Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Expert aan het woord: Cees Willem

4W5A04241

Cees Willem is nu 15 jaar arbeidsdeskundige. Als arbeidsdeskundige is hij geregistreerd (SRA), gecertificeerd en gerechtelijk deskundige (LRGD). We interviewden hem om te vragen wat hij van zijn werk vindt.

Hoe zou je de functie aan anderen om schrijven?

Je bent een onafhankelijk deskundige in een breed werkveld. Het gaat om beoordelen en adviseren bij langdurige verzuimsituaties. Dat is vaak vanuit een wettelijk kader. Het is een verplichting voor werkgevers. Het is vaak een ‘opschudmoment’. Hoe moet het verder en wat zijn de mogelijkheden? Daarnaast help ik arbeidsongeschikte ondernemers of mensen die met letsel te maken krijgen door een ongeluk bijvoorbeeld. Bij letselschade begeleid ik langere tijd het slachtoffer. Bij situaties met zieke werknemers maak ik een onafhankelijk rapport waarbij ik antwoord geef op de vraag: kan iemand zijn werk nog doen, kan het aangepast worden en zijn er andere mogelijkheden bij de werkgever?

Wanneer komt de arbeidsdeskundige in beeld?

Als iemand een jaar ziek is als werknemer dan geeft de Wet Verbetering Poortwachter aan dat je verplicht bent om een arbeidsdeskundige in te schakelen. Dat loopt vaak via een arbodienst. Ik maak dan een rapport aan de hand van wat de bedrijfsarts aan beperkingen heeft opgeschreven en ik interview de werknemer en werkgever. Daarin beoordeel ik of er aanpassingen bedacht kunnen worden. Aanpassingen kunnen zijn dat het rooster wordt aangepast zodat iemand ’s nachts niet meer werkt of veranderingen aan de werkplek of in het takenpakket. Als het niet lukt om bij de eigen werkgever te blijven ga ik kijken wat reële opties zijn buiten de eigen werkgever en adviseer ik om een tweede spoortraject in te zetten.

Daarnaast begeleid ik mensen met letsel langdurig. Een voorbeeld is een medewerker die als controller werkte en een verkeersongeluk overkwam waardoor hij het huidige werk niet meer kon doen. Die heb ik nu 1,5 jaar begeleid en hij heeft nu een baan als magazijnbeheerder bij een hoveniersbedrijf. Ook heb ik de uitkering voor hem geregeld. Dus hij heeft een combinatie van een uitkering en loon uit passend werk dat hij tot aan zijn 67e kan doen.

Hoe ziet een week van een arbeidsdeskundige eruit?

Ik doe meestal drie onderzoeken per week en bereid me voor. Ik onderzoek wat er bekend is aan informatie en vervolgens ga ik naar de werkplek toe. Ik interview de werknemer en de werkgever. Daarnaast werk ik aan de arbeidsdeskundige consulten voor de arbodienst. Ik hou veel contact met tweede spoor coaches en casemanagers om te sparren over lastigere situaties die ingewikkeld zien.

Welke competenties heb je nodig als arbeidsdeskundige?

Allereerst moet je onafhankelijk kunnen zijn. Verder is het van belang dat je op het terrein van werk en het wegen van beperkingen en mogelijkheden in combinatie met werk veel kennis hebt en dat praktisch kan toepassen. Ook spelen factoren als arbeidsmarktkennis en het creëren van draagvlak bij de gesprekspartners een grote rol.

Zijn er bepaalde uitdagingen voor de arbeidsdeskundige of is iedere werknemer hetzelfde?

Iedere werknemer is anders. Sommige werknemers hebben lichamelijke klachten. Hoe creëer je bijvoorbeeld nieuw perspectief als een werknemer 20 jaar in de zorg heeft gewerkt en door slijtage geen verzorging meer kan geven? Soms zie je dat na 20 jaar werken de veerkracht en het aanpassingsvermogen bij het omgaan met een beperking lastiger wordt. Het is steeds met elkaar vinden van nieuwe routes. Werknemers staan bij een gesprek met mij vaak op een kruispunt in hun loopbaan.

Hoe vind je het werk als arbeidsdeskundige?

Heel leuk om te doen en dankbaar werk. Het geeft mensen veel stress als hen iets overkomt. Zoals ziekte of een ongeluk. Je kan je mooie werk niet meer uitvoeren, je inkomen staat onder druk, thuis gaat het anders etc. Als arbeidsdeskundige overzie je het veld van die drie dingen: werk, gezondheid en financiën. Het is een heel mooi vak, ook voor casemanagers die op termijn meer verdieping willen. Ik adviseer ze dan ook om zich te oriënteren op het vak van arbeidsdeskundige. Dat geldt ook voor HR professionals. Er vindt vergrijzing plaats en de vraag naar arbeidskundigen neemt toe. Het is een prachtig vak met veel perspectief.

Waarom is het zo leuk om bij ADXpert te werken?

Ik vind het leuk dat je intensief samenwerkt met gedreven en vakbekwame collega’s. We willen optimaal ondersteuning en in kennis echt voorop lopen. Het is ook inspirerend om samen te werken met collega’s vanuit meerdere disciplines zoals de bedrijfsarts, coaches, fysiotherapeut, casemanager en jurist. Vanuit een ondernemend werkklimaat heb je veel vrijheid en verantwoordelijkheid.