Kennisbank

Als arbeidskundig expertisecentrum is het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen enorm belangrijk.

We willen die kennis graag gebruiken om u en uw organisatie te helpen. Om die reden delen wij onze kennis en ervaring.

Kennisbank

Arbeidsdeskundig onderzoek - zes tips voor de werknemer

4w5a0310_1_20220920_144104

Adviezen voor een zieke werknemer ter voorbereiding op een arbeidsdeskundig onderzoek zijn van onschatbare waarde. Een arbeidsdeskundig onderzoek vindt in de meeste situaties plaats als de medewerker één jaar geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is.

Een arbeidsdeskundig onderzoek door een arbeidsdeskundige van de arbodienst of een zelfstandig arbeidsdeskundige kan een belangrijk onderdeel zijn van het re-integratieproces voor een zieke werknemer. Vanuit ADXpert, het Arbeidsdeskundig Expertisecentrum, delen we zes adviezen om zich voor te bereiden op een dergelijk onderzoek:

Zes adviezen ter voorbereiding op een arbeidsdeskundig onderzoek

1. Verzamel relevante informatie over jouw eigen CV

Zorg ervoor dat je alle relevante informatie over je opleiding, scholing en werkverleden paraat hebt. Deze informatie is noodzakelijk om samen met de arbeidsdeskundige na te denken over het perspectief: jouw persoonsprofiel en het zoekprofiel. Wat is duurzaam passend rekening houdend met de beperkingen die er zijn.

2. Wees open en eerlijk

Tijdens het arbeidsdeskundig onderzoek is het belangrijk om open en eerlijk te zijn over de beperkingen die je ervaart. Het doel van het onderzoek is om een objectief beeld te krijgen van je mogelijkheden en beperkingen, zodat er passende re-integratiemaatregelen kunnen worden genomen. Een eerlijke communicatie legt de basis voor een doeltreffend re-integratietraject dat gericht is op een succesvolle terugkeer naar de arbeidsmarkt. 

3. Ken je eigen functie en takenpakket

Zorg ervoor dat je een goed begrip hebt van je eigen functie en takenpakket voordat je het arbeidsdeskundig onderzoek ingaat. Dit kan helpen om duidelijk te communiceren over de belastbaarheid die je ervaart in relatie tot je werk.

4. Bereid de vragen voor

Neem de tijd om vragen voor te bereiden die je kunt verwachten tijdens het arbeidsdeskundig onderzoek. Denk hierbij aan vragen over mogelijke aanpassingen van eigen functie en andere passende werkzaamheden of functies bij je eigen werkgever.

5. Neem een ondersteuner mee

Het kan waardevol zijn om een vertrouwenspersoon of een familielid mee te nemen naar het gesprek. Er komt tijdens het gesprek veel op je af. Er is een gezegde dat luidt: ‘twee horen meer dan één.’ In het gesprek is het belangrijk om ook samen met de arbeidsdeskundig te spreken over de financiële scenario's. Wat gebeurt er met je inkomen als je na 2 jaar ziekte een WIA-uitkering toegekend krijgt? Hoe zit met de combinatie een WIA-uitkering en (deels) bij je eigen werkgever actief blijven of part-time bij een nieuwe werkgever in dienst treden, etc?

6. Wees voorbereid op vervolgafspraken

Na het arbeidsdeskundig onderzoek kunnen er vervolgafspraken nodig zijn. In veel gevallen is dat de praktijk. Het gaat bijvoorbeeld om het starten van een tweede spoortraject. Het is belangrijk dat je een klik hebt met de coach die de begeleiding op zich neemt. Als je alweer gedeeltelijk werkt bij je eigen werkgever is het van belang om afspraken te maken over de combinatie van de tijd en inspanningen voor het tweede spoortraject en de uren die je actief bent bij de eigen werkgever. Voorkom overbelasting.

Heb je nog specifieke vragen over het re-integratieproces of het arbeidsdeskundig onderzoek? Aarzel niet om contact op te nemen met onze experts bij ADXpert. 

Neem contact met ons op