherapie adviseert deze STERC-werkwijzer de inzet van een arbeidsdeskundige en eventueel een deskundigenoordeel van het UWV.

Het UWV benoemt deze werkwijzer in haar beleidsregel “RIV toets in de praktijk”. Deze beleidsregel is opgesteld voor de verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen van het UWV ten behoeve van de toetsing van de inspanningen van werkgevers en werknemers tijdens de re-integratie. Wanneer deze beleidsregel correct wordt opgevolgd zal het UWV, zo blijkt uit de praktijk, in elk geval op dit punt geen loonsanctie opleggen.