Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Stress- en burn-out coaching

Expertise

av_adxpert-2019_10kopie_10_20190528_161356

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een burn-out op steeds jongere leeftijd voorkomt. Het is één van de snelst groeiende oorzaken van ziekteverzuim. Voor een werknemer is het ingrijpend als hij of zij te maken krijgt met een burn-out. Vooral omdat zo moeilijk voorspelbaar is hoe het herstelproces verloopt. Hoelang gaat een burn-outsituatie (nog) duren?

Stressgerelateerde klachten zorgen voor ziekteverzuim: ruim 20% van het ziekteverzuim komt hieruit voort. Daarnaast zien we dat deze problematiek op steeds jongere leeftijd voorkomt. Het is voor een werknemer een ingrijpend proces, mede door de onvoorspelbaarheid van het herstel. Vragen die hierbij komen kijken zijn: Hoelang gaat het nog duren? Wat betekent dit voor mijn werk? De werknemer functioneert niet meer optimaal en dit heeft gevolgen voor zowel zijn werk als privéleven.

Ook voor de werkgever heeft de burn-out van een werknemer veel impact. Het gaat bij deze vorm van ziekteverzuim vaak om hardwerkende en gedreven werknemers, die liever niet gemist worden. Ook een werkgever vraagt zich daarom af wanneer een werknemer weer aan de slag kan en wat hij in dat proces kan bijdragen.

Werknemer & burn-out

Het coachingtraject bij stress en burn-out is volledig gericht op de werknemer. In de basis bestaat dit traject uit minimaal drie coachsessies waar een oriëntatiefase aan vooraf gaat. Die fase bestaat uit een intake en eventueel een drie-gesprek met de werkgever of leidinggevende erbij. De inhoud van het traject is vertrouwelijk, daarom geeft het drie-gesprek de werkgever een kans om mee te denken en een beeld te vormen bij de situatie. Het traject kan worden verlengd afhankelijk van in welke fase van spanning of burn-out een werknemer zich bevindt.

De eerste stap in het proces is helder krijgen waar de stress door veroorzaakt wordt. Zo krijg je inzicht, maar ook rust. Vervolgens wordt vastgesteld welke factoren en patronen de stress hebben veroorzaakt. Dit kan te maken hebben met externe stressoren, maar dat kan ook bijvoorbeeld de werk-privébalans zijn.

Door rekening te houden met vier pijlers worden stressoren en patronen die stress veroorzaken in deze fase in kaart gebracht:

  • Stressoren/energienemers: bijvoorbeeld hoge werkdruk, baanonzekerheid, deadlines, geen autonomie, onduidelijkheid over de functie.
  • Energiegevers: autonomie, afwisseling op werk, sporten, de natuur in gaan.
  • Rustgevers: yoga, meditatie, bidden, wandelen, een goed boek lezen.
  • Persoonlijke hulpbronnen: positief kunnen denken, sociaal netwerk, jezelf durven uiten.

Deze vier pijlers worden in balans gezet. Waar nodig wordt dat ook met de werkgever besproken, maar slechts in samenspraak met de werknemer.

Werkgever & burn-out

De werkgever ervaart direct de consequenties van het uitvallen van de werknemer als gevolg van de burn-out. Misschien is er sprake van (gedeeltelijk) ziekteverzuim en moeten er taken worden overgedragen. Ook is er de zorg voor de werknemer zelf: hoe kan de werkgever bijdragen in het herstel? En wat zijn hier zijn rechten en plichten bij?

Daarnaast kan het effect van een burn-out ook terechtkomen bij de directe collega’s van de werknemer, de rest van het team en de organisatie als geheel. Uiteindelijk kunnen zelfs de klanten – zij het in mindere mate – worden beïnvloed. Daarbij geldt dat hoe hoger de spanning is op het moment van uitvallen, hoe langer het herstel kan duren. Daarom is het van groot belang om snel te handelen bij een burn-out.

Nog beter is uiteraard om te werken aan preventie. Een werkgever kan hierdoor bijdragen aan de vitaliteit en bevlogenheid van zijn werknemers. Het voorkomen van stress onder werknemers kan een signaalfunctie zijn voor het functioneren van een team. Is de werkdruk te hoog? Gaat de communicatie wel zoals het hoort? Waarom is de werknemer niet eerder bij de werkgever gekomen? Dit kunnen signalen voor de werkgever zijn om de oorzaak aan te pakken en daarmee preventief te handelen.

Met het aanbieden van een coachingtraject helpt de werkgever de werknemer met het herstellen van een burn-out. Daarnaast draagt het ook nog eens bij aan de kwaliteit van de hele organisatie. Het is onderdeel van zorgdragen voor je werknemers. De mensen die in een burn-out terecht komen zijn vaak hardwerkende mensen met veel loyaliteit en verantwoordelijkheidsgevoel. Het is dan een acceptatieproces als het niet meer kan zoals het eerst ging. Daarom zijn wij er om te steunen en te faciliteren.

Waarom ADXpert?

De coaches van ADXpert leveren maatwerk en kennen de klanten. Wij kijken wat de werknemer nodig heeft, welke patronen ten grondslag liggen aan de burn-out en hoe de werknemer hier praktisch mee aan de slag kan. Ieder mens is anders, dus ieder traject is anders. Wij hebben ons in deze expertise gespecialiseerd en hebben de vakkennis in huis. Wij werken vanuit een oplossingsgerichte benadering en baseren onze kennis op wetenschappelijke onderzoeken. Ons doel is om op dit psychosociale vlak zowel preventief als curatief te handelen. Wij streven ernaar niet meer de stressgerelateerde klachten maar juist vitaliteit de boventoon te laten voeren.

Meer weten over Burn-out coaching in Rotterdam? Of heeft u advies nodig? Alle veelgestelde vragen over stress- en burn-out coaching vindt u in ons uitgebreide dossier.

Offerte aanvragen

Stress- en burn-out coaching

Wilt u gebruikmaken van onze expertises?

Vraag een offerte aan