Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Experts in coaching

Op de goede weg

ADXpert begeleidt mensen in en naar (ander) werk. Onze coaching kan bijvoorbeeld gaan om mensen die vastlopen ten aanzien van hun persoonlijke ontwikkeling of werknemers die door een ziekte niet terug kunnen keren op hun werkplek. Wat de situatie ook is, onze experts zetten hun ervaring en expertise in om zo snel mogelijk tot een situatie te komen waarmee alle partijen tevreden zijn. Om die te bereiken, hanteert ADXpert een persoonlijke benadering en heldere communicatie.

Maak gebruik van onze coaching

4W5A0549

Waarmee helpt onze coaching?

Tweede spoor traject

Zodra te voorzien is dat werknemers niet meer in hun oorspronkelijke functie kunnen terugkeren, is re-integratie tweede spoor de aangewezen route. Conform de Wet verbetering poortwachter (Wvp) hebben zowel de werkgever als de werknemer de opdracht om gezamenlijk zorg te dragen voor adequate re-integratie van de zieke werknemer binnen of buiten de eigen organisatie.

De coaches van ADXpert begeleiden de werknemer op zoek naar een passende werkplek. Zij hechten hierbij veel waarde aan een mensgerichte, oplossingsgerichte en transparante aanpak.

Lees hier meer over re-integratie tweedespoor bij ADXpert.

Stress- en burn-outcoaching

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat burn-outs op steeds jongere leeftijd voorkomen. Het is een van de snelst groeiende oorzaken van ziekteverzuim. Voor werknemers is het ingrijpend als zij te maken krijgen met een burn-out. Vooral omdat zo moeilijk voorspelbaar is hoe het herstelproces verloopt. Zo is het vaak onduidelijk hoelang een burn-outsituatie (nog) duurt.

Stressgerelateerde klachten zorgen voor ziekteverzuim: ruim 20% van het ziekteverzuim komt hieruit voort. Daarnaast zien we dat deze problematiek op steeds jongere leeftijd voorkomt. Het is voor een werknemer een ingrijpend proces, mede door de onvoorspelbaarheid van het herstel. Vragen die hierbij komen kijken zijn: Hoelang gaat het nog duren? Wat betekent dit voor mijn werk? De werknemer functioneert niet meer optimaal en dit heeft gevolgen voor zowel zijn werk als privéleven.

De coaches van ADXpert leveren maatwerk en kennen de klanten. Wij werken vanuit een oplossingsgerichte benadering en baseren onze kennis op wetenschappelijke onderzoeken. Ons doel is om op dit psychosociale vlak zowel preventief als curatief te handelen.

Hier vind je meer informatie over stress- en burn-outcoaching.

Loopbaanbegeleiding

Loopbaanbegeleiding helpt u om uw carrière verder te ontwikkelen. Door met een expert loopbaanvragen in kaart te brengen, worden de mogelijkheden goed vastgesteld. De coaches van ADXpert werken met u samen om een ​​plan te ontwikkelen om u vooruit te helpen. Dit doen we in twee modules die afzonderlijk of op elkaar aansluitend ingezet kunnen worden.

Waarom kiezen voor ADXpert?

Wanneer je kiest voor de professionele loopbaanbegeleiding van ADXpert, kunt u rekenen op kwaliteit, efficiëntie en innovatie. 

• Kwaliteit blijkt uit de expertise, ervaring en focus van onze loopbaancoaches. Loopbaanbegeleiding moet bij ons aan de hoogste eisen voldoen. Wij werken met ervaren coaches die tijdens elk traject ondersteund worden door een arbeidsdeskundige en zo nodig ook met een jurist. Beknopte en heldere communicatie tussen werkgever en coach met een maandelijkse rapportage voor de werknemer.
• Effectiviteit: wij staan ​​voor een professionele en menselijke aanpak, altijd op maat. Wij werken met een oplossingsgerichte aanpak (solution focused approach).
• Innovatie: we gebruiken innovatieve tools, zoals TrjcT, psychologische testen, loopbaantesten, et cetera.

Belangrijk om te weten: ADXpert heeft een groot netwerk van bedrijven, waardoor de plaatsingskans hoger is dan gemiddeld. We doen actief aan jobhunting. Lees hier meer over loopbaanbegeleiding.

Outplacement

In situaties waarin een werkgever afscheid wil of moet nemen van een werknemer, biedt de werkgever vaak outplacement aan. Bij ADXpert is outplacement een traject dat voor iedere werknemer persoonlijk wordt ontworpen. Juist door de brede ervaring met arbeidsmobiliteit en door het grote netwerk van bedrijven kunnen onze coaches het outplacementtraject tot een succes maken.

ADXpert ontwerpt graag samen met de werknemer persoonlijke outplacementplannen. De volgende elementen kunnen deel uitmaken van dit ontwerp.

  • intakegesprek;
  • diverse loopbaantesten;
  • talent- en motivatieanalyse (TMA);
  • interdisciplinair overleg met een arbeidsdeskundige en TMA-deskundige;
  • inzet van diverse trainingen, zoals sollicitatietraining en computertraining;
  • toegang tot vacaturebank TrjcT;
  • benutten van ons uitgebreide bedrijvennetwerk.

Maar de belangrijkste succesfactor is onze persoonlijke betrokkenheid. Lees hier meer over outplacement.

Persoonlijke ontwikkelcoaching

Bij ADXpert zijn we toegewijd aan de groei van zowel individuen als organisaties. Onze coaching richt zich op het begeleiden van werknemers in hun persoonlijke ontwikkelingstraject. Of het nu gaat om het versterken van leiderschapsvaardigheden of het verbeteren van communicatie, onze oplossingsgerichte aanpak helpt werknemers hun volledige potentieel te benutten. Ontdek hoe onze coaching kan bijdragen aan betere prestaties, verhoogde betrokkenheid en effectieve communicatie.

Lees hier meer over persoonlijke ontwikkelcoaching bij ADXpert

Re-integratie derde spoor

Een re-integratie derde spoor volgt als een werknemer na twee jaar arbeidsongeschiktheid nog geen werk heeft gevonden en het UWV na keuring heeft vastgesteld dat de werknemer een verminderde arbeidsproductiviteit heeft. Vanwege de aanzienlijke risico’s van een dergelijk project, is het raadzaam een specialist in te schakelen. Experts kunnen uw werknemer begeleiden naar duurzaam werk. 

Een derde spoor verloopt in grote lijnen zoals een tweede spoor. Het is dan ook vaak een vervolg op het tweede spoortraject. Een succesvol traject leidt er voor de werknemer toe dat hij weer aan de slag kan in een passende baan. Het leidt er voor de werkgever toe dat hij niet langer de WGA-uitkering hoeft te betalen.

Talent- en motivatieanalyse

Het concept van de talent- en motivatieanalyse (TMA) is dat de werknemer optimaal presteert in een functie die aansluit op zijn competenties en persoonlijkheid. Een goed passende functie motiveert een werknemer en zorgt ervoor dat deze effectiever en succesvoller werkt. Wij zien steeds opnieuw de effectiviteit van het afnemen van een TMA bij de arbeidsmobiliteit van werknemers.

Door middel van een TMA kunnen wij de talenten en drijfveren van een werknemer in kaart brengen. Daarnaast komen de competenties van de werknemer aan bod en wordt gekeken hoe deze verder kunnen worden ontwikkeld. 

Lees hier meer over de TMA bij ADXpert.

Letselschadebegeleiding

ADXpert biedt ervaren en deskundige begeleiding bij letselschade, waarbij verschillende belangen in de letselschadeprocedure worden meegenomen. Experts kunnen worden ingezet bij het oriënteren op passend werk of bij een bemiddeling naar nieuw werk. 

We streven naar een structurele werkhervatting in passend werk, waarbij gekeken wordt naar de resterende functionele mogelijkheden van de betrokkene. 

Lees hier meer over letselschadebegeleiding bij ADXpert. 

Verdieping

Artikelen