Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Hoofdpijndossier haalbaarheidsonderzoek

https://d3v3mlq4pl7g24.cloudfront.net/YWR4cGVydC1ubA%3D%3D/5d38198903d04/groepsfoto_2_1_20190724_104041.jpg

Stel: een werknemer is al maanden ziek en het zit er niet in dat hij of zij op langere termijn terug kan keren op de eigen werkplek. Dan zal al snel een tweede spoortraject aan de orde zijn. Maar stel nu dat u als werkgever samen met uw werknemer weinig vertrouwen heeft in zo’n traject, omdat u al op voorhand geen mogelijkheden ziet. Wat dan?

U gelooft er – mede op grond van een arbeidsdeskundig onderzoek - niet in dat deze medewerker met zijn of haar beperkte belastbaarheid ooit nog een baan zal vinden op de arbeidsmarkt, Wat zou u dan doen? Een tweede spoortraject is zinloos, maar als u het niet doet, loopt u het risico op een loonsanctie. Een lastig maar reëel dilemma. Juist voor dit soort situaties is er het haalbaarheidsonderzoek.

Wat is een haalbaarheidsonderzoek?

Een haalbaarheidsonderzoek geeft een objectief en formeel antwoord op de vraag of er op de actuele arbeidsmarkt voor een werknemer passend werk te vinden is dat aansluit bij zijn functionele mogelijkheden. Het wordt uitgevoerd door een register arbeidsdeskundige en dient mede als bewijsmateriaal voor het UWV dat de werkgever zorgvuldig alle mogelijkheden tot re-integratie is nagegaan. Het rapport dat u als resultaat van het onderzoek krijgt, zal een belangrijke bijlage vormen bij de aanvraag van een deskundigenoordeel van het UWV of bij een vervroegde WIA-aanvraag.

De aanpak

De arbeidsdeskundige bestudeert het arbeidsdeskundig rapport, de inbreng van de bedrijfsarts, en houdt interviews met de werkgever en de werknemer. Ook een beroepentest kan deel uitmaken van het onderzoek. Op basis van zijn bevindingen, ervaring en deskundigheid overweegt de arbeidsdeskundige wat de kansen van de werknemer op de arbeidsmarkt zijn en bepaalt hij de zin en het nut van een mogelijk tweede spoortraject.

Voor wie?

Een haalbaarheidsonderzoek is toepasbaar voor alle opleidingsniveaus, beroepsgroepen en voor werknemers met uiteenlopende psychische en / of fysieke klachten.

Het rapport

Een haalbaarheidsonderzoek leidt tot een rapport. Het rapport is als volgt opgebouwd:

  • Het persoonsprofiel van werknemer. Het persoonsprofiel wordt vastgesteld aan de hand van een inventarisatie van de opgedane arbeidservaring, specifieke vaardigheden, genoten scholing en gevolgde cursussen, belemmeringen en beperkingen, en de persoonsgebonden kenmerken van de arbeidsongeschikte werknemer. Zoveel als mogelijk wordt rekening gehouden met werknemer zijn of haar ambities, wensen en voorkeuren.
  • Het zoekprofiel van de werknemer. Dit zoekprofiel wordt bepaald aan de hand van een inventarisatie van de arbeidsmogelijkheden, de verwervingsmogelijkheden, de hervattingsmogelijkheden op de actuele arbeidsmarkt van de werknemer.
  • Het werkvermogen van werknemer. Het werkvermogen geeft aan in welke mate de werknemer zowel lichamelijk als geestelijk in staat is om werk uit te voeren. Het wordt bepaald door de balans tussen individuele kenmerken (gezondheid, competenties, waarden en houding), werkvereisten ten aanzien van de belastbaarheid van werknemer.
  • Conclusies en aanbevelingen. De overwegingen van de arbeidskundige leiden tot een conclusie over de vraag of en in hoeverre een 2e spoortraject nuttig en zinvol is. Daarbij bevat het rapport advies over te nemen vervolgstappen.
Wat kan ADXpert voor u betekenen?

Met onze deskundigheid kan ons arbeidsdeskundig expertisecentrum een goed gefundeerd haalbaarheidsonderzoek voor u uitvoeren. We leveren het onderzoek binnen vijf werkdagen bij u af. Neem vrijblijvend contact met ons op als u vragen heeft over deze dienstverlening. ADXpert wil graag uw sparringpartner zijn.