Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Uitval voorkomen met een preventief arbeidskundig consult

4w5a0310_1_20220920_144104

Het arbeidskundig consult kan worden ingezet om preventief een werknemer te helpen met het tackelen van verschillende situaties die van invloed kunnen zijn op het werk en privé. Door een goede samenwerking tussen de leidinggevende en de casemanager, door snel te schakelen en te kijken naar wat een werknemer nodig heeft, kan een ziekmelding voorkomen worden.

Een preventieve melding werd gedaan bij ADXpert nadat een leidinggevende een gesprek had gehad met een werknemer. In het gesprek kwamen een aantal punten naar voren waarover zowel de leidinggevende, als de werknemer zich zorgen maakten. Na contact met de casemanager is direct een preventief arbeidskundig consult ingepland. In het eerste consult wordt altijd gekeken naar wat de situatie is, welke risico's dit met zich meebrengt en wie wat kan doen om de risico's te verkleinen. Vanuit dit oogpunt worden er actiepunten opgesteld voor de werknemer, werkgever en/of arbodienst. Dit gesprek kan ook leiden tot een preventieve interventie, zoals een coachingstraject.

Een op maat gemaakt traject

De leidinggevende was in deze situatie de eerste die op de werkvloer opmerkte dat er wat speelde bij de werknemer en ging het eerste gesprek aan met de werknemer. Uit het gesprek bleek dat de werknemer een hoge werkdruk ervaarde en dat zij moeite had met de verwerking van een heftige privésituatie. Vanuit het arbeidskundig consult is het advies gegeven om stress- en burn-out coaching te starten. De werknemer kreeg binnen enkele dagen een gesprek met een stress- en burn-out coach. Deze gesprekken zijn bedoeld om een plan uit te werken die de werk en privé balans herstelt en daardoor voorkomen dat de werknemer ziek thuis komt te zitten. Deze gesprekken zijn vaak elke twee weken en in dit geval was er een zichtbare verbetering na vier gesprekken.

De gesprekken richten zich op het vaststellen van oorzaken en de mate van stress. Stress- en burn-out coaching is daarom maatwerk en gericht op het doelgericht en duurzaam doen verminderen van klachten. Elke coachee krijgt een individueel trajectplan met doelstellingen die voor zover nodig worden gedeeld met de werkgever. Preventie werkt het best als een werknemer zich mentaal sterk voelt en regie in handen neemt.

Dit begint vaak met het erkennen van de stress, wat eigenlijk al is gebeurd bij het aanvragen van een coachingtraject. Dit traject richt zich dan op het stellen van grenzen en het vinden van een gezonde werkbalans. Het stellen van die grenzen gaat vaak gepaard met “nee” leren zeggen, wanneer de werkdruk te hoog is.

Preventie is essentieel in het voorkomen van verzuim. Een hoge werkdruk of een ongezonde werk en privé balans dragen bij aan stress en kunnen op de lange termijn een katalysator zijn voor een burn-out. Door deze problemen tijdig kenbaar te maken en te starten met een preventief arbeidskundig consult, eventueel gevolgd door een coachingtraject, kan psychisch verzuim worden voorkomen.