Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Beleid tegen ongewenst gedrag op de werkvloer

4w5a0405-min_3_20210112_205239

Seksuele intimidatie is een vorm van Psychosociale arbeidsbelasting, PSA. Andere vormen van PSA zijn discriminatie, agressie en pesten. Deze omgangsvormen zijn uiteraard ongewenst en grotendeels te voorkomen als er beleid in de organisatie is wat is gericht op PSA. 

Onderdelen van dit beleid kunnen bijvoorbeeld de volgende zijn:

  • Afspraken maken met werknemers over de omgang binnen het bedrijf. Dat is een protocol tegen ongewenste omgangsvormen en werkdruk. Hierin kun je opnemen wat er onder ongewenst gedrag valt, hoe hier melding van kan worden gemaakt en welke stappen er genomen worden na zo’n melding;
  • Een vertrouwenspersoon instellen bij wie werknemers terecht kunnen als ze last hebben van ongewenst gedrag. Dat kan een interne of externe persoon zijn. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is niet wettelijk verplicht maar het is goed om te vermelden dat er een wetsvoorstel ligt om iedere werknemer wettelijk recht op een vertrouwenspersoon te geven;
  • Duidelijk maken dat ongewenst gedrag niet wordt geaccepteerd en ervoor zorgen dat directie en leidinggevenden hierin het goede voorbeeld geven. Spreek collega’s erop aan als deze ongewenst gedrag vertoont. Soms realiseert iemand zich de effecten van zijn eigen gedrag niet en is een opmerking voldoende om het gedrag tegen te houden;
  • Een klachtencommissie instellen;
  • En tot slot, wellicht wel de belangrijkste: let op je medewerkers. Zijn er signalen zoals vermijdingsgedrag of teruggetrokkenheid. Geef de ruimte aan je werknemers om aan te geven dat iets niet goed gaat.

In het kader van een veilige werkomgeving creëren voor je personeel is het dus van belang om een PSA-beleid te hebben. Daarnaast is het goed om regelmatig met werknemers in gesprek te gaan, om ongewenst gedrag zowel te voorkomen als beter bespreekbaar te maken. En wat als je een melding krijgt over grensoverschrijdend gedrag? Dan is het zaak om een luisterend oor te bieden en na te gaan wat er speelt bij de melder en de schuldig. Eventueel kun je een vertrouwenspersoon hierbij betrekken. Als je er dan niet uitkomt, bieden externe partijen uitkomst.