Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Grensoverschrijdend gedrag en wetgeving

4w5a0235_1_20211229_141802

Het ene na het andere schandaal volgt zich op: grensoverschrijdend gedrag is een hot topic. Maar wat is het eigenlijk? En wat zegt de wet over ongewenst gedrag op de werkvloer?

Grensoverschrijdend gedrag is een verzamelterm voor alle vormen van gedrag waarbij door een persoon de grenzen van een ander persoon niet gerespecteerd worden. Dat kan fysiek zijn, door ongewenste aanrakingen maar ook nare opmerkingen of appjes kunnen een vorm zijn van grensoverschrijdend gedrag.

Als werkgever ben je verplicht om voor een veilige werkomgeving van je personeel te zorgen. Dat valt onder goed werkgeverschap. Hierbij gaat het ook om discriminatie, seksuele intimidatie, agressie en pesten. Als je geen beleid hebt voor psychosociale arbeidsbelasting (PSA-beleid) ben je in overtreding op artikel 34 Arbeidsomstandighedenwet. Dat betekent dat je een boete kunt krijgen die in 2022 maximaal €90.000,- kan bedragen.

Bij een inspectie op het werk naar ongewenst gedrag kan op allerlei wijzen informatie worden verkregen. Inspecteurs kunnen relevante documenten opvragen, zoals onderdelen uit de RI&E en het Plan van Aanpak. Ook kunnen zij vragen naar voorlichtingsmateriaal. Daarnaast kan de Inspectie in gesprek gaan met allerlei personen uit het bedrijf, zoals de directie of vertrouwenspersoon. Verder kan er gekozen worden door de Inspectie om groepsinterviews af te nemen met medewerkers en leidinggevenden. Dat gebeurt om zo een goed beeld te vormen of er wel voldoende maatregelen zijn getroffen voor het voorkomen en beheersen van ongewenst gedrag. Ook kan er zo een beeld gevormd worden over de mate waarin getroffen maatregelen bij medewerkers en leidinggevenden bekend zijn. Er moet hierbij wel vermeld worden dat er dus niet specifiek gevraagd wordt of men te maken heeft met ongewenst gedrag maar er wordt puur getoetst op de bekendheid met het onderwerp zelf.

Er zijn door de TNO verschillende Wegwijzers opgesteld. Deze dienen om het slachtoffer, de collega’s en de leidinggevenden te ondersteunen en te helpen bij het (h)erkennen van ongewenst gedrag. Daarnaast geeft het handvatten om grensoverschrijdend gedrag aan te pakken. Verder heeft de Inspectie SZW een aantal BasisInspectieModules gepresenteerd waarvan een over ongewenst gedrag gaat. Daarover schreven we dit artikel.