Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Experts in coaching

Op de goede weg

ADXpert begeleidt mensen in en naar (ander) werk. Onze coaching kan bijvoorbeeld gaan om mensen die vastlopen ten aanzien van hun persoonlijke ontwikkeling of werknemers die door een ziekte niet terug kunnen keren op hun werkplek. Wat de situatie ook is, onze experts zetten hun ervaring en expertise in om zo snel mogelijk tot een situatie te komen waarmee alle partijen tevreden zijn. Om die te bereiken, hanteert ADXpert een persoonlijke benadering en heldere communicatie.

Maak gebruik van onze coaching

4W5A0549

Waarmee helpt onze coaching?

Tweede-spoortraject

Conform de Wet verbetering poortwachter (Wvp) hebben zowel de werkgever als de werknemer de opdracht om gezamenlijk zorg te dragen voor adequate re-integratie van de zieke werknemer binnen of buiten de eigen organisatie. In gevallen waarin een werknemer niet meer op de oude werkplek kan terugkeren, is een tweede-spoortraject de aangewezen route. De coaches van ADXpert begeleiden de werknemer op zoek naar een passende werkplek. Zij hechten veel waarde aan een menselijke, professionele en transparante aanpak. Om een adequaat traject te garanderen, werken wij aan de hand van modules met een heldere doorlooptijd. U weet waarvoor u betaalt.

Waarom ADXpert?

Er zijn 7 unieke zekerheden waarom u moet kiezen voor ADXpert:

 1. Onze pragmatische en doelgerichte aanpak, volgens de zogenaamde oplossingsgerichte benadering.
 2. Diverse arbeidsmarktversterkende interventies zoals een cv-check, sollicitatietraining, netwerkversterking, LinkedIn instructie.
 3. De inzet van innovatieve vacaturebank TrjcT.
 4. Focus op het vinden van ander werk en/of werkervaringsplek.
 5. Multidisciplinaire ondersteuning gedurende het hele traject door een arbeidsdeskundige en een coach.
 6. Korte en heldere communicatie tussen werkgever en coach met maandelijkse rapportage.
 7. Arbeidskundige ondersteuning bij de WIA-procedure en eventuele beroeps- en bezwaarzaken.

  Lees hier meer over het tweede-spoortraject van ADXpert.
Loopbaanbegeleiding

Loopbaanbegeleiding helpt u om uw carrière verder te ontwikkelen. Door met een expert loopbaanvragen in kaart te brengen, worden de mogelijkheden goed vastgesteld. De coaches van ADXpert werken met u samen om een ​​plan te ontwikkelen om u vooruit te helpen. Dit doen we in twee modules die afzonderlijk of op elkaar aansluitend ingezet kunnen worden.

Waarom kiezen voor ADXpert?

Wanneer je kiest voor de professionele loopbaanbegeleiding van ADXpert, kunt u rekenen op kwaliteit, efficiëntie en innovatie. 

• Kwaliteit blijkt uit de expertise, ervaring en focus van onze loopbaancoaches. Loopbaanbegeleiding moet bij ons aan de hoogste eisen voldoen. Wij werken met ervaren coaches die tijdens elk traject ondersteund worden door een arbeidsdeskundige en zo nodig ook met een jurist. Beknopte en heldere communicatie tussen werkgever en coach met een maandelijkse rapportage voor de werknemer.
• Effectiviteit: wij staan ​​voor een professionele en menselijke aanpak, altijd op maat. Wij werken met een oplossingsgerichte aanpak (solution focused approach).
• Innovatie: we gebruiken innovatieve tools, zoals TrjcT, psychologische testen, loopbaantesten, et cetera.

Belangrijk om te weten: ADXpert heeft een groot netwerk van bedrijven, waardoor de plaatsingskans hoger is dan gemiddeld. We doen actief aan jobhunting. Lees hier meer over loopbaanbegeleiding.

Letselschadebegeleiding

Letselschadebegeleiding is een dienst waarbij veel belangen tijdens de procedure een rol spelen. Begeleiding kan worden ingeschakeld door verschillende partijen: de belangenbehartiger, de verzekeraar of de betrokkene zelf. Experts kunnen worden ingezet bij het oriënteren op passend werk of bij een bemiddeling naar nieuw werk. 

Om de werkhervatting van de betrokkene soepel en vloeiend te laten verlopen, moet het nieuwe passende werk zoveel mogelijk aansluiten bij het werk dat de werknemer eerst uitvoerde. De resterende functionele mogelijkheden van de betrokkene worden zoveel mogelijk meegenomen in de beoordeling van ander, passend werk. 

De re-integratievolgorde verloopt als volgt: eerst wordt bekeken of de mogelijkheid bestaat om bij de huidige werkgever een andere functie te bekleden (spoor 1). Als dat niet het geval is, zal buiten de eigen organisatie worden gekeken naar passend werk (spoor 2). Hierbij zal het doel zijn om de betrokkene zoveel mogelijk het oorspronkelijke loonniveau te laten behouden. Hierbij zijn een arbeidsdeskundige en een re-integratiecoach van grote waarde. Beide experts hebben veel ervaring in het zoeken en vinden van ander, passend werk. 

De mogelijkheden en de wensen van de betrokken partij worden in overleg in kaart gebracht, waarbij ook eventueel benodigde scholing en training aangegeven wordt. De belastbaarheid van de betrokkene kan worden getoetst door middel van een soort stage, een zogenaamde werkervaringsplek. Deze aanpak biedt twee voordelen: er wordt werkervaring opgedaan en er kan worden ondersteund tijdens de sollicitatie naar ander werk. Deze constructie leidt in veel gevallen tot succes. Dit is echter alleen het geval als de betrokkene  meewerkt en zich goed inzet. 

Outplacement

In situaties waarin een werkgever afscheid wil of moet nemen van een werknemer, biedt de werkgever vaak outplacement aan. Bij ADXpert is outplacement een traject dat voor iedere werknemer persoonlijk wordt ontworpen. Juist door de brede ervaring met arbeidsmobiliteit en door het grote netwerk van bedrijven kunnen onze coaches het outplacementtraject tot een succes maken.

ADXpert ontwerpt graag samen met de werknemer persoonlijke outplacementplannen. De volgende elementen kunnen deel uitmaken van dit ontwerp.

 • intakegesprek;
 • diverse loopbaantesten;
 • talent- en motivatieanalyse (TMA);
 • interdisciplinair overleg met een arbeidsdeskundige en TMA-deskundige;
 • inzet van diverse trainingen, zoals sollicitatietraining en computertraining;
 • toegang tot vacaturebank TrjcT;
 • benutten van ons uitgebreide bedrijvennetwerk.

Maar de belangrijkste succesfactor is onze persoonlijke betrokkenheid. Lees hier meer over outplacement.

Re-integratie derde spoor

Een re-integratie derde spoor volgt als een werknemer na twee jaar arbeidsongeschiktheid nog geen werk heeft gevonden en het UWV na keuring heeft vastgesteld dat de werknemer een verminderde arbeidsproductiviteit heeft. Vanwege de aanzienlijke risico’s van een dergelijk project, is het raadzaam een specialist in te schakelen. Experts kunnen uw werknemer begeleiden naar duurzaam werk. 

Een derde spoor verloopt in grote lijnen zoals een tweede spoor. Het is dan ook vaak een vervolg op het tweede spoortraject. Een succesvol traject leidt er voor de werknemer toe dat hij weer aan de slag kan in een passende baan. Het leidt er voor de werkgever toe dat hij niet langer de WGA-uitkering hoeft te betalen.

Talent- en motivatieanalyse

Het concept van de talent- en motivatieanalyse (TMA) is dat de werknemer optimaal presteert in een functie die aansluit op zijn competenties en persoonlijkheid. Een goed passende functie motiveert een werknemer en zorgt ervoor dat deze effectiever en succesvoller werkt. Wij zien steeds opnieuw de effectiviteit van het afnemen van een TMA bij de arbeidsmobiliteit van werknemers.

Door middel van een TMA kunnen wij de talenten en drijfveren van een werknemer in kaart brengen. Gedurende anderhalf uur voert de werknemer de TMA online en zelfstandig uit. Tijdens de TMA worden 22 drijfveren en 44 talenten bevraagd op basis van stellingen en gedragsitems.

Daarnaast komen de competenties van de werknemer aan bod en wordt gekeken hoe deze verder kunnen worden ontwikkeld. De stellingen en items in de TMA zijn gebaseerd op verschillende vaardigheden en persoonlijke eigenschappen, zoals besluitvaardigheid, dominantie, ambitie, leidinggeven, inlevingsvermogen en sociabiliteit. Zo kunnen de voorkeuren van de werknemer worden vertaald naar motivaties en talenten die grotendeels ook het gedrag van een werknemer bepalen.

Rapportage TMA

Na het maken van de test, ontvangt de werknemer een rapportage van de TMA. Hierna bespreekt onze TMA-professional de resultaten uitvoerig samen met de werknemer gedurende een gesprek van zo’n anderhalf uur. Samen verkennen zij de kwaliteiten en valkuilen van de werknemer met behulp van de analyse. Zo krijgt de werknemer meer zelfkennis en inzicht in zijn persoonlijkheid en capaciteiten. Door middel van deze analyse streven we bij ADXpert ernaar om een verdere gedragsverandering en ontwikkeling te stimuleren en de huidige sterke punten van de werknemer te benutten.

Hoe gebruikt ADXpert de TMA?

Wij gebruiken de TMA succesvol in verschillende settings. De TMA is in te zetten bij beroeps- en loopbaanvraagstukken die zich richten op ontwikkeling en verandering. Deze vraagstukken kunnen zich voordoen tijdens een outplacementtraject, waarbij de werknemer door middel van de TMA zijn talenten heeft ontdekt en weet waar deze het beste tot hun recht kunnen komen. Daarnaast is de TMA een behulpzaam instrument dat ingezet kan worden tijdens vraagstukken. Tijdens de re-integratie wordt bekeken of omscholing duurzaam lijkt. Werknemers geven aan dat zij door deze TMA-analyse:

 • de focus (terug)krijgen op hun kwaliteiten;
 • hun perspectief van de mogelijkheden op de arbeidsmarkt verbreden.

Lees hier meer over de TMA bij ADXpert.

Stress- en burn-outcoaching

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat burn-outs op steeds jongere leeftijd voorkomen. Het is een van de snelst groeiende oorzaken van ziekteverzuim. Voor werknemers is het ingrijpend als zij te maken krijgen met een burn-out. Vooral omdat zo moeilijk voorspelbaar is hoe het herstelproces verloopt. Zo is het vaak onduidelijk hoelang een burn-outsituatie (nog) duurt.

Dezelfde vraag zal een werkgever zich stellen. Wanneer kan de werknemer – juist bij burn-outs gaat vaak om loyale en gedreven mensen – weer aan de slag? De onzekerheid over de prognose geeft werknemers en werkgevers extra stress.

Dit probleem vraagt daarom om een andere benadering. Zoals die van ADXpert. De coaches van ADXpert combineren de oplossingsgerichte benadering (solution focused approach) van stress- en burn-outcoaching met een wetenschappelijke monitoring van het effect volgens de CDOI-vragenlijsten (client directed outcome informed).

Bij tijdig ingrijpen door onder andere preventief coaching in te zetten, kan uitval vaak voorkomen worden. Anders dan bij de curatieve zorg kan ADXpert vaak binnen twee weken een oriëntatiegesprek inplannen.

Waarom ADXpert?

1. Gaan voor perspectief

Erkenning van de stresservaring is voor ons het startpunt. Daarna kijken we vooruit. Een voorzichtige focus op de toekomst leidt sneller tot resultaat en geeft meer energie. Het is aantoonbaar effectiever dan ‘graven in het verleden’.

2. Doen wat werkt

ADXpert onderscheidt zich door een pragmatische aanpak op maat. Onze deskundige coaches denken niet in de eerste plaats vanuit methodieken, maar vanuit progressie. Kijk wat werkt, en doe daar meer van. Stop met wat niet werkt, en doe wat anders.

3. Meten is weten

Om te weten wat werkt, is een verantwoord meetinstrument belangrijk. We werken met de wetenschappelijk verantwoorde CDOI-methodiek, die is ontwikkeld door onder andere Scott Miller. Een korte vragenlijst wordt iedere sessie ingezet om de voortgang en groei te monitoren en het begeleidingstraject te optimaliseren.

4. Prioriteit bij preventie

De beste preventie bij stress- en burn-outklachten is werknemers mentaal sterker laten worden en ze zelf regie laten nemen om werklast en werkdruk in balans te houden. Onze coaches kunnen werknemers die hiermee worstelen professioneel ondersteunen.

Hier vind je meer informatie over stress- en burn-outcoaching.

Verdieping

Artikelen