Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Effectiviteit van burn-outpreventie

4w5a0367-min_1_20210112_205226

Een paar dagen geleden kwam de Kamerbrief van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voorbij. Daarin benoemt hij de oorzaken en gevolgen van een burn-out en daarnaast hoe een burn-out kan worden voorkomen, preventieve activiteiten dus. In dit artikel wijden we aandacht aan deze preventie en wat u kunt doen als werkgever voor de psychische gezondheid van uw werknemer.

Allereerst, er zijn drie vormen van preventie van burn-outklachten te onderscheiden:

  1. Interventies die gericht zijn op de persoon, bijvoorbeeld verbetering van stressmanagement of meer gerelateerd aan ontspanning;
  2. Interventies die gericht zijn op de organisatie, zoals aanpak van werkdruk, optimaliseren van roosters en de samenwerking binnen teams;
  3. Een combinatie van de eerste twee, dus zowel individu- als organisatiegerichte interventies.

Hoewel er geen grote effecten worden gesignaleerd in de resultaten van de studies die zich hierop hebben gericht (Dreison et al, 2018/Ahola et al, 2017), laten deze wel zien dat de effecten die er zijn consistent zijn. Er is ook nog niet gebleken welke van de drie bovengenoemde interventies het meest effectief is. Een aantal wetenschappelijke onderzoeken spreken elkaar ook tegen wanneer het gaat om de effectiviteit van het soort interventie.

Interventies leiden wel tot sneller gedeeltelijke werkhervatting, maar niet tot volledige werkhervatting en er is geen zichtbare vermindering in ernstige burn-outklachten te zien. Toch hebben interventies wel effect: een succesvolle interventie leidt tot een dialoog tussen werkgever en werknemer en daarnaast ook tot de inachtneming van het advies van een arbeidsdeskundige.

Naar aanleiding van de Kamerbrief van de Staatssecretaris van SZW zullen er de komende tijd meer burn-outgerelateerde artikelen verschijnen in onze Kennisbank, dus hou deze vooral in de gaten! Ook staan onze experts u uiteraard graag te woord.