Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Onduidelijkheden omtrent diagnose long covid

4w5a0124_1_20211229_140859

Voor veel mensen zijn zorgen omtrent corona verleden tijd. Toch kampen er nog veel werknemers met aanhoudende klachten tot lange tijd na hun besmetting met het virus. Deze langdurige symptomen hebben een blijvende invloed op het dagelijkse leven. Er bestaat veel onduidelijkheid en discussie doordat klachten variëren en de situatie voor elke betrokkene uniek is. Deze onzekerheid en variabiliteit in symptomen benadrukken het belang van een grondige aanpak bij het begrijpen van long covid en de noodzaak om blijvende ondersteuning te bieden aan de getroffen werknemers. Wat weten we wél over deze aanhoudende klachten?

De blijvende klachten als gevolg van een besmetting worden long covid genoemd. De uiteenlopende klachten kunnen bijvoorbeeld bestaan uit vermoeidheid, benauwdheid of pijn. De klachten kunnen zelfs zo veel invloed hebben dat werken niet meer mogelijk is. Om de symptomen en de daarbij horende gevolgen inzichtelijk te krijgen, is er een nieuwe gestandaardiseerde vragenlijst opgesteld. Deze is opgesteld door onderzoekers aan de universiteit van Birmingham en bestaat uit 131 vragen gericht op alle verschillende mogelijke klachten. Dat de vragenlijst zo uitgebreid is, komt doordat de symptomen heel breed en uiteenlopend zijn. Ook het RIVM is vorig jaar begonnen met onderzoek naar de verschillende klachten om hier een beter beeld van te schetsen.

Beroepsziekte

In Nederland werd longcovid eerder dit jaar al erkend als beroepsziekte, maar de invulling hiervan valt nog regelmatig onder discussie. Dit komt juist doordat de symptomen zo verschillend kunnen zijn en daarom niet altijd duidelijk is wanneer en op wie het begrip van toepassing is. De eerdergenoemde nieuwe vragenlijst zou een uitgebreide en meer betrouwbare meting moeten zijn van long covidpatiënten. De uitkomst van de vragenlijst stelt zorgmedewerkers in staat om een meer persoonlijke behandeling op te stellen voor patiënten. De vragenlijst houdt rekening met zestien verschillende ‘symptoomdomeinen’ en vraagt naar de impact van de symptomen in het dagelijks leven. Nog niet bekend is of een vragenlijst als deze geïntegreerd wordt in huisartsenpraktijken. Wel kan de collectieve data van de respondenten inzicht creëren in klachten bij patiënten.

Aansprakelijkheidsstelling

Naast de onduidelijkheid omtrent long covid als beroepsziekte speelde de vraag wie er aansprakelijk gesteld kan worden wanneer een werknemer langdurige klachten overhoudt aan het virus. In februari werd bekend dat er werknemers waren die te kampen hadden met langdurige klachten en hun werkgever aansprakelijk wilden stellen voor de opgelopen coronabesmetting. Hoewel de pandemie een onverwachte en onzekere situatie veroorzaakte, moeten werkgevers voldoende doen om risico's te beperken en maatregelen op te leggen om niet aansprakelijk gesteld te worden. De risico's moeten worden meegenomen in de RI&E en vormt dan de basis voor verweer tegen de aansprakelijkheidsstelling. Daarom is het belangrijk om deze up-to-date te houden om niet voor verrassingen te komen staan.

In onze  uitgebreide kennisbank vindt u meer informatieve artikelen over dit onderwerp en andere gerelateerde onderwerpen.