Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Risico Inventarisatie en Evaluatie Checklist | COVID-19

4W5A9853-min

Veel RI&E's (Risico Inventarisatie en Evaluatie) zullen op korte termijn aangepast moeten worden vanwege COVID-19, de Inspectie SZW heeft aangegeven hierop te gaan controleren. Sinds maart 2020 zijn er coronamaatregelen opgesteld, waaronder de anderhalve meter afstand, het thuisblijven bij symptomen van COVID-19 en diverse hygiënemaatregelen. Maar wat betekent dit voor uw bedrijf? En hoe kunt u dit het beste aanpakken? Onze experts hebben een checklist opgesteld.

De Arbowet verplicht werkgevers zorg te dragen voor veilig en gezond werk. Hieronder valt ook de RI&E, waarin werkgever inventariseert welke risico’s er op de werkvloer aanwezig zijn en hoe deze door het bedrijf zullen worden aangepakt. Uw Arbobeleid binnen uw bedrijf valt of staat met een zorgvuldig opgestelde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).

Handhaving & inspectie RI&E

Op grond van de Arbowet, houdt de Inspectie SZW toezicht op ongezonde en onveilige situaties op de werkvloer. Wanneer deze wetgeving niet wordt nageleefd, kan de Inspectie SZW handhavend optreden. Ook in ongezonde en onveilige situaties als gevolg van het risico op besmetting met COVID-19 door een incorrecte arbeidshygiënische strategie wordt handhavend opgetreden, wordt sinds kort vermeld op de Inspectie SZW website. Wanneer een bedrijf de verplichting voor veilig en gezond werk niet nakomt, beschreven in de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E), kan dit leiden tot bestuurlijke maatregelen zoals een boete.

Checklist Risico Inventarisatie en Evaluatie

De COVID-19 pandemie stelt de werkgever voor nieuwe uitdagingen die in de RI&E in een aanvulling dienen te worden beschreven. Het gaat daarbij om de concrete maatregelen die de werkgever genomen heeft om de werknemers en derden te beschermen tegen COVID-19. ADXpert heeft in de afgelopen jaren veel RI&E's voor diverse opdrachtgevers mogen uitvoeren en ontzorgt ook u graag in deze verplichte procedure. Onze experts hebben een uitgebreide checklist opgesteld en geven u hierin graag advies.

Onze uitgebreide COVID-19 RI&E-checklist ook ontvangen? Laat dan uw contactgegevens achter en wij helpen u zo snel mogelijk.

Succesvol verstuurd

We nemen zo snel mogelijk contact met je op.

COVID-19 RI&E checklist ontvangen?

Bel ons op 085 27 33 409 of laat u terugbellen.