Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Regie bij de werknemer in een arbeidskundig consult

4w5a9447-min_1_20210923_121807

Werknemers kunnen om zeer uiteenlopende redenen thuis komen te zitten. Om verzuim in kaart te brengen wordt vaak de bedrijfsarts ingeschakeld om een medisch dossier op te stellen over de situatie van de zieke werknemer. Zo'n soort medisch consult kan gecombineerd worden met een arbeidskundig consult met een casemanager, zolang dat een andere casemanager is dan degene die het dossier beheert. Maar wat houdt zo'n consult precies in en wat zijn de voordelen hiervan ten opzichte van een medisch consult met de bedrijfsarts?

Een arbeidskundig consult met een zieke werknemer is een laagdrempelige manier om te demedicaliseren en op een andere wijze te kijken naar allerlei thema's omtrent verzuim. Hierbij kan worden gedacht aan onderwerpen als de werk-privé balans, loopbaanvraagstukken en knelpunten binnen de werkzaamheden. Het arbeidskundig consult is gericht op het uiteenzetten van de problemen en het opstellen van actiepunten om deze problemen aan te pakken. 

Een consultgesprek wordt snel na een ziekmelding ingepland en soms zelfs preventief ingezet. Het arbeidskundig consult legt de regie meer bij de medewerker dan dat een medisch consult dit doet en houdt zich niet bezig met medische zaken en adviezen. Het medisch dossier van een werknemer is namelijk gesloten wegens privacy redenen. Het arbeidskundig consult richt zich op het activeren van de werknemer om na te denken over wat er nodig is om duurzaam de werkzaamheden te hervatten.

Praktijkvoorbeeld

Het hervatten van de werkzaamheden kan middels een arbeidskundig consult spoedig verlopen. Casemanager Francesca Borst voerde zo'n arbeidskundig consultgesprek met een werknemer die thuiszat wegens stress en ontevredenheid omtrent haar werk. Zodra dit bekend was bij de werkgever, is de vrouw uitgenodigd op gesprek bij ADXpert om de situatie te bespreken. In het gesprek is uiteengezet waar die hoge werkdruk van afkomstig was en wat voor oplossingen er mogelijk waren om deze te verminderen. Het gesprek heeft een meer neutrale insteek dan dat een werkgever een vergelijkbaar gesprek zou voeren, omdat de casemanager een onafhankelijk advies geeft. Na het opstellen van een plan wordt er ook direct een tweede gesprek gepland om te kijken of de veranderingen uitgevoerd worden en deze veranderingen een positief effect hebben.

Het opgestelde plan bleek goed te werken. In dit geval was de werknemer binnen zes weken weer volledig terug op het werk en waren alle problemen van de werknemer op de werkvloer ter sprake gebracht en opgepakt. Dit was mogelijk door de uren weer langzaam op te bouwen. Mocht een arbeidskundig consult toch niet voldoende zijn, omdat er een medische oorzaak aan de beperkingen ten grondslag ligt, wordt de werknemer alsnog doorverwezen naar de bedrijfsarts voor een medisch consult.

Kortom, een arbeidskundig consult is een niet-medisch consult waarin uiteenlopende thema's aan bod komen om de werksituatie van de werknemer te verbeteren. De regie ligt bij de werknemer om samen te werken aan een plan met actiepunten die de problematiek op en om het werk aanpakt.