Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Zero-tolerancebeleid in de praktijk

groepsfoto_2_1_20190705_141142

Een zero-tolerance beleid heeft zo zijn voor- en nadelen. In een recente uitspraak werd pijnlijk duidelijk hoe zo’n beleid kan leiden tot een conflict dat niet alleen volledig uit de hand loopt, maar ook uitloopt in een rechtszaak.

Casus

De werknemer in casu werkt bijna 20 jaar bij een bedrijf dat gespecialiseerd is in verpakkingen. Hij wordt aangesproken op het feit dat hij een pak koekjes uit de kantine meeneemt. De werknemer ontving deze koekjes van een relatie om uit te delen aan het personeel in de kantine. Nadat de werknemer is aangesproken, loopt hij boos weg en pakt een schaar mee. Ontslag op staande voet volgt, waarna werknemer roept: ‘Ik kom achter jullie aan’. In de brief waarin het ontslag wordt bevestigd, is als reden aangevoerd dat de werknemer een pak koekjes in zijn tas stopte, er niet eerlijk over was en boos reageerde tijdens het gesprek. Dat zou tot een vertrouwensbreuk hebben geleid.

Uitspraak

Volgens de rechter vormt het wegnemen van een pak koekjes geen dringende reden voor ontslag op staande voet; het waren immers geen levensmiddelen die door de werkgever in de kantine werden verstrekt. Daarnaast vindt de rechter het aannemelijk de werknemer zich geïntimideerd voelde en er staat dus niet vast dat de werknemer de intentie had om met de schaar te dreigen. Kortom, de gedragingen van de werknemer vormen geen dringende reden voor ontslag op staande voet omdat hij niet ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Daarom heeft hij recht op een transitievergoeding en een billijke vergoeding.

Conclusie

Dit conflict is volledig uit de hand gelopen. Dat kunt u voorkomen. Stel neutrale vragen voordat u iemand beschuldigt of ontslaat op staande voet. Advies nodig? U bent bij ons aan het juiste adres.