Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

De toegevoegde waarde van een loopbaancoach

groepsfoto_4_1_20190705_141344

Het uiteindelijke doel van een tweede spoortraject is een nieuwe, passende werkplek. Maar lang niet altijd wordt dit doel gehaald. Het is voor mensen met beperkingen, die werk zoeken waarin zij geen ervaring en opleiding hebben, niet altijd makkelijk om een passende baan te vinden. Maar zelfs als het uiteindelijke doel niet behaald wordt, is de loopbaancoach van toegevoegde waarde. Wij leggen u graag uit waarom.

Rol loopbaancoach

In de begeleiding door de loopbaancoach staat de werknemer centraal, maar is het noodzakelijk om het belang van de werknemer en de werkgever zo goed mogelijk te dienen. De FML en het arbeidsdeskundig onderzoek vormen de start en het uitgangspunt van de begeleiding. Vervolgens wordt in de begeleiding gebouwd aan een vertrouwensband en aan het creëren van toekomstperspectief. Eén of meer werkervaringsplaats(en), vrijwilligerswerk en/of een opleiding kan soms het hoogst haalbare zijn. Daarom is het belangrijk om in het tweede spoor subdoelen te formuleren en zo mogelijkheden te creëren waar mensen verder mee kunnen!

Perspectief tweede spoortraject

Het tweede spoortraject geeft de werknemer duidelijkheid over zijn of haar situatie. Dat is van enorme toegevoegde waarde. Waar kunnen zij met hun vragen terecht? Wat kunnen zij wel en niet van het UWV en de werkgever verwachten? De coaches van ADXpert motiveren de werknemer en vergroten zijn of haar zelfredzaamheid. Daarnaast besteden zij veel aandacht aan het aanleren van nieuwe vaardigheden en de meest actuele sollicitatietechnieken. De werknemer leert weer doelen te stellen en die ook te bereiken! In tweede spoortrajecten speelt veel. Het is een uitdaging om mensen verder te helpen.

Uw werknemer verdient goede begeleiding in vaak moeilijke omstandigheden. Laat u daarom informeren over een arbeidsdeskundig onderzoek of een tweede spoortraject.