Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) en werkstress

De gezondheid en het functioneren van werknemers zijn afhankelijk van de werkomstandigheden. Werk is voor veel mensen een belangrijk en significant onderdeel van het dagelijks leven. Hoe we op werk omgaan met collega's, cliënten, klanten of patiënten kan veel invloed hebben op de gemoedstoestand. Wanneer er op de werkvloer sprake is van een hoge psychische druk in de vorm van ongewenste omgangsvormen of hoge werkdruk, kan er werkstress ontstaan. Dit noemen we psychosociale arbeidsbelasting, of PSA.

PSA kan ziekteverzuim of gezondheidsproblemen veroorzaken. In sommige gevallen kan het leiden tot langdurige uitval van een werknemer of zelfs arbeidsongeschiktheid. Factoren die PSA kunnen veroorzaken zijn hoge werkdruk, arbeidsdiscriminatie, pesten of seksuele intimidatie.

Beleid volgens de Arbowet

Wanneer de werknemers die te maken krijgen met PSA uitvallen, is re-integratie extra moeilijk. Het ervaren van PSA werkt demotiverend en dit creëert een nare situatie. Daarnaast kost het als werkgever veel geld. Daarom bent u als werkgever volgens de Arbowet verplicht tot het vaststellen van een beleid om PSA tegen te gaan. Dit beleid, dat valt onder het algemene arbeidsomstandighedenbeleid, moet erop gericht zijn om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen of te bepreken. Het Arbobesluit werkt deze verplichting uit in afdeling 4, hoofdstuk 2, artikel 2.15. Ontbreekt dit beleid dan kunnen er maatregelen worden genomen vanuit de Arbeidsinspectie die kunnen oplopen tot hoge boetes.

RI&E

Het beleid tegen psychosociale belasting moet worden ontwikkeld op basis van de RI&E, oftewel Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) volgens artikel 8 Arbowet. In de RI&E beschrijft u de situaties waarin uw werknemers PSA kunnen ondervinden. Door vervolgens de oorzaken te achterhalen, vormt u een plan om maatregelen te treffen tegen die oorzaken. Tot slot moet worden geëvalueerd of de getroffen maatregelen het gewenste effect hebben.

Aan wat voor maatregelen kunt u dan denken? Dit heeft bijvoorbeeld betrekking op het benoemen van een vertrouwenspersoon. Wanneer er bijvoorbeeld sprake is van ongewenste gedragsvormen op de werkvloer kan een werknemer hier melding van maken bij een aangewezen persoon. Om dit verder te voorkomen, is het wenselijk een gedragscode en een klachtenprocedure op te stellen. Daarnaast helpt het om uw werknemers voorlichting te bieden over PSA en verdiepende onderzoeken te doen naar werkdruk.

Kortom vormt een adequaat beleid om PSA tegen te gaan een goede vorm van preventie als het aankomt op ziekteverzuim en andere onwenselijke situaties binnen uw organisatie. Meer weten over het opstellen van preventief beleid en het uitvoeren van een RI&E? Bij ADXpert helpen onze experts u graag verder.